Neskome Putinovi na lep. I jemu dochz as, k americk analytika

Sna se, abychom to byli my, kdo je na zadnch, a pod pemt, jestli to zvldneme, jestli vydrme. Je to soust informan vlky, k o Putinovi bval poradkyn t prezident USA. V rozhovoru pro Foreign Policy upozoruje na magick rok 2024.

Ve Spojench sttech se v t dob bude volit prezident a Joe Biden se stle tv, e bude znovu kandidovat. Podle Hillov je sice veobecn podpora Ukrajiny mezi Ameriany stle velk, dleit volebn procenta z toho vak f Blho domu s ohledem na souasnou energetickou krizi zejm nevytsk.

Putina ovem v roce 2024 tak ekaj volby. Svou speciln vojenskou operaci spustil s tm, e pjde o zleitost nkolika dn. I z pohledu Ruska se to vak vlee. A vechny ty Putinovy vzkazy, e jet podn nezaal, e zatm nedoshl vrcholu masakr a destrukce, ns maj pimt k tomu, abychom se sthli, domnv se Hillov, podle kter se Putin boj dopad vlky a sankc na svj vlastn, dlouh lta budovan systm.

Jakmile pr pekonme zimu a pehoupneme se do dalho roku, rusk ekonomika zane pociovat dsledky vech pijatch sankc, navzdory vysokm cenm ropy a plynu. Akoliv je Putin autoritsk vldce, kter m pod palcem armdu, vldu i mdia, podle Hillov se me bt, e se v roce 2024 zopakuj udlosti z pelomu let 2011 a 2012.

Tehdy Rusov masov vyli do ulic Moskvy, Petrohradu i dalch vtch mst a protestovali proti dajn zmanipulovanm parlamentnm volbm, v nich vyhrla vldn strana Jednotn Rusko. Chcete, aby byl Putin znovu prezidentem? zaznlo tehdy na obrovsk demonstraci. Odpovd bylo pskn a rzn ne. Tehdej pedseda vldy se vak do prezidentskho palce vrtil a zaal reim dl utuovat.

Nespokojenost lid i ambice Putinova okol

Putin v, e se pod povrchem skrv velk nespokojenost. Zd se, e lid budou speciln vojenskou operaci podporovat, ale jen dokud se nebude dlat potrava pro dla z dt elity, mn ena, je s pstupem k Rusku a Evrop radila Georgi W. Bushovi, Baracku Obamovi a Donaldu Trumpovi.

Poukazuje na to, e u se mezi Rusy zanaj objevovat signly odporu proti vlce, pedevm v okrajovch stech zem. Pkladem je Burjatsko, odkud pochz znan st vojk rusk armdy.

Stejn jako fka nadace Svobodn Burjatsko Alexandra Garmaapovov, je upozornila na stovky Burjat dajcch o ukonen smlouvy s armdou, i Hillov zmiuje, e tamn eny veejn volaj po nvratu manel a syn vyslanch na Ukrajinu. Armda zan mt problmy s nborem vojk v mstech, jako je Dagestn. V eensku tolik ne, protoe tam jsou lid nuceni bojovat ve vlce. Putin nicmn v, e takov tlak bude mt nsledky, k.

Krom hrozby protest zchudlch a natvanch Rus je tu navc jet jeden dvod, pro by se ml Putin bt roku 2024. Jsou tu lid, kte si nemysl, e m prvo na dal dv volebn obdob, nar Hillov na zmnu ruskch zkon, dky nim me prezident vldnout a do roku 2036. To mu bude tyiaosmdest. A mohou se objevit nov konkurenti, kte ho zkus vystrnadit.

Putin chce, aby tento konflikt skonil. Chce vypadat jako legitimn vldce. Chce, abychom si mysleli, e nemme as. Pitom i jemu tikaj hodiny, pokrauje s tm, e v nsledujcch mscch se Rusko bude tak jako dosud vymlouvat na zpadn sankce, kter pr mohou za to, e na svtovch trzch chyb obil a dal suroviny.

Kreml bude podle Hillov doufat, e na to Turci, Libanonci nebo Afrian sko rusk propaganda v Africe ostatn jede naplno a zanou tlait na Zpad. Hladomor se vak na ernm kontinentu nerozjd kvli sankcm, ale kvli chovn Ruska, je v noru rozpoutalo vlku.

Hillov navc varuje, e ppadn pm pot, co Putin zsk Donbas na vchod Ukrajiny, kterou oteven povauje za ruskou kolonii a nejradji by ji vymazal z mapy, bude jen pestvkou ve stle trvajcm konfliktu.

Putin je vlenm prezidentem od samho potku. Tet svtov vlka je dvno tady, protoe (vlka na Ukrajin) je epochln konflikt. Mme tu informan vlku. Putin u anektoval ciz zem. Prvn svtov vlka sice nebyla jadern, ale dolo v n k pouit yperitu a chlru. Putin u shl po novioku, poloniu a vech druzch chemickch zbran, kter pomohly syrskmu prezidentovi Baru Asadovi, srovnv Hillov.

A upozoruje, e rusk dikttor neustle hled historick paralely, ktermi by mohl ospravedlnit sv jednn a strait lidi. Analytika vzpomn, e kdy naposledy sedla na jednn mezi Trumpem a Putinem, f Kremlu tehdejmu fovi Blho domu vyhrooval kvli odstoupen od Smlouvy o likvidaci raket stednho a krtkho doletu.

Tu v osmdestch letech podepsali Sovti s Ameriany, Trump se vak od n rozhodl odstoupit s odvodnnm, e ji Rusko tak jako tak poruuje. Pokud tu nebudou smlouvy, kter by mohly udrovat bezpenost v Evrop, co se stane pak, Donalde? ekl pr Putin Trumpovi.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts