Nebude to prodlen, a bude 30 procent pracovat, ekl Rakuan k uprchlkm

Mme pes 335 tisc vydanch vz o doasn ochran a z toho jsme pouhou tiscovku lid ubytovali v njakm typu nouzovho ubytovn, uvedl ministr ped poslanci. Neposkytujeme jim dlouhodob azyl, ale jen doasnou ochranu, zdraznil Rakuan ped poslanci. Na ni maj Ukrajinci prchajc ped vlkou, kterou rozpoutalo Rusko, nrok do konce bezna ptho roku.

Ve chvli, kdy nm bude 30 procent lid pracovat a zane odvdt penze do veejnho zdravotnho systmu, tak to pestv bt prodlen a naopak ten zdravotn systm jako takov na tom me vydlvat. Ve stedndobm vhledu meme ct, e naopak nkdy v roce 2025 pi dn adaptaci lid na ivot v esk republice to me bt pozitivnm jevem pro pjmy sttnho rozpotu a pro rst HDP v esk republice, prohlsil ministr vnitra.

Rakuan se ohradil proti hrozb od primtora

Ministr se ohradil proti ultimtu od praskho primtora Zdeka Hiba, e kdy vlda do ter nezane eit perozdlen uprchlk z Ukrajiny, zave Praha krajsk asistenn centrum pomoc Ukrajincm ve Vysoanech. Asi si pln nepomeme, kdy budeme zavrat krajsk asistenn centra, ekl Rakuan.

Humanitrn krize na hlavnm ndra v Praze. ivo tam stovky uprchlk

Tko se nyn podle ministra vnitra odhaduje, kolik uprchlk bude chtt v esku zstat. Zleet bude na dlce konfliktu. Zkuenosti z jinch migranch kriz kaj nsledujc: Pokud skon do pl roku, tak nezstv v clov zemi vce ne 10 procent pchozch. Pokud bude trvat rok, hovo se o njakch 20 a 25 procentech pchozch, kte maj zjem v t zemi zstat. Pokud trv njakou del dobu, dva ti roky, v t chvli ta sla vrazn stoupaj a zle samozejm i na geografick blzkosti. Podle sofistikovanch odhad, kter mme, se potom meme bavit a o njakch 40 procentech lid, uvedl ministr vnitra.

Kvli katastrofln situaci na praskm Hlavnm ndra, kde st benc, vetn dt, pespv na zemi, ji v Troji musel vzniknout stanov tbor pro zhruba 150 lid. Uprchlk je ale na ndra vrazn vce, dov nkolik stovek. V Praze mme rozjednan dv dal kamenn nemovitosti, aby nemuseli bt na ndra, ekl Rakuan.

Za pronjem uprchlickho centra ve Vysoanech nemus Praha pl roku platit

Prask primtor Zdenk Hib ve tvrtek ekl, e pokud vlda do ter ptho tdne nezahj prce na vytvoen systmu rozdlen uprchlk do kraj, Praha uzave sv asistenn centrum ve Vysoanech, kter j bezplatn poskytla developersk spolenost Central Group. V Praze ji nejsou ubytovac kapacity a podle primtora je v n tyikrt vc uprchlk na obyvatele, ne v nkterch jinch krajch.

Situace na Hlavnm ndra se mla eit dve, reagovala mstopedsedkyn Snmovny za opozin hnut ANO Jana Mrakov Vildumetzov.

Nen to na kor eskch dt, ekl Gazdk

Nepomhme ukrajinskm bencm a ukrajinskm dtem na kor eskch dt a jejich rodi, uvedl ve Snmovn ministr kolstv Petr Gazdk.

OBRAZEM: Ndra uprchlky nezvld, v Troji jim postavili stanov tbor

Pravdou je, e ve td bude teba o nco mlo vce k, pravdou je, e se nkde budou muset mon od z uit na smny, ale Ukrajina je ve vlce, Ukrajinu napadla Rusk federace a my bu pomeme nebo jasn ekneme: my pomhat nebudeme. Asi tute, e j jako ministr kolstv budu vdy upednostovat to prvn, ekl Gazdk.

Jak Rakuan, tak Gazdk mluvili o tom, e se chovn esk republiky vi uprchlkm neme dit xenofobnmi vkiky nkterch politik. Je poteba si uvdomit, e v esk republice jsme tu situaci zvldli, ekl Rakuan. Situaci zvldme a zvldneme, slbil i ministr kolstv.

Nevyvrtili jste obavy oban, ekl Okamura

Vystoupen len kriticky zhodnotil pedseda SPD Tomio Okamura. Vlda absolutn nevyvrtila obavy oban, ekl ldr opozinho hnut.

V prask Troji do rna vyroste stanov tbor. Pojme 150 benc z ndra

Debatu k uprchlick vln poslanci v ptek nedokonili. Vldn strategii zvldn uprchlick vlny mla Snmovna na programu ji v ter, ale po hodin Okamurova vystoupen opustili ministi sl na protest proti tomu, co kal. Okamura toti vyzval k vyhotn nepizpsobivch uprchlk do Maarska.

V souvislosti s ukrajinskmi migranty vzbuzuje obavy tak hojn vskyt tuberkulzy, HIV, spalniek a loutenky na Ukrajin, toil Okamura na uprchlky. Napadal tak ministry, e jsou natvrdl a jak z Marsu.

Hygienici v Praze nezaznamenali v souvislosti s uprchlky z Ukrajiny astj vskyt infeknch nemoc jako spalniky, loutenka nebo tuberkulza. Informovali o tom dnes v tiskov zprv na webu Hygienick stanice Hlavnho msta Prahy (HSHMP). Vt npor v souvislosti s pchodem destek tisc lid nezaznamenvaj ani praktit lkai.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts