Nedigitalizovan pijmaky jsou komplikac, ekl Fiala po jednn s kraji

0
52

Premir Petr Fiala a ministr kolstv Mikul Bek se seli se zstupci Asociace kraj. Shodli se, e situace s pijmacmi zkoukami nen kritick ve vech regionech, nejvt problmy jsou podle pedsedy vldy v Praze a Stedoeskm kraji.

Premir zmnil, e jednm z dalch faktor je i velikost msta a tak zle, o jak obor jde. Fiala si peje, aby se co nejrychleji pijmac zen digitalizovalo. Prozatm nemme pesn data. Ministerstvo je pipraven vychzet krajm vstc, kde bude nejvt nesoulad mezi nabdkou a poptvkou. Krtkodob een nebudou stait pro vyeen celho problmu, kter eskaluje a bude pokraovat i pt rok, mn Bek.

Podle bvalho rektora Masarykovy univerzity se problm dje i v dsledku migran politiky. Chpu, e lid z oblast napklad za Brnem chtj dt sv dti do tchto velkch mstech, kdy to maj po cest, mn ministr.

Peje si, aby se digitalizoval cel proces pijmacch zkouek, a to nejen v ppad pihlek, ale i samotnho testovn. Nemohu garantovat, e to stihneme do ptho roku, ale udlme pro to vechno, slbil Bek. Podle nj to nen jen o vytvoen program, bude poteba i prava legislativy.

Ministr zmnil, e jakmile se systm zdigitalizuje, na zatek by ml kad k dva psemn termny, kdy by zkouku mohl sloit, a tak by ml dv a ti pihlky, kter by podal na koly dle svho vbru. Cel proces by to velmi zrychlilo, mysl si Bek.

Podle fa Asociace kraj Martina Kuby nefunguje systmem, e si kraj rozhodne o tom, kolik kapacit na jakch oborech maj mt koly. Nem jt o definovan procento. Ale nemlo by bt mon, kde dt dosahuje kvality 75 bod a nen schopn se dostat, zatmco jinde by se dostaly na dan typ koly dti s horm vsledkem, ekl Kuba.

Musme proces digitalizovat. Jsme nuceni komentovat nco, co jet nem definitivn podobu a k emu nemme konkrtn data, mn hejtman Jihoeskho kraje. Zmnil, e nejvt problm je v Praze, ale tk se podle nj vtiny velkch mst.

Experti o problmu varovali dlouhodob

Dlouho dopedu odbornci na kolstv varovali, e podobn situace jako nastane i letos. Tedy e se mnoho dt nedostane v prvnm kole na nkterou stedn kolu a voln msto bude s rodii hledat jet tdny po pijmakch.

Podle mluv Cermatu Jany Patkov tomu tak ale bt nemus. Dleit podle n bylo, aby rodie s ky peliv zvili monosti a schopnosti dt. Vdy je to pouze o vbru koly, o ambicch dt a rodi. A tak o ochot do koly dojdt, k Patkov s tm, e kapacita maturitnch obor je asi o deset procent vy, ne je poet vech zjemc.

Ze statistiky, kterou redakci iDNES.cz poskytla, vyplv, e na budouc stedokolky ek 118 518 mst v prvnch roncch maturitnch obor, dalch sto tisc jich je nematuritnch. Podle dat ministerstva kolstv by pak zkladn koly mlo letos opoutt celkem 106 339 devk.

Pesto si mnoho rodi nejen na socilnch stch stuje, e se svmi dtmi stle hledaj voln msto na nkter ze stednch kol. Nejvt problmy hls uchazei o studium v Praze a Stedoeskm kraji.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno