Nemli jsme nejlep obdob, ekl Rakuan. STAN bude hledat nov tve

Slova nemlo nejlep obdob maj vldn popsat obdob, kdy se z hnut, o jeho ldrovi Rakuanovi se v jednu chvli hovoilo jako o relnm kandidtovi do boje o Hrad, propadla obliba u veejnosti.

Mohla za to hlavn kauza, po n skonil v poutech bval nmstek praskho primtora Petr Hlubuek a nakonec rezignoval i ministr kolstv a zakladatel hnut STAN Petr Gazdk. Nekal toti pvodn pravdu o svch kontaktech s tak obvinnm podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, jeho policist povauj za hlavu skupiny, kterou vyetuj v korupn kauze.

My problmy eme, my to nepromlme, k Rakuan ve videu, kter ped snmem STAN umstil na sociln st.

Konec starosty i cel kandidtky

Naposledy musel STAN eit problm kvli rasistickmu vroku starosty Podbrad Jaroslava ervinky. ervinka na jednn mstskho zastupitelstva hovoil o dtce od okresnho adu. Uvedl, e ji dostal za vroky pi dopravn nehod v roce 2001, kterou zpsobili psi vlastnn romskm obanem.

Nominace do veden STAN

Pedseda – Vt Rakuan
Mstopedsedov – Vra Kovov, Petra Peckov, Viktor Vojtko, Jan Kucha, Jan Farsk, Luk Vlek, Jan Lacina, Michaela Matoukov, Josef Suchnek, Michaela ebelov, Pavel ek
Zdroj: mluv STAN Sra Bernkov

J jsem pak pronesl onu pamtnou vtu, e by bylo lep je zastelit. Policajt mi ekl, e by se nemli stlet, e ti psi za to nemou. A j jsem pronesl, e jsem neml na mysli ty psy, ekl ervinka. Na jeho slova upozornil Denk N.

Oblastnho sdruen Nymburk hnut STAN vyzvalo ervinku, aby odstoupil z kandidtky. Pak u to lo velmi rychle. Pokud to neudl, odvolm ho z n, nsledovala Rakuanova vzva ervinkovi. Starosta skonil i ve STAN a spolu s nm pod znakou hnut na protest cel kandidtka.

Chceme dt naemu hnut nov smr. A j mm obrovskou radost, e i v tto tk dob, mon prv proto, spousta lid z regionu, ti, kte tvo poctivou podstatu naeho hnut, chtj kandidovat do veden. Budeme mt nov veden, budeme mt nov celosttn vbor a chceme, aby nae hnut lo dopedu s naimi silnmi programovmi tmaty, k Rakuan ped sobotnm volebnm snmem v Hradci Krlov.

Veden se postupn polorozpadlo

Starostm a nezvislm se v poslednch mscch z velk sti rozpadlo veden, kter zvolili loni v lt. Ze tveice adovch mstopedsed zstala jen mstopedsedkyn Snmovny Vra Kovov. V beznu rezignoval europoslanec Stanislav Polk, kdy byly zveejnny informace, jak propojil sv zastupovn obc po vbuch muninch sklad ve Vrbticch. Jako politiky prosazoval zkon o odkodnn pro n, jako advokt si za to kal o odmnu. Dal mstopedseda Vslav Michalik v ervnu nhle zemel a nsledoval skandl, po nm skonil ve vld Gazdk.

Rakuan m ped snmem podporu vech kraj. Ve vrcholnch funkcch v hnut by si dokzal pedstavit sv nejbli spolupracovnky, stedoeskou hejtmanku Petru Peckovou, mstopedsedu poslaneckho klubu Luke Vlka i poslankyni Michaelu ebelovou.

Mezi kandidty na mstopedsedy jsou i mstopedsedkyn Snmovn Kovov, ministr pro evropsk zleitosti Mikul Bek i poslanci Jan Lacina a Ondej Lochman. Kandiduje i nynj prvn mstopedseda Jan Farsk, kter se v noru vzdal poslaneckho mandtu po kritice, e se nechal zvolit a odjel na osm msc na studijn sti na univerzit v Oregonu. O sti vdl ji ped volbami a volim to neekl.

Na snm STAN osobn pijede premir a f ODS Petr Fiala. Prostednictvm pedtoench vzkaz maj vystoupit i ldi dalch vldnch stran.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts