Odvolac soud uznal st nrok Colloredo-Mansfeld na mobili zmku Opono

Soud uznal nroky potomk knete Josefa Colloredo-Mannsfelda narozenho roku 1866. Zamtl dal st poadavku na vydn mobilie, kter dv nleel Josefu Colloredo-Mannsfeldovi narozenmu v roce 1910.

Pokud jde o majetek starho z knat narozenho roku 1866, dospl soud k nzoru, e konfiskace jeho majetku za okupace a konfiskan vyhlkou vydanou po roce 1945 byla zruena v roce 1947, a vlastnick prvo knete se tm obnovilo.

Kne byl k 25. noru 1948 vlastnkem a stt pslun mobili pevzal bez prvnho dvodu a po 25. noru 1948 a odvolac soud povauje restitun nrok knete Josefa Colloredo-Mannsfelda za prokzan, uvedla mluv krajskho soudu Kateina Podeszwov.

Dal poadavek soud zamtl

Naopak nrok na mobili dve nleejc Josefu Colloredo-Mannsfeld narozenmu v roce 1910 nen podle soudu dvodn.

Ji stavn soud uvedl, e ohledn tohoto nroku nen poadavek oprvnn a jeho rozhodnutm je projednvn nroku po Josefu Colloredu-Mannsfeldovi uzaveno, a pokud se nyn alobkyn domhala vydn tohoto mobilie s odkazem na to, e rodin Colloredo-Mannsfeld byl majetek konfiskovn nacistickmi orgny z dvod rasovch, odvolac soud dospl k tomu, e nacistick orgny konfiskovaly majetek rodiny Colloredo-Mannsfeld pro jejich neptelsk postoj k i, nikoliv vak z dvod rasovch. Nen tak dvodu se odchylovat od zvr prezentovanch soudy pi rozhodnut o tom, e potomkm Josefa Colloredo-Mannsfelda nebude vydn zmek Opono, vysvtlila mluv Podeszwov.

Nyn bude teba vyjasnit, kter st mobilie patila ktermu z Colloredo-Mannsfeld. Kvli vyeen tchto otzek byl v rozsahu nroku knete Josefa Colloredo-Mannsfelda narozenho roku 1866 rozsudek okresnho soudu zruen a vc se mu vrt.

V roce 1942 zmek Colloredo-Mansfeldm zkonfiskovali nacist, po roce 1945 pipadl na zklad dekretu prezidenta Benee sttu. Mansfeldov se po vlce o majetek zaali soudit, po noru 1948 emigrovali do Rakouska a spory utichly.

Po pdu komunismu se o vrcen majetku pihlsila Kristina Colloredo-Mansfeldov, dcera poslednho majitele, kter v roce 1991 podala o vydn zmku. Po mnoha zvratech v soudnch jednnch stavn soud rozhodl, e zmek zstane sttu.

Krom zmku usiluj Colloredo-Mansfeldov a jej bratranec Jerome o vydn mobilie, tedy stovek pedmt, napklad zbran, obraz, lustr nebo vzcnho koru. esk soudy jim nejdve pravomocn vydaly do spoluvlastnictv 68 obraz. Nsledn nrok na vydn zbylho mobilie zmku Opono ve dvou samostatnch zench zamtly. Vrcen pozdji odmtl i stavn soud.

Na podzim 2017 stavn soud odmtl nvrh Colloredo-Mansfeldov na obnovu zen o dvou stnostech tkajcch se mobilie. V lednu 2018 ale Evropsk soud pro lidsk prva ve trasburku zveejnil rozsudek, kterm snahu Colloredo-Mansfeldov o obnoven zen ohledn vydn mobilie podpoil, podobn evropsk soud rozhodl i v ppad jejho bratrance. Bhem roku 2018 stavn soud zen obnovil a loni v ervnu rozhodl, e justice mus spor o mobili zmku znovu otevt.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts