Obce na Tborsku chtj vodu z mova, protoe ztrcej vlastn prameny

Dleit krok k napojen na Jihoeskou vodrenskou soustavu (JVS) udlala napklad obec Krtoice na Tborsku. Rozvody vody pro 50 dom pro ni pedstavuj investici ve vi 20 milion korun. Hlavn vtev vodrensk soustavy le natst pobl katastru. Vyuv ji firma Intersnack v Choustnku, kter vyrb chipsy. Ta budovala pvod loni.

K napojen na jejich potrub mme smlouvu. Hotov je tak projektov dokumentace, ekme jen na potvrzen sttn dotace. Ta zvis na novele rozpotu. Men st penz tak pokryje bezron pjka od JVS, m pln starosta obce se sto obyvateli Frantiek Zma.

Od sttu poaduj 12,4 milionu korun, vr pedstavuje tyi miliony. Voda z mova je pro Krtoice nezbytn, protoe souasn vrt hlubok 65 metr u nesta. Podle Zmy je to koda, protoe stl obecn penze, kterch nen dost. Pokud zskaj dotaci, bude rozveden vody z mova otzkou maximln jednoho roku.

Podobn dilema maj tak Sudomice u Tbora, kter se chtj pipojit na potrub v tborsk sti ekanice. Obci se zaala ztrcet voda ze studn a vrt po ternnch zsazch pi stavb elezninho koridoru.

Podle starosty Sudomic Frantika Mikulandy maj u zpracovanou projektovou dokumentaci, pedbnou smlouvu s JVS a smlouvy s majiteli pozemk, po kterch povede potrub. Tak u nich budou prce rychl. Zvis na tom, zda dostanou pspvek od sttu.

Pote s vodou maj rovn Tuapy na Tborsku. Zjara dokonce musely cisternami doplovat vodojem, protoe lesn pramenit po zsahu proti krovci vyschlo. Tuapy se chtj spojit pi stavb ppojky se sousednmi obcemi, aby investice nebyla tak drah. Napojit se chtj tak v nedalekm Choustnku. Maj rovn hotov projekt.

Dlo ped 45 lety vybudovali velkoryse

Hlavnm zdrojem vody, kter se na pitnou upravuje v provozovn v obci Plav, je eka Male. U rakouskho Sandlu v Novohradskch horch pramen jako nkolik drobnch potok a po proudu z nadmosk vky 900 metr tvo u Kaplice sten esko-rakouskou hranici.

Ped obc mov se vlv do ndre postaven v 70. letech minulho stolet. Pramen v Rakousku tak vytv strategick povod, kter m pro Jihoechy obrovsk vznam.

Podle souasnch daj zadr ndr v mov 34,5 milionu metr krychlovch vody a zsobuje j 575 tisc lid. JVS vyrob ron 16 milion kubk vody pro spotebu v domcnostech.

Podle editele a pedsedy pedstavenstva JVS Antonna Prince je vody dostatek a mohou se k odbru pipojovat dal klienti. Optimistou je i v ppad sttnch dotac. Zsobovn obyvatel vodou je toti povinnost kad obce.

movsk vodn ndr m tynsobn vt kapacitu, ne spotebujeme. Dlo ped 45 lety vybudovali opravdu velkoryse, mn Princ.

Jihoei spotebuj z tto ndre denn 82 litr vody na jednoho obyvatele, nejmn ze vech kraj. Podle prognz se vak odbry do roku 2050 zdvojnsob. Sttn organizace Povodn Vltavy proto ped rokem zveejnila zmr vybudovat ped movskou pehradou jet jednu ndr na pitnou vodu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts