Noti chystaj novinku, penze v jejich schov budou oste sledovan

0
78

Ppady, kdy schova penz skonila zpronevrou se soudn dohrou, nejsou ast, ale existuj. Nejde pitom o mal stky, ale destky miliony korun. Potvrzuje to i losk ppad zveejnn eskou advoktn komorou. koda zpsoben advoktkou se vyplhala na tm 50 milion korun. K pevodu nemovitost sice dolo, ale penze uloen v schov u advoktky prodvajc nedostali.

Notsk komora ve spoluprci s UniCredit Bank te chyst novinku, kter zmn pravidla pro schovu penz. Not bude muset i nadle informovat komoru o kad schov penz. Vrazn ale vzroste kontrola nad kadm pohybem svench financ. Penze tak budou oste sledovan.

Pokud na tu, kam not penze na nkup nemovitosti uschoval, dojde k jakmukoliv pohybu, banka odele automatickou notifikaci Centrlnmu informanmu systmu Notsk komory. Ta tak bude mt kontrolu, e j not dn nahlsil kadou schovu penz a pohyb na tu, pibliuje novinku Radim Neubauer, prezident Notsk komory R.

Do budoucna se navc pot i s tm, e astnci schovy budou moci sledovat v relnm ase, zda platba ji odela prodvajcmu, ale napklad i to, zda k uschovan stce byly pipsny roky. Pi vysokch kupnch cench nemovitost a faktu, e pepis vlastnickho prva v katastru a s tm spojen prce note trvaj i vce ne msc, se me jednat o sumy v du destek tisc korun, poznamenv Neubauer.

Novinka se chyst ve spoluprci s UCB

Na vvoji kontrolnho systmu chystan novinky spolupracuje Notsk komora s UniCredit Bank. Ob instituce budou daje o transakcch vzjemn ovovat, potvrzovat a mt nad financemi vzjemnou kontrolu. Pokud klient sv noti penze do schovy, ten bude muset pedat tuto informaci Notsk komoe vetn sla tu. Zrove mus Notsk komoe pedem poskytnout i sla t, na kter penze odele v ppad realizovan i nerealizovan transakce.

schova penz u not bude mt nkolik bezpenostnch prvk. Banka ru za vklad na et notsk schovy standardnm pojitnm vklad. Not, kter schovu realizuje, se zavazuje k nakldn s prostedky podle smlouvy o notsk schov a Notsk komora funguje jako orgn dozoru a prevence dky povinn evidenci t v centrlnm informanm systmu notsk komory. Pokud not zpsob svm zavinnm kodu, odpovd za ni a je pro tento ppad povinn pojitn, popisuje f Notsk komory.

Ke zdraen sluby nedojde

Zaveden novch kontrolnch prvk nepovede podle vyjden fa Notsk komory ke zdraen sluby. Tarifn cena za schovu penz je stanovena procentn sazbou od 1,2 do 0,1% v zvislosti na uloen stce a nic se na n nezmn. Pokud not pijme do schovy napklad stku 100 000 korun, pak je odmna stanovena na 1 200 korun. Za schovu penz ve vi jeden milion korun in odmna 5 600 korun a napklad z stky 10 milion, kter si klient uschov u note je odmna stanovena na 23 600 korun. V ppad, e je not pltcem DPH pipot se jet sazba dan ve vi 21 %.

Veden komory chce nkter dl prvky tto novinky zavdt jet v tomto roce. Spoluprci plnuje rozit i mezi dal bankovn instituce, aby veejnost mla monost vy ochrany uschovanch penz nap pennm trhem. Lid by tak mohli mt prvo kdykoli zkontrolovat, zda jsou jejich penze stle na tu a e s nimi nikdo nenakld bez jejich vdom mimo rmec dohodnutch podmnek.

Chceme, aby si klient do budoucna mohl nastavit nejen upozornn na pohyby na tu, ale tak kadodenn informaci o skutenm zstatku. Tedy e penze jsou stle v podku tam, kde maj bt, uzavr Neubauer.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno