Nad eskem byla vidt polrn ze. Vzcn jev me nastat i veer

0
50

Polrn ze vznikly v dsledku geomagnetick boue, kterou zpsobila erupce tdy M 3.7 na Slunci 24. nora s maximem ve 21:30. Bhem n byl sten i k Zemi uvolnn oblak nabitch stic, napsal Petr Horlek z Fyziklnho stavu v Opav.

Vera byla viditeln ze severnch ech slab polrn ze, potvrdil HM jej viditelnost na Twitteru. Aktuln zu geomagnetick boue a za nkolik hodin oekvme pchod dalch stic od Slunce. Pokud se tak stane, je ance na dal, vraznj polrn zi i dnes veer!, napsal HM na Twitteru.

Vzhledem k tomu, e po zhruba 23 hodinch od prvn erupce se v aktivn oblasti AR3229 uvolnila druh jet silnj erupce tidy M6.3, pi kter byl rovn uvolnn oblak nabitch stic 25. nora ve 20:44, vdci z NOAA pedpovdaj jet silnj geomagnetick boue v nsledujc noci, kdy oblak z druh erupce dolet k Zemi, pravdpodobn jet ped plnoc, dodal Horlek.

Podle pedpovd jde o boue G3 a to by mohlo zpsobit dal polrn ze, kter by opt mohly bt zaznamenateln v esku a na Slovensku. Ned se pedpovdt, jak intenzivn nakonec ale boue nakonec bude. Pedpov vychz z druicovch zznam erupce.

Dleitm dajem je kolm sloka magnetickho pole oblaku ze Slunce. Pokud jej hodnota klesne pod uritou rove, stice lpe vstupuj do zemsk atmosfry a zpsobuj ze viditeln i od ns. Roli hraj tak hustota stic na cm krychlov (vce ne 15 stic je u siln hodnota) a tzv. Kp index. Je-li jeho hodnota vy ne 7, ance viditelnosti slabch z u ns jsou docela vysok, vysvtluje Horlek.

Podle nj z je dleit tak obrzek aurorlnho ovlu, kter zobrazuje pravdpodobnosti, kde jsou siln ze nad hlavou (a erven zna). Pokud je takov zna zhruba nad roven Dnska, ze je mon nzko nad obzorem vyhlet i u ns.

Pokud by chtl nkdo ze spatit, je teba je vyhlet nad dokonale odkrytm severnm obzorem. Dalm doporuenm je sledovat tyto jevy daleko od mst, kter produkuj kodliv svteln zneitn. To sniuje kontrast oblohy a slab mnohonsobn ze pesvt z z lamp.

Zrove chci podotknout, e predikce polrn z je obtn, nelze tedy garantovat jej viditelnost na sto procent. Vzhledem k situaci (a ji zaznamenanm zm v prbhu noci na pondl) ale ance v nsledujc noci opravdu existuj, uzavr Petr Horlek Fyziklnho stavu v Opav.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno