Plzeskou Paprnu obsad filmai, kraj podpo dalch deset titul

Krom hlavnch hereckch pedstavitel, ktermi jsou teba Pavla Beretov nebo Lucie kov, se filmovn Ameriknky zastn tak dti z dtskch domov. Ty maj ve snmku svou nezastupitelnou roli.

Sociln drama vyprv pbh dvky, pozdji dospl eny, kter sv dtstv proila v dtskm domov, u pstounsk rodiny a tak v pasku.

Ameriknka vychz ze skutenho pbhu dvky, kterou jsem poznal v ase, kdy jsem il jako bezdomovec. Vyprvli jsme si sv pbhy a fabulovali z nich pbhy fiktivn, kter jsme po ase nedokzali rozliit od pravdy. Hrli jsme si na bratra se sestrou a skrze vyprvn zskvali svrznou integritu, kter nm dodvala slu. Na ulici jsem il dva roky. Ameriknka tam zstala dvacet let, k reisr Viktor Tau.

Dotan titul byl vyhlen v lednu letonho roku, celkem bylo pijato 18 dost. Rozdlen dotac se odehrlo na zklad odbornho stanoviska Regionln filmov kancele Plzeskho kraje. Dohromady 11 snmk tak obdr 4,42 milionu korun.

Plzesk kraj u v minulosti podpoil naten nkolika film, kter sklidily u veejnosti spch. Jmenujme napklad seril Policie Modrava, kter divkm nap republikou ukzal umavu, Kapersk Hory i dal pekrsn msta naeho kraje. Proto jsme se rozhodli navzat dotanm titulem na podporu filmov tvorby i v letonm roce. Bude to pokraovn fantasy pohdky o touze po moci Princezna zaklet v ase 2 naten na Guttejn, nebo miniseril o legendrnm pevadi pes hranice Krl umavy, kter stoj na skutenm pbhu Josefa Hasila, k radn pro oblast kultury, pamtkov pe a cestovnho ruchu Libor Picka.

Krl umavy vznikal pod reijnm vedenm Davida Ondka nejen v poho, kde se pbh ve skutenosti odehrval, ale tak v Brdech. Dle reer a dobovch fotografi se krajina umavy podstatn promnila, je napklad mnohem vce zalesnn. To, co jsme chtli zobrazit, jsme ovem nali v oblasti Brd. Vhledy do krajiny, mokady kolem Padrskch rybnk, v neposledn ad i krsn a fotogenick kostel sv. Vclava ve Skoicch, sdlil reisr David Ondek.

Jedn se o dobrodrun thriller, kter jde do emoc naplno a nekr se nkde v kout. Chtl bych, aby byl co nejble originlu, tedy Josefu Hasilovi. Krl umavy je legenda vonc naptm, nonmi pestelkami, zrdnmi bainami a nm a nepirozenm, dodv reisr.

Hlavn role se ujal Oskar Hes. Bylo pro m tk se s Hasilem st, protoe on vechny situace, ktermi prochzel, by byly tragick, bral neustle s smvem. I ty nejsmutnj momenty. Bylo to nron nehrt s njakm smutkem a patosem, k Hes.

Sraz pti en na klatovsk pouti

Djov i lokacemi je s regionem vrazn spjat drama s magickmi i komedilnmi prvky Vztekl krsa. Film vyprv pbhy pti en v rznch ivotnch etapch, kter se sejdou na klatovsk pouti na oslav stch narozenin babiky. Siln ivotn tmata se odehrvaj na pozad legendy o zzranm obrazu Panny Marie v Klatovech.

Snmek bude kompletn vznikat na Klatovsku a jednu z rol si v nm zahraje Anna Geislerov.

Pspvek dostane i film Citliv lovk, kter na sebe v kraji pipoutal pozornost zejmna tm, e jeho tvrci pro nkter scny vyhodili do vzduchu proslulou chaloupku na pili u Mantova.

Na vybudovn grantovho programu jsme se zstupci Plzeskho kraje spolupracovali vce ne rok a dky jejich vraznmu pispn a podpoe mohu nepokryt prohlsit, e se zanme adit mezi jednu z nejvyhledvanjch filmaskch lokalit v echch, k projektov manaerka Regionln filmov kancele Plzeskho kraje Radka malov.

Filmov fanouci najdou na webovch strnkch kancele kompletn pehled podpoench snmk vetn lokalit, ve kterch budou vznikat. S mnohmi tvrci jsme ji v kontaktu a spolen vyhledvme nejen vhodn lokace, ale jednme i o pedpremirch v kraji a dalch vznamnch eventech, dodv malov.

Plzesk kraj v minulosti podpoil spn snmek Nabarven pte, pohdku ert brko nebo snmky Prvok, ampn, Teka a Karel, Mazel a tajemstv lesa i Cesta dom.

Filmai zaplili znmou chaloupku na pili (5. 5. 2022)

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts