Na zpad Brna zane stavba nov tvrti, dominantou bude 20patrov budova

0
50

Brnnsk investor Domoplan poskytl MF DNES exkluzivn informace o svm projektu Brixx, pro nj nov zskal zemn rozhodnut. Postav vceelovou tvr sloenou ze dvou samostatnch blok.

Dominantou se stane dvacetipatrov budova z sti A, kter svou vkou vyrovn nemocnin objekt na protj stran Jihlavsk. Tyto dv stavby vytv motiv brny vyznaujc vjezd do Brna ze zpadn strany. Vjimenost obytn ve je zdraznna povrchy fasd, kter jsou z pohledovch cihel. Tm se od okol odliuje, popisuje hlavn architekt projektu Petr Pelk.

Vtina z 328 byt a 81 atelir vznikne prv v bloku A. Vedle obchod i kavren v nm developer navc pot i se zdravotnickm zazenm. Vzhledem k blzkosti univerzitnho kampusu zamlme prostor o vme tisc metr tverench, kde by byla klinika s vybranou specializac pro absolventy blzk lkask fakulty, kte zanaj s prax, vysvtluje hlavn manaer projekt Domoplanu Josef Molnr.

Dal st B se ty a osmipodlanmi budovami s omtanmi fasdami uzpsob pro studentsk bydlen, konkrtn nabdne 92 ubytovacch jednotek. Krom nich zapln prostory teba kancele, ve vnitrobloku rezidenti najdou privtn zelen park.

Propojovacm prvkem obou blok se stane veejn prostor v podob p zny. Coby iv ulice poslou jako msto pro setkvn, k emu pispj kavrny s dalmi provozovnami. Ped blokem A vyroste piazzetta s vodnmi prvky a tak stromovou alej oddlujc msto od silnice.

Stavba m zat pt rok

Domoplan plnuje zat stavt u v ptm roce, prvn rezidenti se podle pedpoklad nasthuj v roce 2027. Stejn asov pln m tak spolenost Creditas Real Estate, kter chce stavt na sousedn ploe.

Projekt rozdlme do pti etap. Celkem potme s vstavbou a 900 jednotek urench k prodeji nebo pronjmu. Soust jsou rovn komern prostory a obansk vybavenost, nastiuje vize projektov manaer firmy Jaroslav mejkal.

Pjde o soubor staveb nazvan Zpadn brna. Vka budov doshne esti a sedmncti pater. V jin sti pot firma se zklidnnm zelenm vnitroblokem, v severn vytvo nmst s monost podn veejnch aktivit.

Oba komplexy vyrostou na zem Starho Lskovce, jeho pedstavitel k nim maj vhrady. Poadovali, aby budovy svou vkou odpovdaly okoln zstavb s osmipatrovmi panelky.

Bojme se, e kvli vt velikosti se zem kapacitn pepln, co ovlivn bnou dopravu i tu v klidu, protoe parkovac msta neposta. Pvodn se uvaovalo, e pes cel zem povede velk bulvr, ale tento zmr bohuel lehl popelem, poukazuje mstn starosta Vladan Krsn (ODS).

V lokalit se dlouhodob pot s mohutnou vstavbou kvli ad vhod, je nabz. Nachz se na dleit pjezdov cest do Brna od zpadu po D1 i silnici 602. Nabz tak rychl napojen na velk mstsk okruh pes Pisreck tunel. Nov vybudovan tramvajov tra se zastvkou Zpadn brna navc umouje snadn vyuit MHD.

Brno chyst v sousedstv njemn byty

zem s takovou pipravenost pro vznamn mstsk i developersk projekty nen v Brn moc. Navc je definovan pro umstn vkovch staveb nad tyicet metr, k mluv kancele mstskho architekta rka Reichmannov.

Z pohledu msta je oblast vhodn pro vznik dostupnho njemnho bydlen. Nabdne zhruba 250 byt, v nich se usad lid z vybranch profes, teba policist i zdravotn sestry. A zaplat vhodnj ceny.

Komplex vyroste na mstskch pozemcch, vstavbu zajist soukrom investor. Pvodn mlo jt o dceinou spolenost esk spoitelny, msto vak mus vypsat koncesn zen, je aktuln pipravuje. Vbr partnera oekvme nejdv v jnu, sdluje nmstkyn primtorky pro bydlen Karin Podivnsk (ANO).

Podle zemn studie m v cel lokalit t a 3 400 novch obyvatel. A dalch zhruba 1 500 lid tam m smovat za prac.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno