Poskytovatel socilnch slueb si rozdl 3,2 miliardy, shodla se koalice


Pedseda KDU-SL Marian Jureka na volebnm sjezdu v Ostrav


| foto: TK

Jsem pesvden, e 3,2 miliardy korun je stka, pi kter nebude muset dn poskytovatel omezovat rozsah slueb a propoutt, uvedl Jureka.

Stt za pi, kterou neposkytuje sm, plat dotacemi. Penze ministerstvo prce posl krajm, kter je rozdluj poskytovatelm slueb. Minul rok do dotac podle dvodov zprvy k nedvn novele vyhlky o cench pe putovalo 22,15 miliardy korun.

Letos to m bt 20,4 miliardy. Vpadek mly podle pln resortu dorovnat vy hrady od klient a tak zven pspvk na pi lidem ve vnm stavu, kte ij v domovech. Veden kraj u ped nkolika msci upozorovala na to, e nedostatek penz bude hlavn na pi a pomoc v ternu. Situaci zhoril vrazn rst cen.

Kraje chybjc stku vyslily na 4,4 miliardy korun. Podle Jureky je dohodnut suma 3,2 miliardy korun nezbytn pro zachovn rozsahu poskytovan pe. Ministr ekl, e nyn bude jeho ministerstvo technicky eit zpsob, aby dokzalo penze na doplacen do kraj dostat v ervenci a srpnu a aby v z mohla rozdlen stek schvalovat krajsk zastupitelstva.

Podle nkterch poskytovatel tmiliardov suma nemus stait. Zmiuj prudk zdraovn energi, pohonnch hmot i potravin. Podle ministra se daj na nkter sluby vyut evropsk dotace z programu Zamstnanost (OPZ+) na projekty pro potebn.

Podle expert na sociln problematiku jsou sociln sluby v esku dlouhodob podfinancovan. O dodaten doplacen provozu daj poskytovatel kad rok. Ministerstvo plnuje v ptm roce pedloit nvrh novely o socilnch slubch se zmnou financovn.

Podle Jureky by mlo bt transparentnj a pedvdateln, platby by se mly tak valorizovat. Jak by ml model vypadat, f resortu podrobnji nepiblil. MInisterstvo poukazuje dlouhodob i na to, e zajitn prostedk m bt z vce zdroj, nejen z rozpotu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts