Nmeckm muslimm dochzej hroby, chtj si postavit vlastn hbitov

0
58

Vc a vc lid tady chce bt pohbeno, vyprv padestilet Samir Bouaissa, kter se s rodinou do Nmecka pisthoval z Maroka u jako dvoulet dt. V souasnosti ije na zem Nmecka pes pt milion muslim z celkovho potu asi 83 milion lid v zemi. A pokud se neodsthuj, jednoho dne tam tak zemou.

Jene u dnes dochzej vhodn msta pro muslimsk hroby, uvd nmeck stanice Deutsche Welle (DW). Napklad v Berln u ady oznmily, e se tamn hbitovy dostvaj na hranu svch kapacit anebo ji u pekroily. V nmeck metropoli ije zhruba 300 a 400 tisc muslim.

V samotnm Berln problm e tamn Islmsk federace, kter od ad dostala dopis s informac, e na hbitov Gatow na zpad msta ke konci bezna dojdou posledn voln msta a dal pohby se tu zkrtka nebudou konat.

editel federace Murat Gul pro agenturu Anadolu na konci ledna uvedl, e podobnou situaci u berlnt muslimov zaili v letech 2018 a 2021, kdy musela tla zemelch muslim pokat, ne se krize alespo provizorn vye.

Dti a vnuci prvn generace (muslimskch pisthovalc) chtj bt pohbeni tady. Je lidskm prvem, e vm stt zajist poheb podle va vry. Chceme trval een. Problm se mus okamit vyeit, kritizuje Gul pro tureckou agenturu. Prv z Turecka je velk st nmeckch muslim a mnoz sv blzk na poheb poslaj dom. Jene prv mlad generace zvyk hrazen tureckmi nboenskmi organizacemi pomalu opoutj.

Podle Bouaissy si tak muslimov nejen v Berln kvli chybjcmu mstu musej hledat pohebn msta v sousednch obcch. Poty vyznava islmu navc u naich zpadnch soused dl rostou. Nejvt skok zem naposledy zaznamenala bhem uprchlick krize v letech 2015 a 2016, kdy v dsledku obansk vlky pily do Evropy miliony Syan.

Ti se asto nemaj kam vrtit a jednou tak zejm budou potebovat hrob, upozoruje Bouaissa. len Kesanskodemokratick unie (CDU) a pedseda asociace Muslimsk hbitovy ve Wuppertalu tak pat k lidem, kte se sna se situac vas nco udlat.

Se svou asociac se sna prosadit, aby prv ve Wuppertalu nedaleko Dsseldorfu vznikl prvn hbitov v Nmecku, kter by vedli ist muslimov. U patnct let vak nar na problmy, vyprv.

Stabilitu vybranho pozemku tak naruily povodn z pedloska. Ideln by ml hbitov stt nedaleko mstnho protestantskho a novho idovskho hbitova. Tyto ti hbitovy by mly mt spolen ndvo se temi pohebnmi snmi, plnuje Bouaissa.

Asociace tak na vbec prvn muslimsk hbitov vybr penze na internetu. Sbrka umstn na portlu Betterplace.org zatm zskala zhruba tetinu poadovan stky. Ke tvrtku odpoledne j necel ti tisce pispvatel poslaly na 46 tisc eur (zhruba milion korun).

Celkem je v zemi na 30 tisc hbitov, piem jedna tetina podle DW pat kesanskm crkvm, zbytek pak spravuj mstsk samosprvy. A u od chvle, kdy do Nmecka zaaly pichzet prvn vlny gastarbeitr, se muslimov na tchto hbitovech potkali s tamnmi pravidly, kvli nim asto nemohli sv blzk pohbt podle islmskch zvyk.

Postupem asu nkter spolkov zem pravidla upravily a napklad u pohb pestaly vyadovat povinnou rakev. Jak muslimov, tak i id sv mrtv toti do zem tradin ukldaj zabalen jen v ltce. Islmsk poheb by tak ml probhnout co nejdv po smrti zesnulho. Ten m bt hlavou natoen k Mekce a kremace ani exhumace ostatk se nepipout.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno