Nemohou spt ani jst, chtj dom, k ukrajinsk psycholoka o krajanech

Odkud pochzte a jak jste se dostala na linku Sluchtko?
Pochzm z Charkova. Do eska jsem pijela 6. bezna. Na zatku jsme s rodinou bydleli u jedn rodiny. Pot se o m situaci dozvdli dal lid a nabdli nm dm, kter jsme mli k dispozici. Nyn jsme v byt v Praze.

Znm rozeslal mj ivotopis do rznch organizac, a se mi ozvali z Terapeutick linky Sluchtko.

Jste vystudovan psycholoka. m jste se zabvala ped tkem z Ukrajiny?
Ped vlkou v roce 2014 jsem mla soukromou psychoterapeutickou praxi. Kdy vlka zaala, byla jsem soust mobilnho tmu UNFPA pi OSN sociln-psychologick pomoci enm, kter se staly obtmi nsil ve vlench oblastech. Tm pijdl na msta, kde byly skupiny migrant. V tmu, kter ml 125 psycholog, jsem se zamovala na pomoc invalidm, kte zaili vlen nsil. Mla jsem s pr takovmi zkuenosti ji ze sv soukrom praxe.

lo o moji prvn zkuenost v tak velk mezinrodn organizaci, kter se na toto tma zamuje. Prce v mobilnch tmech byla asi tm nejt잚m, co jsem ve sv praxi zaila. Prce nebyla asov omezen, lid se nachzeli ve velmi tkch psychickch stavech. Pot jsem zaloila vlastn fond socilnho zdrav, kter se zabval rehabilitac en, je nsil zaily.

Terapeutick linka Sluchtko

Je uren vem, kte se ct zasaeni dnm na Ukrajin. Volat je mon v pracovn dny mezi 9 a 18 hodinou a kad m k dispozici est anonymnch hovor zdarma. Pracovnci mluv esky a anglicky, nkte i ukrajinsky i rusky.

Kolik lid piblin vol a jak jsou jejich nejastj problmy?
Vol jich m dl tm vce, protoe se o ns dozvdaj. Celkov ji jde o destky lid. Jejich problmy se budou v prbhu asu mnit v zvislosti na ivotn situaci. Volaj v ppad, e u maj ve zazen (maj kde bydlet, co jst, vyeili si potvrzen, pozn. red.).

Nejastji se bavme o tom, e chtj zptky dom. To pak lidem brn se adaptovat v novm prosted. I kdy maj vechno zazen a chod teba i do prce, maj bydlen, penze i jdlo a obleen. Stejn jsou psychicky pod mylenkami doma na Ukrajin a nemohou se od toho odpoutat.

Denk Ukrajinky: Syn musel odjet zpt dom, mme strach z 9. kvtna

Mohla byste uvst pklad, s m se mimo jin u klient potkte?
Potkaj se s poruchou spnku, nemohou jst nebo normln fungovat. Jedna klientka ze skupinov terapie mi ekla, e si neum pedstavit, jak by mla t dl. Nachz se v Evrop, v bezpe, ale je tady spousta Rus. Chpe, e hodn z nich jsou hodn lid, ale nect se v bezpe, m strach, protoe nev, komu me vit. Kdo z nich vlastn pchal vlen nsil a kdo ne. Je zmaten, ztracen, jak se v t situaci zorientovat.

Na pacientky z Ukrajiny jsme pipraveni, kaj et gynekologov

Zmnila jste, e je to nron i pro vs. Co pak se sebou dlte, abyste se dostala do pohody?
V tmu mme supervizora, hodn zkuenho psychologa, kter s nmi pracuje. Pomh nm pi pravidelnch supervizch. Kad psycholog na lince k nmu dochz pro poskytnut pomoci, aby se zbavil napt a stresu, kter na sebe pebr. Hodn nm pi skladb tmu zleelo na tom, abychom mli vi stresu odoln psychology a terapeuty. Tak sami vd, jak by se sebou mli pracovat a jak velk mnostv stresu zvldat.

A jak s lidmi pracujete, kdy vm na linku zavolaj?
Kad klient m est hodin pomoci zdarma. Kdy zavol poprv, tak m s psychologem padest minut a mohou se domluvit na dalm sezen nebo me zavolat opakovan.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts