Nrst potu ppad tuberkulzy nesouvis s uprchlky z Ukrajiny, informoval SZ


Tmav skvrny na rentgenovm snmku plic jsou pznakem akutn plicn tuberkulzy.


| foto: Archiv, MF DNES

O nrstu potu ppad stav informoval na konci dubna. Podrobn zjitn pvodu vzork (…) ukzalo, e pokud pochzej od cizch sttnch pslunk, jde ve vtin ppad o nemocn s vazbami na R ji ped rokem 2022, uvedl.

Pi analze odbornci Nrodn referenn laborato pro mykobakterie provili kad zaslan vzorek a upesnili, o jakho pacienta se jedn. Porovnali je pak s poty vzork z poslednch let, kter ukzalo ve stejnm obdob let 2019 a 2021 pokles proti pedchozm dvma letm. Vce vzork pak bylo testovno ve druh polovin roku.

Akoli nejsme schopni pesn identifikovat pinu poklesu testovn, kter nastala ji v roce 2019, a jeho optovn naven a na konci roku 2021 a v roce 2022, zd se, e tento pokles je spojen jednak s trvale se sniujc incidenc tuberkulzy v R a dle i s opatenmi proti en koronaviru, vysvtlila vedouc laboratoe Vra Dvokov.

Pesn poty ppad TBC jsou do registr hlen zptn, data za posledn tdny podle Sttnho zdravotnho stavu laborato neposkytuje. stav tedy me vychzet pouze z mezironho srovnn potu vzork, kter byly odeslan nrodn referenn laboratoi na potvrzen.

Na kadch 2000 ukrajinskch uprchlic jeden ppad TBC

Podle odhad Evropskho centra pro prevenci a kontrolu nemoc (ECDC) na zklad dat Svtov zdravotnick organizace (WHO) lze oekvat, e na kadch dva tisce vysdlench en z Ukrajiny se vyskytne jeden ppad aktivnho onemocnn tuberkulzou. U mu nad 65 let pipad jeden ppad na 1 600 lid a u dt do 14 let vku jeden na pt tisc. V esku zskalo vzum pes 300 tisc uprchlk.

V esku byly dti povinn okovny proti TBC do roku 2010, vakcinace byla ukonen kvli malmu potu ppad tak kvli vznamnm nedoucm inkm. Okuj se jen dti z rizikovch prosted, napklad novorozenci matek ze zem s vym vskytem.

V letech 2019 a 2020 bylo v R kolem 400 ppad za rok, v roce 2017 vce ne 500. Cizinci dlouhodob tvo asi tetinu ppad, nejastji jde o mue, kte do R pili za prac. Od roku 2017 je pacient z Ukrajiny kolem 30 za rok. Ukrajinsk dti se v poslednch letech okuj pmo v porodnici, v roce 2020 jich vakcnu dostalo zhruba 89 procent.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts