Opraven zahrada Strakovy akademie v Praze se otevela lidem

Zsadn rekonstrukce mla za cl odstranit nkter pvodn necitliv zsahy, dt zahrad reprezentativn charakter adekvtn vznamu budovy sdla vldy a kompozinm eenm navzat na styl a dlo pvodnho architekta Frantika Thomayera. Projekt prav zahrady vypracoval Atelir Krejikovi.

Obnova arelu byla koordinovna s rekonstrukc Kosrkova nbe. Podle pln zveejnnch minul rok mla rekonstrukce stt pes 75 milion korun. Jsem rda, e se nm podailo spn dothnout rekonstrukci jet ped eskm pedsednictvm Rad Evropsk unie. Chtli bychom tento prostor co nejvce otevt lidem. Proto jsme se rozhodli zpstupnit zahradu vem kadou sobotu a do konce przdnin, a to jet ped oficilnm otevenm zahrady, kter bude na konci srpna, uvedla vedouc adu vldy Jana Kotalkov.

Zvolen historizujc koncepce prostoru podle n odpovd novobarokn architektue budovy i nrokm soudob pamtkov pe a zohleduje monosti efektivn drby po cel vegetan obdob.

Dlnci zde vybudovali tm 5000 metr tverench dldnch povrch, zregenerovali pes 11 tisc metr tverench trvnku, obnovili iv ploty a zasadili 380 r. V zahrad se nyn nachz a 15 500 kvtin.

Zahrada je nov uspodan tak, aby mohla slouit nejen k pijmn zahraninch delegac, ale mohla bt tak pravideln otevran pro veejnost. Prvn nvtvnci v sobotu vidli krom centrlnch zdobnch pol tak dv plochy umoujc podn mobilnch vstav. Novinkou je fontna zkoordinovan s reprodukovanou hudbou.

Nedvno se opravovala i budova

pravy zahrady navzaly na rekonstrukci sdla vldy, kter po tm tech letech skonila ped dvma lety. Obnova budovy stla 301,5 milionu korun. Veker pravy se dlaly za provozu, jen kvli vmnm oken v hlavnm sle a kancelch vlda nkolik msc zasedala v Hrznskm palci na Hradanech.

Na zem dnenho arelu Strakovy akademie bvala zahrada u od 15. stolet. Budova akademie v tchto mstech vyrstala v letech 1891 a 1896 podle nvrh a pln architekta Vclava Rotlapila. Po dokonen slouila podle pn hrabte Jana Petra Straky jako studentsk kolej pro nemajetn syny eskch lechtickch rodin. Po druh svtov vlce byla vyhrazena pro poteby nov eskoslovensk vldy a od roku 1993 je Strakova akademie sdlem esk vldy.

V prbhu 20. stolet zahrada utrpla neetrnmi zsahy v podob kombinace trvnk, asfaltu, betonovch ploch, antuky, zmkov dlaby a rznch typ dlaebnch kostek, kter postrdaly koncepn pojet. Tak technick stav konstrukc a vybaven byl podle adu vldy na hranici ivotnosti a pouit een neodpovdala technickm nrokm uvn.

Zahrada Strakovy akademie bude zdarma otevena bhem ervence a srpna kadou sobotu od 10:00 do 18:00. Vstup je z Kosrkova nbe, nvtvnci mus projt bezpenostnm rmem.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts