Proti Wollnerovi vypovdalo 13 lid. Tvrzen typu jedna pan povdala, hj se

0
32

Zmnnch tinct lid, kte vypovdali ped tlennou intern vyetovac komis, podle serveru HldacPes.org zahrnuje bval a souasn zamstnance i extern spolupracovnky. Devt z nich se souasn obrtilo na advokta Tome Nmeka.

Na nai advoktn kancel se obrtilo nkolik osob, kter popsaly nestandardn jednn Marka Wollnera vi enm i vi podzenm v rmci vytven poadu Reporti T. Jejich svdectv povauji za zvan. Obsahem vpovd je popis sexulnho obtovn a ikany, ekl portlu Nmeek.

Marek Wollner prozatm kon v Reportrech, uvedla T. Redaktora vyetuje

Jsou v postaven pokozench nebo svdk. Ani jednou z tchto osob nen pan Markta Dobiov. Nejsme s n v dnm kontaktu. Pokud je mi znmo, vechny tyto osoby poskytly sv svdectv esk televizi pro ely jejho internho eten, dodal Nmeek s tm, e podrobnosti nebude zveejovat.

Prv Dobiov, bval lenka redakce Reporti T, toti obvinn vznesla jako prvn, kdy v polovin listopadu vydala na svm webu lnek, ve kterm uvedla, e ze strany Wollnera elila sexulnmu obtovn a bossingu.

lnek vak podle HldacPes.org nebyl sm o sob spoutem vyetovn. Televize dle portlu reagovala a na e-mail Nory Fridrichov, modertorky poadu 168 hodin. Ta jej nkolik dn po zveejnn lnku adresovala generlnmu editeli T Petru Dvokovi, editeli zpravodajstv Zdeku malovi, Andree Majstoroviov, kter m v na starosti aktuln publicistiku na T1 a T2, a prv Wollnerovi.

Nkolik dn se na m obracej rzn lid s dotazem na dajn nevhodn chovn Marka vi enm. Taguj m na stch, zda m Marek taky obtoval, zda jsem tak moukala apod. Pi ten Marktina textu jsem si vzpomnla, e na svm webu popsala to, co mi kala u zhruba v roce 2015. Kolegov v prci a dal kolegov novini kaj, e ohledn Markty nelo o ojedinl ppad a e existuj dal svdectv, vetn napklad velmi mladch stistek, se zkuenost s obtovnm, vynucovnm sexu a zneuvn nadazen pozice fredaktora, cituje server zmnn mail.

Konflikt mezi modertory. T po Wollnerovi vyetuje i Fridrichovou

Na zvr pak podle nj Fridrichov jet uvedla, e by chtla bt ujitna, e svdectv nejsou pravdiv.

mal reagoval, e na Wollnerovo chovn nikdy neobdrel dnou stnost i podnt. Dvok pak nechal vytvoit prv zmnnou intern komisi, kter m za kol obvinn provit.

Zvrenou zprvu komise dokonila 22. prosince, nsledn esk televize sthla Wollnera z prce na Reportrech T. Podle Wollnera, kter m zprvu k dispozici, jde kadopdn o vpovdi typu jedna pan povdala, kter jsou vyen bez kontextu.

Nejde o dn sexuln haraen ani obtovn, sp zpsob neformln komunikace bez sexulnho kontextu. Vichni m podzeni vypovdali vcemn pozitivn, s vjimkou jednoho, co je mu, kter m dlouhodob pracovn problmy. Moukn v zamen kanceli je vylouen, podnt na m provovn je zcela zbyten konkurenn boj, kter jsem nevyprovokoval a kter se velmi hod nkterm politikm, ekl pro HldacPes.org. Jak navc server uvd, st zamstnanc se naopak za Wollnera postavila.

Jak ve stedu iDNES.cz informoval, Wollner na e-mail, kter Fridrichov zaslala, reagoval vlastnm podntem prv na kolegyni z poadu 168 hodin. Podal jsem na ni podnt pot, co ona podala podnt na m. Byla to reakce na to, e m nechala provovat komis, akoliv spolu mme dvacetilet vztah, u kterho lovk pedpokld, e vs dotyn zn. Zvl᚝, kdy jsme byli dob kamardi a dokzali spolu sdlet dobr i zl a v tkch asech jsem ji mockrt podrel, potvrdil Wollner.

Fridrichov v reakci uvedla, e m ist svdom. Pijde mi, e se tm (Marek Wollner) trochu sna eliminovat pote, kterm momentln el on sm. Pokud by bylo cokoliv eteno, tak jsem pipravena na vekerou souinnost, ekla.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno