Propast mezi pohlavmi. Mlad Amerianky thnou k levici, mui postoje nemn

0
40

Podl americkch mu ve vku od 18 do 29 let, kte se identifikuj jako liberlov, poslednch 25 let zstv vcemn stejn. Rok za rokem je to zhruba tvrtina.

U mladch en je tomu jinak. Na konci devadestch let a na potku novho tiscilet se jich za liberln povaovalo mn ne 30 procent. Nyn je to 44 procent, ukazuje przkum spolenosti Gallup provdn od roku 1998 do roku 2021.

Podle Daniela Coxe z vzkumnho think-tanku American Enterprise Institute statistiky ukazuj na rostouc politickou propast mezi mladmi Ameriany a Ameriankami. Think-tank Brookings Institution pe, e genderov pestavba americk politiky je nejvt promnou stranick pslunosti od pesunu voli demokrat ze spolehlivho Jihu k Republiknsk stran v sedmdestch letech.

Sonde ukazuj, e eny stle vce ct sounleitost s Demokratickou stranou. V roce 2010 przkum NBC News zjistil, e republikni mli u mu nskok devt procentnch bod, zatmco u en o sedm procent pevaovala podpora demokrat. Letos u bylo mu, kte dvaj pednost republiknm, o 18 procent vce. en demokratek bylo vc o patnct procentnch bod.

Sept en s demokraty se ukzalo pi nedvnch volbch do Kongresu. Strana je oslovila propotratovou politikou a zajistila si tm nkter spchy ve volebnch klnch.

Jedna strana je jasn pro a druh je jasn proti. Tak to s inflac nen. Kad je proti inflaci, vysvtluje Elaine Kamarckov, expertka na americkou volebn politiku z Brookings Institution, pro se prv tma interrupc stalo motivac pro americk eny, aby hodily sv hlasy Demokratick stran.

Pro eny podporuj liberalismus

Podle Coxe je jednm z faktor ovlivujcch spojen en s liberalismem jejich rodinn status. Vzkum ukazuje, e eny v manelstv, kter vydlvaj mn penz a jsou vce ekonomicky zvisl na svch much, maj sklon podporovat ty politiky, kte ochrauj jejich manele.

Naopak nezadan eny vykazuj vt tendence k takzvanmu propojenmu osudu, kdy se ct bt navzjem spojeny s ostatnmi enami. Tm, e stle vce mladch Amerianek nen v manelskm svazku, se roziuje i tato solidarita s enskm kolektivem.

Jinm podstatnm faktorem je vzdln. Na americkch kolch mui postupn ubvaj, navtvuje je vce studentek ne student. Podle studie neziskov vzkumn organizace National Student Clearinghouse tvoily eny na konci akademickho roku 2020/2021 59,5 procenta univerzitnch student. Ve srovnn s pedchozmi lety ubylo 1,5 milionu student, piem mui se na tomto propadu podleli ze 71 procent.

eny s titulem obecn vce smuj k liberalismu, naopak mui bez univerzitnho vzdln maj sklon se politicky identifikovat s konzervativismem. Demokrat maj podle przkum NBC u en s titulem nskok 38 procentnch bod a naopak republikni u mu bez titulu pevauj o 20 procentnch bod.

Centrist m hrozn roziluj

Nerozhodn volebn blok na souasn politiky jsou mui s vysokokolskmi tituly a eny bez nich, konstatuje NBC News.

Vzestup en ztotoujcch se s liberalismem koresponduje s obecnm bytkem umrnnch voli ve spolenosti. Podle Gallupu jejich podl klesl z 40 na 35 procent, naopak poet tch, kte se povauj za liberly, vzrostl ze 17 na 25 procent. Podl konzervativc v prbhu let zstal prmrn na 38 procentech.

U svch vrstevnk nemus centrist nalzat pli pochopen. Mm nkter musk ptele, kte jsou umrnn, cituje server The Hill dvacetiletou kalifornskou liberlku Luci Paczkowskiovou. Hrozn m to roziluje. Nevad j pr to, e jej ptel jsou centrist, ale e si prost nechtj si vybrat stranu a proto jsou apatit.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno