Nkter kraje nespchaj s pevzetm uprchlk z Prahy, tch romskch

Hib ve tvrtek uvedl, e v Praze je tyikrt vc uprchlk na obyvatele ne v nkterch jinch krajch a msto u nem voln kapacity. Avizoval proto, e Praha zave sv asistenn centrum ve Vysoanech (KACPU), pokud vlda do ter nezane pracovat na vytvoen systmu rozdlen uprchlk do kraj. Stt podle nj v, kolik uprchlk, mst pro ubytovn i pracovnch mst v tom kterm kraji je.

OBRAZEM: Ndra uprchlky nezvld, v Troji jim postavili stanov tbor

KACPU slou pro metropoli a stedn echy a tm za ti msce rusk invaze odbavilo pes 84 tisc uprchlk. Stedoesk hejtmanka Petra Peckov v ptek ekla, e jej kraj s hlavnm mstem spolupracuje na perozdlovn pchozch uprchlk tak, aby npor na prask centrum rozptlil pomoci autobusovch transfer.

Podle n jsou nyn ve stednch echch destky volnch mst pro ubytovn uprchlk. V nkterch krajch je ale zejm uprchlk vrazn mn a jejich rozdlovn mus bt zeno z centrln rovn, ekla hejtmanka.

Perozdlovn k niemu nepovede, tvrd plzesk hejtman

Praze se sna pomoci tak Plzesk kraj, kter od n pevzal nkolik destek ukrajinskch romskch uprchlk, s jejich vymi poty se metropole nyn potk. Zdila kvli tomu i stanov tbor v Troji.

Hib dal vld as do ter. Pomozte s uprchlky, jinak zavu jejich centrum

Podle plzeskho hejtmana Rudolfa potka nsiln perozdlovn benc k niemu nepovede, protoe pokud chtj nkde bt, tak se tam budou vracet. Vlda by mla pomoci, ale perozdlovn do kraj nen podle m astnm eenm, uvedl potk. dn funkn systm perozdlovn ho ale nenapad.

Podle zlnskho hejtmana Radima Holie by rozdlovn uprchlk do kraj pipadalo v vahu ve chvli, kdy pijdou. Perozdlovat usazen uprchlky, kte si vytvoili v danm mst vazbu, nali si zamstnn i kolu, je pozd, uvedl. Doplnil, e je odpovdnost ministra vnitra, aby systm fungoval.

V Jihoeskm kraji se kapacity brzy napln

Moravskoslezsk hejtman Ivo Vondrk povauje perozdlovn uprchlk za velk problm, zvl᚝ pokud se nev, jak jsou vyten kapacity v jednotlivch krajch. Zopakoval, e je obtn nkoho pinutit k pesunu na jin msto.

Tvrdm, e jedin mon cesta k perozdlen bude takov, e ti lid pjdou tam, kde to pro n bude lep a vhodnj a kde sluby, kter budou potebovat, budou k dispozici. To je jedin mechanismus perozdlen, kter me fungovat, ekl hejtman a dodal, e een problmu je na vld.

Teba libereck hejtman Martin Pta povauje vyjden praskho primtora nikoli za vyhroovn, ale za zoufal voln Prahy o pomoc. Pokud Nrodn asistenn centrum pomoci Ukrajin a ministerstvo vnitra vyhodnot, e je Praha peplnn, opravdu nebude dvat smysl, ubytovvat tam dal lidi. Je poteba, zat ubytovvat uprchlky v tch krajch, kter jsou pod prmrem, ekl.

Prv i v Libereckm kraji je podle nj poet ubytovanch uprchlk nad celosttnm prmrem. Vytvoili jsme i voln kapacity pro Romy, doplnil.

Z jednoho msta na druh mus uprchlky u pesouvat Jihoesk kraj, kde se kapacita v ubytovacch zazench bl k naplnn. Hejtman Martin Kuba to odvodnil i tm, e mnoh penziony a hotely chtj zazen u nabdnout turistm. Navc vtina z pchozch Ukrajinc stle nev, zda se vrt dom, nebo se zde chtj usadit, ekl Kuba.

Nmstek jihomoravskho hejtmana Luk Dubec povauje zen perozdlovn uprchlk za potebn a je pro centrln koordinaci ze strany sttu. Na jihu Moravy je podle mluv kraje Aleny Knotkov pro uprchlky volnch pes tisc lek. Dalch asi 2 600 volnch mst m podle hejtmana Holie Zlnsk kraj. Moravskoslezsk kraj m podle mluv Nikoly Birklenov msta zhruba pro 1 300 Ukrajinc.

steck kraj Ukrajince pijmout me, romsk ale nechce

Dal uprchlky je schopen ubytovat i steck kraj, podle hejtmana Jana Schillera ale jen ty, kte jsou ochotni a schopni se zapojit do systmu vzdlvn, prce a podobn.

Nebude to prodlen, a bude 30 procent pracovat, ekl Rakuan k uprchlkm

Rozhodn nepijmeme ukrajinsk Romy, na to nemme personln kapacity. steck kraj m nejvc vylouench lokalit v zemi a nm by to zpsobilo velk sociln a bezpenostn problmy, ekl hejtman. Ukrajinskch Rom, kte pili po zatku vlky, bylo ke sted na zem kraje 119, z toho 69 dt.

Voln msta pro bence m i Krlovhradeck kraj, kter podle hejtmana Martina ervka nyn ubytovv pes 15 tisc uprchlk, co je nadprmr mezi regiony eska.

Od zatku uprchlick krize jsme zapojeni do perozdlovn uprchlk pvodn registrovanch v Praze, a to na zklad poadavk, kter dostaneme. Stejn tak souhlasme s jejich umisovnm na zem Krlovhradeckho kraje, uvedl hejtman. Dal uprchlky je schopen pojmout i Pardubick kraj, ale nesm to bt pbh sociln turistiky, ekl ve tvrtek esk televizi hejtman Martin Netolick.

Voln kapacity pro uprchlky me nabdnout i Olomouck kraj, kde podle hejtmana Josefa Suchnka problmy s jejich velkm plivem zatm nejsou. V brzk dob by ml bt podle nj sputn informan systm, dky nmu budou mt ady pehled o kapacitch i poptvce ze strany uprchlk v jednotlivch krajch.

Olomouck kraj pot i bez ekn na nazen vldy nabdne voln kapacity ostatnm krajm, samozejm hlavn Praze a Stedoeskmu kraji, ekl Suchnek. Upozornil ale, e bude zleet na ochot uprchlk zmnit msto pobytu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts