Nvrat studen vlky? NATO pepn do mdu mon konfrontace s Ruskem

Rusko je znovu hlavn hrozbou pro nai bezpenost, shodli se spojenci na summitu v Madridu. U od roku 2023 chce mt proto Aliance ve stavu vysok pohotovosti na 300 tisc vojk msto dosavadnch 40 tisc.

Masivn vojensk sestava pepracovanch Sil rychl reakce NATO, pipraven pispchat neprodlen na pomoc napadenmu i ohroenmu lenovi, m bt jasnm odstraujcm vzkazem Moskv.

A ta jej chpe po svm. elezn opona mezi Ruskem a Zpadem se u prakticky stav. Jen a se chovaj opatrn, prohlsil rusk ministr zahrani Sergej Lavrov k opatenm, je Aliance pijala v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu.

Jde o zsadn zmnu v na obran a odstraovn, abychom reagovali na novou bezpenostn realitu, konstatoval f NATO Jens Stoltenberg.

Spojenci vytvo tstupov systm pipravenosti: 100 tisc vojk bude schopno pesunout se na msto konfliktu i krize do 10 dn; dalch 200 tisc vojk pak me bt nasazeno do boje do 30 dn a nsledn 500 tisc vojk pak do 180 dn.

Tyto ti rovn se opraj o nsledujc koncept, e bezprostedn Aliance nasad vylenn taktick sly v Evrop, nsledovat budou operan zlohy a nakonec by NATO vyuilo takzvan strategick zlohy v podob americkch a kanadskch sil z druh strany Atlantiku.

Cl je jasn: maximln zvit poet vojk, kte jsou pipraveni k boji a ve vy pohotovosti, co znamen, e jsou schopni rychle vyrazit na obranu aliannch hranic v ppad konfliktu v Evrop. Tyto sly ji v rmci NATO existuj, ale potebuj vce investic, vcviku a vybaven, aby poadavek na rychl nasazen splnily.

Definitivn nvrat ke koenm

Naven sil rychl reakce ze souasnch 40 tisc na 300 tisc vojk v pohotovosti, o nm ldi stt rozhodli v Madridu, je u velk sla na to, aby odradila kadho, kdo m agresivn mysly ve vztahu ke sttm NATO, uvedl bval f Vojenskho vboru NATO Petr Pavel.

Nov obrann model pipomn zpsob, jakm byly sly NATO organizovny bhem studen vlky se Sovtskm svazem. Tehdy byly konkrtn spojeneck zem poveny obranou uritch sek hranice mezi zpadnm a vchodnm Nmeckem.

Nov model pohotovostnch sil NATO

Podobn nyn Aliance znovu vylen sly pro obranu konkrtnch region podl svho vchodnho kdla a nashromd tam vce vojenskho vybaven vetn tk bojov techniky, aby urychlila nasazen ppadnch posil. Je to poprv od dob studen vlky, kdy mme takovto plny s pedem vylennmi silami, potvrdil Stoltenberg. Zsadn vhodou bude, e vrchn velitel spojeneckch sil (SACEUR) bude mt v kadm okamiku absolutn pehled o dostupnch jednotkch.

Urovn sil do konkrtnch region se u dje. Napklad nmeck sly budou mt na starost obranu Litvy, kter pmo sousedn s ruskou militarizovanou kaliningradskou exklvou. Berln pot s vylennm brigdy (3 tisce vojk) pmo pro obranu Litvy a celkov s jednou diviz – piblin 15 tisc vojk – pro sly vysok pipravenosti. K tomu pidv tak 65 letadel a 20 lod.

Zatmco st brigdy zstane v pohotovosti v Nmecku a do zem bude rotovat jen pleitostn, jednotka m mt v Litv stl velitelstv s personlem. Podobn plny m pak Britnie pro obranu Estonska a Kanada pro Lotysko.

Taktick pohotovostn sly peduren pro obranu konkrtnch region maj nyn zce spolupracovat s domcmi obrannmi jednotkami, maj dvrn znt mstn tern, spolen cviit a mt k dispozici vce skladi s pedpipravenou technikou a vybavenm.

Pro NATO vak nov model sil neznamen jen nvrat k postoji z dob studen vlky. S rozenm NATO na vchod se hranice, kterou je teba chrnit, vrazn rozila a nyn sah od Baltskho a k ernmu moi. A bhem studen vlky se tak Aliance nemuselo obvat dron, kybernetickch tok ani hypersonickch zbran.

Obecn dojde k naven pohotovosti ve vech jednotlivch systmech, ekl esk velvyslanec pi NATO Jakub Landovsk. Nov model tak podle nj m zahrnovat dostaten odstraujc sly pro vechny bojov domny – zemi, moe, vzduch, kyberprostor i vesmr.

Pro Alianci jde o definitivn nvrat ke svm koenm – obran vlastnho teritoria s miliardou obyvatel. Summit me znamenat konec ry po studen vlce a zatek nov trval a napjat ry vojensk konfrontace s Ruskem, uvedl uznvan bezpenostn analytik Ian Brzezinski z prestinho Scowcroftova centra pro strategii a bezpenost Atlantick rady.

ei potebuj tkou brigdu

Brzezinski zrove upozornil, e je sice snadn uinit prohlen o zvazcch, ale splnn slibu vce jak sedminsobnho rozen sil rychl reakce bude vyadovat skutenou politickou vli a zdroje. A lensk zem mus oboje najt co nejrychleji.

Pro evropskou dimenzi tchto rozench sil bude vzvou splnit poadovan rovn pipravenosti a zavst logistiku a zsoby, kter budou sly vyadovat pro vlku vysok intenzity, konstatoval.

Podle velvyslance Landovskho se to pochopiteln tk i esk republiky. K dispozici pro nov systm pohotovostnch sil m Praha vyleovat asi 4 500 vojk. Poet 4 500 vojk je u pomrn podstatn pspvek, kdy vezmeme v vahu velikost na armdy a velikost bojovho jdra esk armdy, konstatoval Landovsk.

slo vychz ze souasn situace, kdy pro souasn sly Rychl reakce NATO je neustle pipraveno a tisc vojk a st z nich je nasazena v rmci odstraen Ruska napklad v Pobalt nebo nov na Slovensku.

A naprosto klov esk slib spojencm pro spolenou obranu v tomto ohledu bude vybudovn modern tk bojov jednotky na bz 7. mechanizovan brigdy. Ta m tat asi 3 500 vojk a bt vyzbrojena novmi psovmi bojovmi vozidly (BVP) i tanky. Dosud se spolh na zastaral, nevyhovujc a pesluhuj vozidla BVP-2 a hrstku ped lety modernizovanch tank T-72. Na pezbrojen zatm ek.

A se tak stane, bojov sla jednotky enormn vzroste. Nejen jej bojov hodnota, ale vzroste tak interoperabilita s ostatnmi spojenci. Ta je hlavnm pedpokladem, aby bylo mon sly nasadit v kontextu kolektivn bezpenosti, upozornil Landovsk.

Pipomnl, e pozornost ale mus esko vnovat i dalm armdnm schopnostem a kapacitm. NATO je systm, a jako kad systm pedstavuje vce ne jen souhrn jednotlivch st. Nesmme ustrnout v tom, e pozemn domna je ta jedin. Je poteba doplnit leteck sly i systm velen a zen chrnn ped kybernetickmi hrozbami a nesmme zapomenout tak na detekci hrozeb a przkum. Je to komplexnm systmov zleitost, konstatoval.

A aby koncept takto masivnch a rychle nasaditelnch sil pro kolektivn obranu psobil dostaten odstraujcm dojmem, neobejde se navc bez velkch vojenskch cvien, na kter v poslednch dekdch spojenci nebyli pli zvykl.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts