Osmilet Elen hraje v muziklech, do konkurzu se pihlsila ze zvdavosti

0
63

Desetilet Vaek, hlavn hrdina muziklu Koz vlka, prov na konci druh svtov vlky a tsn po osvobozen nejen napnav klukovsk bitvy sv party proti neptelsk band z opanho konce vesnice, ale zanaj ho okouzlovat dv pvaby. Tou, na kter me oi nechat, je kamardka Janoukovcov.

V plzeskm Divadle J. K. Tyla ji ztvrnila osmilet Elen Preisingerov z Horn Bzy. Je to takov prtka, premiantka tdy, prozradila o nejvt dv roli v Koz vlce jej pedstavitelka.

Spolu s n se na jeviti objevuje hereka Kristna Leichtov nebo Vclav Kopta. O nm Elenka tvrd, e m mil hlas a je s nm velk legrace. Jsme tam dobr parta. Vichni jsou hrozn pjemn. Trmu u ped pedstavenm nemvm, hrozn se vdycky tm, tvrd s nadenm kolaka.

Prvn role v Billy Elliotovi

Vdycky to tak ovem nebylo. Vzpomn, jak se ocitla poprv na jeviti. Tenkrt j tak moc bilo srdce, e si myslela, e j snad vysko z hrudi. Bylo to loni v lednu, kdy si v muziklu Billy Elliot zahrla jednu z baletek.

Slavn muzikl Eltona Johna ml v Plzni premiru u v kvtnu 2019. Po uritm ase bylo vak nutn role dtskch baletek, kter se u tanenm kreacm pod taktovkou Ivany Chlkov, vymnit, protoe ty pvodn zkrtka vyrostly.

V muziklu chtla hrt moje star sestra Adlka a pihlsila se do konkurzu. J jsem to tak zkusila, ale vlastn jen ze zvdavosti. Bhem ticeti minut jsme se musely nauit krtkou choreografii, pomhala nm s tm vedouc Muziklovho studia DJKT Tereza Koeluhov, tak zazpvat a ct bsniku. Fronta byla hrozn dlouh, kolem dvaceti holek, mon vc. Tenkrt se na ns piel podvat i Lumr, vzpomn na prvn osobn setkn s fem muziklovho souboru a reisrem inscenace Lumrem Olovskm v jnu 2021.

Ten si nakonec vybral do muziklu Elenku. Jej sestra byla u pro roli dtsk baletky se svmi vce ne 150 cm pli vysok. Po maratonu zkouek mohla Elen v lednu 2022 do rozjetho vlaku Billyho Elliota nastoupit. Hrla jsem v nm asi u patnctkrt, jednou a dvakrt do msce. koda, e pedstaven v kvtnu 2024 kon, dodala se smutkem.

Elen jako kamardka Janoukovcov

Dal ance zahrt si v divadle pila hned v ervnu. Hledala se toti dvenka do Koz vlky. I tady reisra inscenace Lumra Olovskho dlouhovlas Elen zaujala. I kdy po konkurzu si myslela, e totln pohoela. Lumr po mn pod chtl, abych vechno opakovala pod a pod dokola, vzpomnala na chvilky, kdy odchzela zklaman a s plem dom. Maminka j vak potom vysvtlila, e reisr se zejm chtl pesvdit, jak doke pracovat ve stresu.

Podn zpah nastal a po letnch przdninch, do divadla dochzela Elenka tyikrt v tdnu a trvila v nm denn i osm hodin, aby se do premiry koncem listopadu ve stihlo nastudovat. Nebylo to jednoduch, mla omluvenku ze koly, musela pak toho hodn dohnt, ale m hodnou pan uitelku, kter j vyla vstc, pochvaluje kantorku maminka Kateina.

Ta s smvem vzpomn, jak dceru vozila do divadla a pitom se v aut spolu uily pas, kdy Janoukovcov prohod pr ruskch slov s jednm z osvoboditel.

Zatm m nepotkalo nic lepho ne divadlo, tvrd divadelnice, kter vbec poprv vyla na pdium v necelch esti letech. Tehdy si zahrla v ivm Betlmu a v pohdce Bubci divadelnho souboru tace v Kaznjov, se kterm stle spolupracuje. Divadlo miluje i jako divaka.

Kvli inkovn se musela nauit lit a bhem pedstaven se mus sama pevlkat. V Koz vlce je to tyikrt. Dohl na ns jedna pan, abychom si teba nezapomnli vzt boty, smje se mlad hereka, kter dvakrt v tdnu chod do Muziklovho studia DJKT, hraje na klavr, navtvuje hodiny slovho zpvu a zvld k tomu vemu jet tenis. Na otzku, zda m njak sen, odpovdla bez vhn: Chtla bych si zahrt v muziklu Elisabeth.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno