Pirtskm europoslancm nerozumm. V EU vyjednme dostupn energie, k Fiala

Poslanci Evropskho parlamentu ve stedu podpoili doasn zaazen jdra a plynu mezi zelen investice. Krok m umonit jejich finann podporu a pechod od uhl, emisn nejnronjho zdroje. Pedseda vldy Petr Fiala ve trasburku vystoupil a europoslance pesvdoval, aby pro nvrh hlasovali.

tyi zstupci koalinho partnera, Pirt, ale zmnu nepodpoili. Postoji pirtskch europoslanc nerozumm. Nic to ale nemn na celkovm pstupu vldy, uvedl premir Petr Fiala pro denk Blesk.

Fiala dle svch slov hlasovn probral s pedsedou Pirt Ivanem Bartoem. Ten ho ml ubezpeit, e vichni pirtt poslanci vstavbu jadernch elektrren podporuj.

Pirtskm europoslancm vadil pedevm plyn, kter nen bezemisnm zdrojem. Pi jeho spalovn unik do atmosfry asi o polovinu sklenkovch plyn mn, ne pi spalovn uhl. Zrove dochz pi tb a peprav k nikm metanu, silnho sklenkovho plynu, kter se vznamn podl na globlnm oteplovn.

Nemme anci celou svoji energii zskvat z obnovitelnch zdroj. Musme jt cestou jadern energetiky. Jsem rd, e tmto zpsobem se posunula i taxonomie Evropsk unie, dodal Fiala v rozhovoru. Zalenn plynu a jdra do taxonomie podle nj umon potebn investice pro pechod od ruskho plynu.

Kritici z ad ekologickch organizac poukazuj, e vstavba jadernch blok je finann, ale i asov nron a s potebnou transformac energetiky v krtkodobm horizontu pomoci neme. Pomoci mohou podle nich prv obnoviteln zdroje a energetick spory. Za nedostaten rozvoj obnovitelnch zdroj esko v minulosti kritizovala i Evropsk komise.

Fiala chce siln esko v EU

esko se minul tden ujalo plronho pedsednictv v rad EU. Fiala v rozhovoru sdlil, e ji nyn m vlda za sebou spchy. Pi jednn s francouzskm prezidentem Emanuelem Macronem ml vyjednat vjimku pro eskou republiku, dky kter bude mt nrok na 30 procent emisnch povolenek v teplrenstv zdarma.

asto slym, e jsme mal zem a e na ns nezle. Nen to pravda, jsme devt nejvt zem v EU, podle toho se musme chovat a prosazovat sv zjmy. To se nm myslm v posledn dob da, ekl Fiala.

Fiala dodal, e za priority pedsednictv povauje energetickou bezpenost, obranyschopnost Evropy a odolnost evropsk ekonomiky. esko podle nj me dky pedsednictv zajistit dostupn energie pro esk obany. Meme vznamn kupedu posunout dostupnost energi pro vechny, tm se pedsednictv dotkne i bnch lid, sdlil premir.

Bhem pedsednictv probhnou v esk republice stovky akc. A to jeden summit, 14 neformlnch ministerskch Rad, 69 pracovnch skupin, 52 konferenc, setkn vldy R s Evropskou komis a Evropskm parlamentem.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts