Nmeck vlda vyhlsila stav vstrahy. Plyn se stv nedostatkovou surovinou

Vlda se jet vce zam na plnn zsobnk, podle Habecka na nkup plynu do zsoby vlda uvolnila dodatench 15 miliard eur (371 miliard K).Bezpenost zsobovn plynem je prozatm zajitna, plyn se ale v Nmecku stv nedostatkovou surovinou, ekl Habeck o dvodech, pro Nmecko pechz ze stupn vasnho varovn na stupe vstrahy. Stupe vasnho varovn vlda vyhlsila v beznu v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu a na oekvan problmy s dodvkami plynu z Ruska.

Podle Habecka je nezbytn hledat spory ve jeho spoteb. Pomoci mohou nejen prmyslov odbratel, ale i domcnosti. Domcnosti mohou penastavit a upravit hydraulick vyven sv topn soustavy. Takov kroky mohou znt banln a mon smvn, ale mohou v ppad 41 milion nmeckch domcnost znamenat zsadn rozdl, ekl ministr o sporch ve spoteb.

Ministerstvo hospodstv nyn pracuje na auknm modelu spor plynu, kdy by prmysl mohl tuto surovinu nakupovat, zrove by zskal odmny, pokud by plyn nevyuil. Podle Habecka prmyslov spolenosti takov model podporuj.

Je poteba potat s dalm navyovnm cen

Habeck souasn ceny energi a plynu oznail ji tak za pli vysok a uvedl, e s dalm navyovnm je nutn potat. Vlda ale prozatm neaktivuje opaten, kter by podle zkona o energetick bezpenosti umonilo dodavatelm upravit ceny tak, aby finann problmy neohrozily cel trh s plynem.

Ministr zrove upozornil, e dal kroky mohou nsledovat. Stt se tak me, pokud se tok plynu plynovodem Nord Stream 1 nevrt k normlu. Tmto produktovodem se pepravuje plyn z Ruska do Nmecka po dn Baltskho moe. Rusk sttn plynrensk spolenost Gazprom minul tden vrazn omezila dodvky tmto plynovodem, co zdvoduje zpodnm pi oprav kompresorovch turbn firmou Siemens Energy. Habeck vak omezen dodvek oznail za politicky motivovan krok a za hospodsk tok na Nmecko.

Vlda chce nadle doshnout do prosince naplnn zsobnk plynu na nejmn 90 procent, zatm je to 58 procent. Pomoci m tak zmnnch 15 miliard eur. Ty Habeck neoznail jako dotaci, ale za prostedky k zajitn likvidity spolenost, kter plyn zajiuj.

Habeck na tiskov konferenci rovn uvedl, e nynj vn situace je vystnm toho, e Nmecko se dlouho v zsobovn energetickmi surovinami spolhalo na Rusko. Musme to nyn co nejrychleji napravit, ekl.

Nmecko kvli poslen energetick nezvislosti hled nov dodavatele, plnuje vybudovat terminly na zkapalnn zemn plyn a masivn investovat do obnovitelnch zdroj energie. Vyut chce tak uheln elektrrny, kter jsou nyn odstaven, ale nadle jsou jako energetick zloha v pohotovosti.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts