Na Psecku ho les, plat tet stupe poplachu. Hasii plnuj non zsah

0
66

V sobotu o tom informovala mluv jihoeskch hasi Vendula Matj. Budeme hasit minimln celou noc, ekla bych i nkolik dn, sdlila mluv.

Por byl pvodn ohlen jako por trvy a mon pole. Postupn hasii przkumem zjistili, e ho les, a to v kombinaci paseky a les se stromy rznho vzrstu, st a stavu. Por se suchm porostem a tak vtrem rychle il, ekla mluv hasi Jihoeskho kraje Vendula Matj.

Podle n je tak v souasnosti plocha zasaen porem vt ne 30 hektar. V zasaen oblasti nejsou dn domy, chaty, staven, ani napklad dtsk tbory apod. Nen ohroeno obyvatelstvo, dodala mluv.

Por zatm nemme pod kontrolou, jsou zde stle ohniska, kter ho plamennm hoenm. Je vysoce pravdpodobn, e budeme povolvat jet dal jednotky a e budeme zasahujc jednotky peskupovat prv podle smru en poru, zmnila mluv hasi.

Hasii vytvoili ti takzvan bojov seky. Podailo se nm zastavit en poru smrem k Orlick pehrad, kde by byl zsah vzhledem k tomu, e zde jsou hlubok dol, velice komplikovan, uvedla mluv. Prv podle potu nasazench jednotek se uruj poplachov stupn, nejvy je tvrt.

Hasii kvli nepstupnmu ternu vyuili i tykolky, kter jim zapjili kolegov z kraje Stedoeskho.

Na mst hasim pomh Leteck sluba Policie R, kter provd haen z vrtulnku. Poit m tak monitorovat jak pilot vrtulnku, tak i speciln dron. Leteck haen bude pokraovat v nedli od 5:30. Hasii zasahuj s 11 dopravnmi auty, nkolika osobnmi auty a penosnou stkakou.

Jihoet hasii likvidovali v sobotu destky por v prod. Bylo to v Sezimov st, v Malontech na eskokrumlovsku, u Mirovic na Psecku, tam hoelo pole se vzrostlm obilm a kombajn, hasii tam vyhlsili druh stupe pornho poplachu. V Kovov na Psecku hoela slma ped stodolou, ohroen byla i zemdlsk hala, por zniil podestlku v jedn z hal a sten krov, uvedla mluv. Obil hoelo v obci Sedleko u Sobslavi na Tborsku, lesn hrabanka v Plan nad Lunic, trva hoela v eskch Budjovicch, les v Suchdole nad Lunic. Tam byl obtn pstup, hasii museli zdit dlkovou dopravu vody, por zashl plochu 200 krt 100 metr.

Kvli suchmu poas od zatku ervence vzrostl hasim poet zsah. Bn v prmru za tden na jihu ech likviduj asi 20 por. Jen za prvn ervencov tden jich bylo na 70. Tento tvrtek zashl por pole u Daic na Jindichohradecku na ploe 40 hektar a zpsobil kodu vc ne dva miliony korun. Hasii kvli tomu vyhlsili druh stupe pornho poplachu. Ohe zashl 30 hektar jemene a deset hektar strnit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno