Na silnicch zemelo v prvnm pololet 225 lid. Nejtragitj byl erven

0
41

Nejmn lid letos zemelo pi nehodch v noru, a to 26. Statistiku za tento msc vak ovlivuje ni poet kalendnch dn. V beznu, dubnu a kvtnu se poet obt nehod pohyboval mezi 30 a 39. Vce ne 40 lid zemelo pi nehodch v lednu a pes 50 v ervnu.

Podle kraj zemelo od ledna do ervna nejvc lid ve stednch echch, a to 39. Nsledoval Jihomoravsk kraj s 26 obmi. Naopak nejmn mrtvch bylo podle prbnch policejnch statistik v Olomouckm kraji, kde na silnicch zemelo pt lid. V Libereckm kraji a v Praze si nehody v prvnm pololet vydaly po osmi ivotech.

Rychlost i nesprvn zpsob jzdy

Nejastjmi pinami dopravnch nehod motorovch vozidel v esku bvaj nesprvn zpsob jzdy, nepimen rychlost a to, e se idi nevnuje zen.

V ervnu zemelo pi dopravnch nehodch na silnicch v esku 52 lid, o ti vce ne ve stejnm msci loni. Nejtragitjmi dny msce byly sobota 3. ervna a nedle 4. ervna, kdy na silnicch zahynulo shodn pt lid.

Nejastj piny dopravnch nehod 2022:

  • Nevnovn se zen (2 814 nehod)
  • Nesprvn oten nebo couvan (1 446 nehod)
  • Jin druh nesprvn jzdy (1 313 nehod)
  • Nezvldnut zen (908 nehod)
  • Nedodren bezpen vzdlenosti za vozidlem (820 nehod)

Zejm posledn smrteln nehoda letonho estho kalendnho msce se stala hodinu ped pten plnoc v Kladn. Autobus srazil v Unhosk ulici devatenctiletho mue na elektrick kolobce. Mladk utrpl zrann, jim podlehl.

Nehod bv vc o letnch przdninch, kter zanaj tmto vkendem. ada lid odjd na dovolenou. Zatm je situace na silnicch a dlnicch klidn.

Do rozshl bezpenostn akce na eskch silnicch se o przdninch zapoj stovky policist. Na rznch mstech v celm esku budou kontrolovat dodrovn pravidel provozu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno