Nkte Ukrajinci stle nev, e jim domy zniili Rusov, k zpravodaj T

Podle zpravodaje T je na Ukrajin vidt adu rozdl. Kdy novini putuj z vchodu na zpad, postupn se situace mn. Byli jsme v oblasti boj kolem Charkova, kdy jsme vidli znien budovy, bez elektrick energie, plynu a tekouc pitn vody. Pot jsme se vrtili do centra Charkova, kde funguj nkter restaurace, kde je mon ubytovat se v hotelu, kde funguj v podstat vechny sluby.

Potom jsme se pesunuli do Kyjeva, kter funguje pln normln, je tam letn nlada, vlku tam pipomn mon hymna, kter bud cel msto vdycky v sedm hodin rno, vzpomn Papadopulos. Zkaz vychzen plat od jedenct veern hodiny, bary a restaurace funguj do 22. hodiny. A potom jsme byli ve Lvov, kde ani nevdte tolik vojk jako v hlavnm mst. Je mon pelidnn, ale atmosfra ped vlkou a bhem n se tolik nezmnila.

Od vlky si zachovvm odstup

Andreas Papadopulos natoil na Ukrajin bhem vlky mnostv rozhovor. Natel mezi vojky, zpovdal pbuzn obt, lidi, kterm rusk bombardovn zniilo domovy. Slyel jsem mnoho koleg hovoit o tom, e na Ukrajin vystoupili z novinsk role a e se z nich bhem prce stali psychoterapeuti nebo e pomhali uklidovat lidi, se ktermi hovoili.

Osobn to vnmm odlin, konstatuje Papadopulos. Jsem novin, nikoho neobtuju, nikomu nepomhm. Pro m je dleit zachovat si odstup, podvat se na nkter vci chladnou hlavu. V moment, kdy zapojte emoce, tak podle m riskujete to, e budete nevdom stranit jedn i druh stran. Mon to zn pli nihilisticky, ale j to tak mm nastaveno. Pbhy lid si vyslechnu, nco m dojme, rozloum se, odvyprvm jejich pbh, a tm to pro m kon.

A jak podle zpravodaje T vnmaj bn Ukrajinci vlku? V v celkov vtzstv? e se Kyjevu poda zskat zpt cel okupovan zem? Bn Ukrajinec ve velkm mst vm nic jinho neekne. Nen se co divit, a te to nekm nijak negativn, ale v rdiu a v televizi ani nic jinho neuslyte. Mdia jedou vlenou propagandu, take se nesetkte s nim jinm ne s odhodlnm a pesvdenm, e vlka skon vtzn.

Ale je nutn si uvdomit, e bhem tto vlky se nedlaj dn sociologick przkumy. My nevme, kolik Ukrajinc podporuje prezidenta Zelenskho, kolik je pro takov nebo jin scn. Podle mho soudu stoj za prezidentem zejm vtina nroda. Sice mu ped vlkou padaly preference, ale hrdinskm odbojem vi rusk agresi si zskal velkou st nroda, mysl si zpravodaj.

Ale my nevme, co si samotn Ukrajinci pod pojmem vtzstv vlastn pedstavuj. Jestli je to osvobozen Chersonsk a Zporosk oblasti nebo jestli si pod tm pedstavuj i osvobozen Doncka a Luhanska. Nevme, jestli si pod tm pedstavuj i vyhnn terorist z Krymu a nvrat poloostrova zpt pod ukrajinskou sprvu, k zpravodaj s tm, e o to dleitj jsou vrohodn informace novin pmo z vlen oblasti.

Nevme, e ns ohrouj Rusov

Podle nj je dojemn a siln hovoit pmo s lidmi na frontov linii. Ale asto to vede ke zjednoduen. Proto poskytnu dva konkrtn pbhy. Kdy napklad hovote s vojky na frontov linii, s tmi, kte vedou aktivn odboj, kte opravdu vl s Ruskem, kte dnes a denn el rusk agresi, tak vnmte jejich obrovsk odhodln.

A vedle toho zmnm zkuenost z Kramatorsku, co je msto, kter je tvrd zkouen od zatku rusk agrese a po celou tu osmiletou protiteroristickou operaci, kter t vlce pedchzela. Byli jsme tam ve tvrti, kterou zniila prokazateln rusk raketa. Byli tam i ukrajint vojci, kte pomhali mstnm lidem s obnovou poniench byt a my jsme se ptali, co lid kaj na to, e jim rusk raketa poniila domy, vzpomn zpravodaj.

Bylo pro nj pekvapenm, e mstn prorusky smlejc lid jim odpovdali, e tok nemusela spchat rusk armda, ale klidn to mohli udlat Ukrajinci, kte je trestaj za to, e maj prorusk smlen.

kali: my u chceme jenom klid, a je to Rus nebo Ukrajinec, nm to je v podstat jedno. A tohle kali dokonce pmo do o ukrajinskm vojkm, kte nevcn kroutili hlavou. Odpovdali jim, e maj tyi kilometry od msta toku kasrna. Pro by pece nco takovho mli dlat? Ale ti lid na to absolutn neslyeli. Nlady jsou opravdu rzn, vzpomn Andreas Papadopulos.

Mm velkou zkuenost z Ukrajiny i z doby ped vlkou, jezdil jsem tam na reportn cesty. Byl jsem v Charkovsk oblasti kolem Vovansku, co je msto, kde 80 procent obyvatel bylo ped okupac pro to, aby rusk jednotky pily do msta. Problm byl v tom, e oni tehdy absolutn vyluovali monost, e by Rusov vtrhli do zem s armdou a ostelovali jejich msta, navazuje reportr T.

Oni kali: Pece jsme rut lid, my jsme ti, kte s nimi sympatizuj, uvd zpravodaj. Pozor, nen jich v tchto oblastech v tuto chvli vtina, ale je jich tam samozejm cel ada. Ped vlkou jet kali: Kdy Rusov pijdou, bude to po vzoru Krymu. Budeme mt vy dchody, jsme sovtt lid, je jedno, jestli je to Rusko nebo Ukrajina. Neplat to napklad o Charkov, co je msto, kter se pokusili separatist v roce 2014 obsadit po vzoru Doncku a Luhansku a nepovedlo se jim to.

Mstn lid je vyhnali a Charkov pot budoval ukrajinskou identitu. Ale v oblastech, kter jsou te clem nejhor rusk agrese, tak tam ped vlkou ili lid, kte si dokzali pedstavit ivot pod ruskou sprvou. Ale te, kdy se jich na to ptte, tak oni se ptaj, pro? Po vlce bude urit zajmav sesbrat sociologick data, vyrazit do ternu a metodicky zjistit, jak se promnily nlady mstnch lid, uzavr reportr T.

Jak se te na Ukrajin ije? Jak dleit je pro vlku ukrajinsk patriotismus a nacionalismus? Jak se Ukrajinci vypodvaj se svou nrodn identitou? Zail zpravodaj okamiky, kdy se bl? A jak by porovnal pomoc Ukrajin ze strany Polska a R? I o tom hovoil Andreas Papadopulos v Rozstelu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts