Odvykli jsme vdat, jak nkoho roztrh grant, k f ervenho ke Jukl

0
48

S fungovnm humanitrnch koridor spokojeni nejsme. Akoliv jsou intenzivn vedena jednn o jejich zzen, sta neshoda pmo mezi bojujcmi stranami, co u je mimo erven k. Ten jedn, navrhne trasy, ale garance, e bude palba zastavena, nem, k v Rozstelu prezident eskho ervenho ke Marek Jukl.

Vysvtluje tak, e pro erven k nen dleit, jestli jeden nebo druh stt neoznauje situaci za ozbrojen konflikt. Ustanoven mezinrodnho humanitrnho prva pro ozbrojen konflikt se aktivuj ihned po jeho vypuknut. Jak jednotliv zastnn stty situaci prezentuj, nen pro humanitrn prvo podstatn.

Dodv, e prv i dky dodrovn tchto pravidel, jsou schopn v tuto chvli spolu jednat erven k z Ukrajiny i Ruska.

Vztahy mezi jednotlivmi ervenmi ki jsou troku jin ne mezi politiky. Vechna jednn jsou striktn apolitick. Nepadne tam slovo agrese. e se ist technick vci, jako kolik uprchlk pijde, jak se o n starat, jakm zpsobem se distribuuje humanitrn pomoc a zatm ta komunikace funguje, dodv.

Do een humanitrnch nsledk vlky je zapojen erven k z Ukrajiny, Bloruska, Ruska a Moldavska.

Intenzita boj na Ukrajin je vt ne v Srii

V rozhovoru dle Marek Jukl srovnv ozbrojen konflikt v Srii a na Ukrajin: ili jsme v pocitu, e takto intenzivn bojov konflikty u neprobhaj. Kdy to srovnme teba s vlkou v Srii, je intenzita boj na Ukrajin mnohem vt. Je to klasick mezinrodn ozbrojen konflikt.

Mluv tak o tom, e erven k bude i v dalch tdnech potebovat na naem zem pomoc dobrovolnk a pros, aby se ppadn zjemci hlsili pes webov strnky eskho ervenho ke, ppadn pes lokln poboku K.

V rozhovoru zmiuje i ppady falench pracovnk ervenho ke a vysvtluje, pro me mt zneuvn znaku ervenho ke za nsledek smrt.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno