Nabdka ve stylu Kmotr nezabrala. ANO brzdilo schzi, Babi mluvil dv hodiny

Jako pedseda jednoho z koalinch klub vm nabzm, e pokud tady standardn zaneme pracovat a jednat, tak jak se m, opozice se vyjd, koalice tak zdvodn to, pro pichz s tmito esti nvrhy, tak pokud dnes do njak rozumn veern hodiny zvldneme prvn ti body, to znamen polovinu programu tto schze, j udlm vechno proto, abyste mla v noci prostor na to se vnovat, emu se v noci vnujeme, tedy spnku, ekl f poslanc kesanskch demokrat.

Dal tak anci, e se me jt v noci msto jednn Snmovny vyspat, bval ministryni financ a fce poslanc ANO Alen Schillerov, kter protestovala proti nonmu jednn, e to me bt i proti zkonku prce.

Hnut ANO ale nabdku, kter se neodmt, nepijalo. Ukzalo se to ji pi projednvn novely zkona o podporovanch zdrojch energie. Na vce ne dv hodiny si vzal slovo poslanec Roman Kubek a i pak se u mikrofonu stdali hlavn jeho kolegov z ANO, kter obas vystdal nkdo z SPD.

Zruen povinnho pimchvn biopaliv nahraje Putinovi, opakuje Babi

Ped devtou hodinou veer si vzal slovo bval premir Andrej Babi a pes dv hodiny vystupoval k biopalivm. Na konec jejich povinnho pimchvn do pohonnch hmot kvla Snmovna na konci dubna. Babi opakoval, e takov rozhodnut nahrv ruskmu reimu a Vladimiru Putinovi, protoe kvli tomu bude nutn pivzt vce ropy. Nejvtm vrobcem biopaliv v esku je firma Preol, kter je soust holdingu Agrofert. Ten pevedl Babi do svho svenskho fondu kvli zkonu o stetu zjm.

Kdyby se Andrej Babi vnoval energetick bezpenosti alespo z poloviny tak intenzivn jako obstrukcm ve Snmovn, tak by dnes R mohla bt pln v klidu, komentoval Babiv enick vkon premir Petr Fiala z ODS.

Na mimodn schzi, kter zaala u v ter dopoledne, m Snmovna jednat o snen plateb za sttn pojitnce do zdravotnho pojitn, zruen elektronick evidence treb i o novele zkona o stetu zjm, kter poslancm i lenm vldy zcela zake vlastnit mdia. Na programu je tak korespondenn volba ech ze zahrani a zruen pandemick pohotovosti.

Paralyzujete cel parlament kvli zjmm jednoho lovka, vyetl ANO obstrukce f poslanc Pirt Jakub Michlek. Dvodem je podle Michlka novela zkona o stetu zjm, kter se tk prv Babie.

V ter koalice nic neprosadila, ped plnoc zaali poslanci jednat o platbch pojiovnm

Pl hodiny ped plnoc dala vldn koalice nmitku proti tomu, jak mstopedseda Snmovny Karel Havlek z ANO dil schzi. Neodebral slovo kolegovi z ANO Marku Novkovi, kter nemluvil k tmatu, ani ho za to nepokral.

V ter vldn koalice nic neprosadila. Dokzala schvlit za cel den jen program mimodn schze a na nvrh Marka Bendy z ODS tak to, e se me pokraovat v jednn a do stedenho rna.

Jednn o novele zkona o podporovanch zdrojch energie koalice peruila a tyi minuty ped tern plnoc zaali poslanci jednat o snen plateb za sttn pojitnce do zdravotnho pojitn, m chce stt uetit v letonm roce 14 miliard korun. Zkon ve Snmovn za vldu obhajoval ministr financ Zbynk Stanjura. Finann rezervy na stran pojioven jsou dostaten, tch trnct miliard korun te nepotebuj, ekl mstopedseda lidovc Tom Philipp.

Schillerov ekla, e kvli nonmu jednn Snmovny se ANO obrt i na inspektort prce

Na to, e je koalice pipravena jednat na mimodn schzi a do rna, reagovala pedtm odpoledne ve Snmovn fka poslanc ANO Alena Schillerov slovy: J jdu jenom pipomenout jednu vc, e v minulm volebnm obdob nebylo tohle zvykem. Ponocovali jsme tady dvakrt. Jednou to bylo pi dve vldy, tak to se pedpokld, to je pirozen. A podruh pi nouzovm stavu. Nejsem jist, e nedochz k poruovn zkonku prce. Mme tady zamstnance, e nedochz k poruovn hygieny prce, ekla Schillerov.

ANO ale potalo i s monost, e jeho poslanci se budou v jednacm sle stdat a dret sluby. Fyzicky se to ned zvldnout, aby tu vichni byli ve dne i v noci, ekla fka poslanc ANO. Ve Snmovn ekla, e poslanci ANO budou muset uvdomit inspektort prce.

Spacky s sebou mme, karimatky s sebou mme, ekl f poslanc ODS Marek Benda

Jestli se vlda bude snait protahovat jednn pes noc, budeme na to reagovat, ekl f poslanc SPD Radim Fiala. Jeho hnut nejvce vad snen plateb za sttn pojitnce a korespondenn volba ze zahrani. Pro ANO je nepijateln rovn snen plateb sttu do systmu zdravotnho pojitn, zruen EET a navc i i novela o stetu zjm.

Poslanci vldn koalice se na non jednn ve Snmovn pipravovali. Jsme pipraveni na tu schzi. Dostaten jsme se vyspali, hlsil f poslaneckho klubu KDU-SL Marek Vborn. Spacky s sebou mme, karimatky s sebou mme, ekl f poslanc ODS Marek Benda.

Snmovn menina m podle Vbornho prvo ci sv nzory k pedloenm nvrhm, ale neme neomezen brnit jejich prosazen vldn vtinou.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts