Nemohou spt, koktaj a pomouj se. Ukrajinsk dti plat da za vlku

Od chvle, kdy se koncem bezna vynoili ze sklepa v ukrajinskm Makarivu, kde se bhem rusk okupace po nkolik tdn schovvali ped boji na povrchu, nejsou synov Serhije Solomenka stejn jako dve. Ve dvanctiletm Jaroslavovi a sedmiletm Vladovi se nco zmnilo. Nemaj normln chu k jdlu, nejsou tak hrav, maj problm si vybavit vci, kter se nauili ve kole, l jejich otec, kter je lkaem v mstn nemocnici.

Tyto pote jsou rozen a asem budou stle vce zejm. Vichni se jako rodie sname vytvoit pro nae dti ostrov bezpe, ale te to nen mon, protoe vude zu boje, dodv otec. Fyzick zkza zpsoben vlkou je zejm. Za deset tdn si vydala ivoty vce ne t tisc civilist a desetitisc vojk na obou stranch. Ostelovn zdecimovalo cel msta. Krom toho je tu ale i koda, je nen na prvn pohled vidt psychick trauma.

Jeho pznaky se podle odbornk projevuj nejdve a nejzjevnji prv u dt. Nkte lid byli uvznni v bojov zn, nkte vidli hrozn vci, nkte ztratili blzk, jin slyeli exploze, uvedla Olga Volyncov, psycholoka z Ukrajinsk nadace pro veejn zdrav (UFPH). Kad na Ukrajin je njakm zpsobem traumatizovn touto vlkou, podotkla.

Situace na Ukrajin je kriz ochrany dt mimodnch rozmr, jakou jsme mon jet nezaili. Vlka ovlivnila duevn pohodu vech dt na Ukrajin, uvedl zatkem kvtna Aaron Greenberg z Dtskho fondu UNICEF.

Dv tetiny vech ukrajinskch dt musely opustit sv domovy, dal ztratily sv pbuzn a ada z nich se vyrovnv s neptomnost svch otc a starch bratr, kte jsou nasazeni. A co je nejdleitj, mnoho dt bylo svdky fyzickho a sexuln nsil, podotkl Greenberg

Na Makarivu vzdlenm edest kilometr od Kyjeva, kde ped vlkou ilo deset tisc lid, se invaze velmi podepsala. Dlosteleck palba zniila dv stovky budov a dalch 600 tce pokodila vetn centrln nemocnice, kde osmaticetilet Solimenko i jeho ena Olga, rovn lkaka, pracuj.

Na rozdl od vtiny obyvatel msta se pr rozhodl zstat a peovat o rann. Krom tlesnch zrann ale po osvobozen el rostouc vln dti s duevnmi potemi. Vidme dti, kter nemohu spt, pomouj se, pestanou mluvit nebo koktaj, vylil Solomenko listu The Times.

Nkter se chovaj agresivn, jin se naopak uzavou do sebe. Mnoh plou, kdy sly hlasit zvuky nebo sirny. Jin dokonce zvracej, dodal. Nkter dti traumatizovala konkrtn udlost. Kdy jsme se evakuovali, mj osmilet syn vidl mrtvoly. Sml se a kal: ,Podvej, tmhle je Rus bez hlavy. A pozdji, kdy byl v bezpe, tak zaal plakat, uvedla editelka makarivsk nemocnice Halyna Romannkov.

Psycholog je akutn nedostatek

Zdravotn systm na Ukrajin je kvli vlce peten. Psychologov chybj vude, zejmna ti se specializac na dti. Ani zkuen odbornci ale mnohdy nevd, jak s vlenmi obmi pracovat. Nikdy jsem neeila trauma zpsoben konfliktem. Musme se v tto problematice vzdlvat, uvedla psycholoka Inna Zakalijov z UFPH.

Podle UNICEFU je nyn zsadn dostat na msto pomoc. Mezi nae priority pat zven investic do mstnch nevldnch organizac poskytujcch pi o duevn zdrav. Nen ale snadn najt dostatek odbornk, kte by pomohli, protoe sociln pracovnci, dtt psychologov a dal experti jsou tmto konfliktem zasaeni stejn jako ostatn Ukrajinci, uvedl Greenberg.

UNICEF podle nj po cel Ukrajin rozmstil 56 mobilnch jednotek, kter poskytuj specializovan zdravotnick sluby traumatizovanm dtem. Dvanct z nich je na vchod, kde nyn zu boje, vylil.

Greenberg varoval, e u sti tch nejvce zasaench dt se pravdpodobn rozvine posttraumatick stresov porucha. A to mezi dvma a tymi msci pot, co byli traumatizovni. Tato skupina bude potebovat intenzivn podporu od profesionl, podotkl.

Situaci podle Solomenka komplikuje tak uzaven kol, kter nahradila online vuka. Nemaj koln rutinu. Nemohou si hrt s dalmi dtmi. Spoustu asu trv u elektronickch zazen. Ztratili jsme to, co dti nejvce potebuj pocit, e jsou chrnny a v bezpe. Chci synm vrtit ten ostrvek bezpe a ujistit je, e tohle vechno brzy skon, uzavel.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts