Opravu jdelny na erven Lhot zaali, kdy ze stropu spadlo ovoce

Hned nkolik vrstev maleb a ntr skrvalo dlouh desetilet umn baroknch mistr. Po celkov rekonstrukci klenby na strop zmeck jdelny mohou nvtvnci na zmku erven Lhota na Jindichohradecku zase obdivovat ozdobn motivy.

Dv tu byl jen bl strop s mlo znatelnm freskami. Jednoho dne ale spadlo na zem ovoce ze tuku a zjistili jsme, e je t잚, ne jsme si mysleli. Zaalo nm toho pak ze stropu opadvat vce, co nebylo dobr. Pozvali jsme si proto restaurtory, protoe jsme vdli, e podobnou zleitost eili na zmku Kratochvle. Pak jsme zaali s opravami, nastnil kasteln erven Lhoty Tom Horyna. Zrove dodal, e cel oprava stropu v jdeln trvala pt let.

V leton sezon se tak nvtvnci mohou poprv kochat nov zrestaurovanou klenbou zmeck jdelny, nkdejho hlavnho spoleenskho slu zmku. Dekorovali ji vznamn misti ranho baroka, mal Giovanni Tencalla a tukatr Innocenc Cometa.

Plastick vzdoba byla neiteln a malby byly zamalovny. Vespod vak byla pvodn vzdoba zachovna autenticky, nedoten dnm druhotnm restaurovnm, proto mohla podat svdectv o pvodn technologii tvorby dekorace, kter vyuili pro svj odborn vzkum pracovnci Akademie vd, zmnil Horyna a dodal, e sl se rekonstruoval vdy v zimnch mscch, kdy na zmku nejsou turist.

Ve tucch maj sdru

Mli jsme dost asu i na to, abychom zjistili, jak nai pedci takovou tukaturu pesn technologicky dlali. Strop jsme tedy zrenovovali a zjiovali, jak ji dv vytveli, popisoval kasteln Horyna.

Pamtki s odbornky z Akademie vd nakonec pili na to, e barokn umlci tuky nejdv vymodelovali, nechali zatvrdnout a a potom lepili speciln sms na stropy, sloupy i zdi.

O tom, jak a m se na zmku obnovovala zmeck jdelna, pe jako spoluautor odborn publikace Jan Vlek. I jemu pinesla renovace tukov vzdoby adu pekvapen.

V eskch zemch se hodn pouvalo vpno a s koncem 17. stolet pila na adu sdra. A na erven Lhot mme ve tucch prv sdru, take z hlediska tukov vzdoby vidme pelomov obdob. Sdra umouje zmnu, relify jsou prostornj, hlub a nabz i jin varianty zpracovn, poznamenal o vzkumu Vlek, jen popsal sv zkuenosti v knize s nzvem Podle starho vzoru: rekonstrukce malt, sgrafit a tuk. Vdci v n popisuj sv bdn nejen z erven Lhoty, ale i jinch pamtek.

Chtli jsme tm tak ukzat, e se d spojit vdeck poznvn s dalmi obory. Napklad ukazujeme, s jakmi materily se tehdy pracovalo. Ano, vpno bylo pod vpno, ale dnes je pece jen odlin. Pak jsme tak ukzali metodick postup, jak se nae poznatky daj vyut pi opravch a rekonstrukcch, popsal Vlek z Akademie vd.

erven Lhota je mezi turisty oblben tm, e stoj na skalnatm ostrohu uprosted zmeckho rybnka. Ten je nyn tm vyputn, protoe se ek na opravu protkajc hrze. Problmy s n trvaj s pestvkami u od roku 2019.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts