Na Tesk se vrt ikonick chata i s vlajekami, bude podobn vyhoel

0
47

Projektant nm navrhl dv varianty a z nich jsme vybrali tu, kter vypad skoro stejn jako pvodn chata. Je opravdu hodn podobn t, na kterou byli turist a nvtvnci destky let zvykl. Tak jsme to chtli, vysvtlil syn majitele chaty Miroslav Nakldal.

Studie nov chaty je hotov a nyn se pipravuje projekt, kter by ml bt letos dokonen. Optimistick pedstava je, e bude vydno tak stavebn povolen a ppadn se i zane se stavbou.

A jak bude chata vypadat? Je navrena na vtm pdorysu, aby bylo dosaeno dostatenho komfortu jak host, tak zamstnanc, piblil architekt Jan Pala.

Restaurace bude otevena na terasu, v hornm pate bude ubytovac kapacita. Zajmavost bude mezonetov apartmn s ndhernm vhledem, kter je vloen do vnku ve stee. Interir restaurace je navren tak, aby byl takka replikou pvodnho stavu, dodal.

Nvrh tak pot s devnmi stropy, pod ktermi znovu budou viset vlajeky. U vstupu do restaurace je naplnovan galerie o historii chaty vetn pipomnky niivho poru. Majitel se rozhodli obnovit chatu tm okamit po zmnn udlosti. Hned v prvnch dnech se zvedla velk vlna solidarity a lid se na socilnch stch dotazovali, jak mohou pomoci.

Obec Rajnochovice, do jejho katastru chata pat, proto vyhlsila veejnou sbrku. Dosud se na n nashromdilo asi 2,2 milionu korun. To vak na vstavbu stait nebude. Odhady celkovch nklad se pohybuj kolem 25 milion korun.

Nikdy jsem nikomu nic nedluil, ale tady to nepjde jinak, ne si vzt vr. Bude to vak dobr pro nai dal generaci. Myslm, e rodinu to uiv, zmnil Nakldal. st nklad pokryje z pojistky a pot s tm, e by na stavbu mohl zskat rzn dotace.

Pomoct by mohl tak Zlnsk kraj. S majiteli jsme v kontaktu. Finann pomoc jsme zatm neschvlili, ale nabdli jsme jinou formu, uvedl hejtman Radim Holi.

Se stavbou pomohu i studenti

Dme penze na nae kolky, kte pomohou pi stavb chaty i nsledn pi jejm zaizovn nbytkem. Zrove poskytneme mediln pomoc, pokud budou podat njakou akci, aby se ta informace mezi lidmi vce rozila. Hledme i firmu, kter by vnovala devo na stavbu. A tak podpome povolovac procesy, dodal.

Na stavb by se tak mohli podlet studenti uovskch obor z Valaskho Mezi nebo Bystice pod Hostnem.

Nai uni pracuj na zakzkch bn, teba pi stavb istrny odpadnch vod v Rajnochovicch a oprn zdi kolem arelu koly pro sluchov postien dti ve Valaskm Mezi, mali dlaj vmalby kol, kolek i adu prce, poukzala editelka Stedn prmyslov koly stavebn Valask Mezi Jindra Mikultkov.

Chata na Tesku je i pro nae uitele srdcovka, znaj to tam a dcka navc maj rdy zakzky, kter jsou vidt a pak se jimi mohou pochlubit, poznamenala.

Stejn se na rznch zakzkch podlej i studenti Stedn koly nbytksk a obchodn z Bystice. Zkuenosti zskvaj v nbytksk firm TON, montovali tak nbytek pro nemocnici ve Zln. Pokud bude poteba, pomohou nai truhli msto dlen i pmo na chat, slbila editelka Olga Pastykov.

Chata vyhoela v lednu 2022

Chata Tesk je soust Hostnskch vrch, v jej blzkosti je ada turistickch stezek, nachz se zde nejvt skiarel v oblasti a vede kolem n beck magistrla.

Chata byla postavena v roce 1938. Znm byla devnm obloenm stn, spoustou starch vlajeek podnik, turistickch a lyaskch oddl nebo znaek aut. Ty pi poru shoely, ale skaln nvtvnci u dali dohromady nkolik tisc novch. Pi povolovn nov chaty bude mon del dobu trvat vyzen na oboru ivotnho prosted.

Lokalita je toti spojen s vskytem chrnnho olka karpatskho, kter se vyskytuje v betonov ndri jen pr destek metr za chatou. Jde o prodn pamtku. U ve fzi studie jsme projednali zmr obnoven chaty se stejnmi institucemi. Vm tedy, e projektov dokumentace u bude zpracovna v souladu s vyenmi poadavky a riziky, naznail Pala.

Chata vyhoela na konci loskho ledna, tehdy na mst zasahovalo 80 hasi z estncti jednotek. Majitel se pak snaili udret zkaznky prodejem oberstven z devnho mobilnho stnku. Tak si pronajali nedalekou chatu firmy Meopta, ve kter psobili tm cel losk rok. Pro letoek u se vak njemn smlouvu obnovit nepodailo.

Hodn nm pomohli, jsme rdi, e jsme si takto mohli udret zkaznky a bt s nimi v kontaktu. Te zase bojujeme, abychom nepili o personl, ekl Nakldal.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno