Praha vybrala firmu na opravu Barrandovskho mostu. Prce zanou v kvtnu

0
253

Sout se podle firmy podailo zkrtit leton dopravn omezen z pvodn plnovanch 180 na 110 dn, kdy bude provoz na most omezen vdy v jednom ze ty pruh v kadm smru. Ppravu prac v posledn dob kritizovala opozin ODS.

Loni TSK opravila spodn sti konstrukce, k emu nebylo nutn dopravu omezovat. Od letoka po tyi stavebn sezony budou dlnci pracovat na vrchn sti, co s sebou kad rok pinese omezen pro idie.

Zakzka byla poprv v historii msta soutena tak, e stejnou roli hrla cena a doba dopravnch omezen, ekl primtorv nmstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sob).

Dodal, e omezen se podailo vznamn zkrtit a letos pipadnou na letn msce, kdy je doprava nejslab. Ob zmnn kritria mla v hodnocen nabdek vhu 40 procent, zbylch 20 procent pipadlo na zkuenosti uchaze. Nabdky dorazily tyi.

V ptm roce by ml bt provoz na most omezen na 92 dn, stejn jako v roce 2024. V roce 2025 pak podle TSK omezen potrv 82 dn. Celkem tak pot vysouten nabdka za celou dobu oprav s omezenmi na 376 dn oproti pvodn plnovanm 973. Spolenost Porr doshla podle firmy ve vech kritrich nejlepho hodnocen se ziskem 90,33 bodu, druh firma Strabag jich mla 72,57 a zbyl dv nabdky nepekonaly hranici 35 bod.

Jako prvn zane letos rekonstrukce snesenm a vybudovnm nov rampy ze Strakonick ulice. Pot se zde z objzdnou trasou, kter bude vyznaena. Trasa se nyn projednv, stejn jako pravy na dal komunikan sti, tedy na tzv. odlehovacch trasch. Na objzdnch i odlehovacch trasch bude zkaz rekonstrukc a oprav, ekla nedvno Likov.

Prvn st soumost byla otevena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletn opraven. Most je soust mstskho okruhu a denn jej pejede asi 140 000 aut.

Rekonstrukci v posledn dob kritizovala opozin ODS, podle kter msto nedostaten informovalo o ppravch oprav a plnovanch objzdnch trasch.

V situaci, kdy hroz kolaps dopravy v cel Praze – a vichni politici to dobe vd – nen mlen sprvn zvolen strategie, uvedl nedvno starosta Prahy 13 a mstsk zastupitel za obansk demokraty David Vodrka. Scheinherr to odmtl, na vech ppravch podle nj msto usilovn pracuje a ze strany ODS jde o pedvolebn kampa.

Praha m s mosty problmy dlouhodob. V roce 2020 byla otevena nov lvka z Csaskho ostrova do Troje. Pvodn se ztila na konci roku 2017. Ve patnm stavu je Libesk nebo Hlvkv most, jejich opravu TSK pipravuje. V ppad Libeskho mostu ji vybrala dodavatele a prce by mly zat letos. Rekonstrukci vyaduje tak Palackho most.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno