Praha stav stanov tbor. Bence z hlavnho ndra pemst do Troji

Prask primtor Zdenk Hib v ter varoval vldu, e situace uprchlk v hlavnm mst pestv bt udriteln a kapacity u nesta. Za nenosnou povauj situaci v Praze tak zstupci romsk meniny, kter tvo velkou st pchozch. Rakuan chce celou vc zatm eit vstavbou stanovho msteka a plnuje jednat s maarskou stranou o lidech s maarskm obanstvm.

Apeloval jsem dopisem na Petra Fialu, e o lidi prchajc ped vlkou mus bt postarno nap celou R. Kapacity Prahy u nesta, napsal na Twitteru primtor hlavnho msta Prahy Zdenk Hib.

Podle Vta Rakuana vlda situaci, kter se zhoruje pedevm na hlavnm ndra, kam velk st uprchlk pijd, usilovn e pmo ve spoluprci s primtorem Hibem. Dnes se budou stavt stany pro 150 osob s vekerm hygienickm zzemm, aby lid nemuseli nocovat na chodbch, oznmil.

Zazen bude provozovat Sprva uprchlickch zazen ve spoluprci s Hlavnm mstem Praha, romskm neziskovm sektorem a dalmi organizacemi, uvedl pro iDNES.cz ministr vnitra Rakuan.

Podlet se na tom bude romsk neziskov organizace Romodrom, pomoc nabzej i dal. My jako stt budeme garantovat jdlo, sociln a hygienick zzem, tedy dostatek toalet, penosn koupelny a podobn, uvedl vicepremir. Na krajsk rovni se podle nj nepodailo vyprodukovat dostaten mnostv volnch kapacit.

Hib zaal vyvjet ntlak na vldu, aby rozloila npor uprchlk rovnomrn v regionech. Pohrozil uzavenm asistennho centra pro uprchlky ve Vysoanech. Svou budovu k tomuto elu poskytuje Praze zdarma developersk firma Central Group.

Zatm nemme dn informace o tom, e by se centrum mlo zavrat. Dohoda je takov, e kdy u centrum nebude poteba, i nadle jsme pipraveni poskytnout pomoc, co se te napklad vzdlvacho centra pro uprchlky, ekl pro iDNES.cz mluv firmy Ondej astn.

Humanitrn krize na hlavnm ndra v Praze. ivo tam stovky uprchlk

Postaven stan pro uprchlky avizoval u Hib. Napsal, e ho to mrz. Mla to bt a posledn monost. Bohuel kapacity Prahy doly. Nemme, kde dl brt, vyjdil se primtor.

Mluv praskho magistrtu Vt Hofman redakci iDNES.cz potvrdil, e doasn ubytovn skuten vyroste v Praze v Troji. Hasii dnes dostali pokyn ke stavb stanovho msteka od pana ministra Rakuana, uvedl Hofman. Podle nho to vak e problm pouze 150 lid a nen to dostaten. Toto nen v kompetenci kraj, ale na een vldy R, doplnil.

V jednn je i ubytovn (uprchlk) v kamennm objektu, ekl ministr vnitra Rakuan. Upozoruji, e toto nen trval ubytovn, ale jen een pro situaci, aby lid nemuseli leet na chodbch na ndra, dodal ministr. Spekuluje se o tom, e by uprchlci mohli bt ubytovan napklad v nepouvanch kasrnch v Karln.

Situace je komplikovan napklad i v Brn:

Vzhledem k tomu, e mezi pchozmi z Ukrajiny se objevuj tak lid s maarskm obanstvm, plnuje Rakuan na tvrtek jednn s maarskou stranou. Ministr bude usilovat o urychlen procesu lustrace uprchlk v maarskm systmu, jeliko lid s maarskm obanstvm by v esku nemli nrok na poskytnut doasn ochrany.

Problm v koordinaci pomoci se vyskytl z velk sti na stran kraj, kter asto odmtaj sttn nabdky na poskytnut objekt. Podle Rakuana je pstup region rzn, nkter spolupracuj lpe, jin he.

Hib chce zavt uprchlick centrum, kdy nepome stt. Zvauje i stany

Zstupci Rom v neziskovch organizacch i v Rad vldy pro zleitosti romsk meniny varovali, e pi jednn s uprchlky dochz k diskriminaci.

Narme vak neustle na protiromsk postoje krajskch hejtman a starost mst a obc, kte prost romsk uprchlky z Ukrajiny na svm zem nechtj, napsali v otevenm dopisu premiru Fialovi. Podle nich m takov jednn znaky institucionlnho rasismu.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts