Objekty vhodn pro Romy z Ukrajiny by se mly zat obsazovat do tdne

0
52

Uprchlci z romsk meniny vtinou daj velkokapacitn ubytovn. Rakuan chce do tdne zat obsazovat nkter z vhodnch objekt, o kterch bude v ter jednat s hejtmany. Minul tden Rakuan mluvil o tom, e ady vytipovaly osm takovch nemovitost, dnes zmnil, e ve vbru je jich vce ne dvactka.

Kdo ty domy zboil, kdo je pomral? Keek odmtl kritiku Romodromu

Ptomnost pracovnk romskch organizac v centrech pro uprchlky ped ruskou vojenskou invaz m zajistit lep domluvu, ekl Rakuan. Ve vytench centrech by nm mli s tou situac pomhat, poskytovat rychl informace. Pchoz budou informovni nkm, komu budou rozumt a kdo v nich vyvol njakou mru dvry, vysvtlil. Romt uprchlci podle nj asto nehovo ukrajinsky a tak maj specifick poadavky, pedevm zjem o velkokapacitn ubytovn.

ady podle Rakuana naly pes 20 objekt, kter by mohly poadavkm vyhovovat. Dleit je nerozdlovat rodiny a najt ubytovn rychle, dodal. Vytipovan objekty dvme ke konzultaci hejtmanm, se ktermi bude ztra (v ter) dal schzka. Doufm, e se nm poda je vygenerovat. Chceme slyet od lokln autority, e jsou vyhovujc a nebudou rozporovny, uvedl vicepremir.

Jde o sttn objekty, kter bude nutno dovybavit, aby zaruovaly dstojn bydlen. Chceme mt dohodu s hejtmany co nejdve. A bhem tdne ty objekty, kter v souasn dob mnohokrt teba nejsou vyuvny, dostat do takovho stavu, abychom tam ty prvn skupiny mohli dostvat, uvedl. Tak v tchto nemovitostech budou psobit zstupci romskch organizac.

Keek vroky o vylouench lokalitch natval zstupce Rom. Chtj jeho hlavu

Vkonn editel sdruen Romodrom Nikola Tarago novinm ekl, e od potku se mus pracovat na integraci migrant. Tato zazen jsou jen na omezenou dobu a pak se budeme zabvat tm, e pjdou do standardnjho bydlen a jak toho doshneme, ekl. V kadm z objekt by mlo bt podle dohody s Rakuanem maximln kolem stovky lid.

Od zatku rusk invaze vydalo ministerstvo vnitra uprchlkm z Ukrajiny 308.170 vz. Podle Taragoe pat k romsk menin asi 1200 a 1500 z nich, z toho dv tetiny jsou dti. Dv tetiny z pchozch zatm plnuj, e se po skonen vlky na Ukrajinu vrt, co povauje Tarago za nerealistick napklad vzhledem ke znien infrastruktue na Ukrajin. Oekv, e naopak dvoutetinov st uprchlk v esku zstane.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno