Protirusk sankce mou cenovou katastrofu zpsobit vm, varuje Putin Zpad

Ano, vme, e se Evropan sna nahradit energie z Ruska, ekl Putin prostednictvm videokonference. Dodal, e takov jednn nicmn bude mt za vsledek zven cen plynu na spotebitelskm trhu a zdraen energetickch zdroj pro koncov spotebitele. Protirusk sankce podle nj zpsobuj mnohem vt kody zemm, kter je zavdj, ne Rusku samotnmu.

To ve opt ukazuje, e omezen sankc vi Rusku zpsobuj mnohem vt kody tm zemm, kter je uvaluj. Dal pouvn sankc me vst k jet zvanjm, bez pehnn dokonce katastrofickm nsledkm na globlnm trhu, uzavel rusk prezident.

Rusko zaalo sniovat toky plynu do Evropy ve druh polovin loskho roku a dodvky temi hlavnmi plynovodnmi trasami se ve srovnn s druhou polovinou roku 2020 snily piblin o 20 procent. V poslednch nkolika mscch peruilo Rusko dodvky do Bulharska, Polska, Finska, dnskmu dodavateli Orsted, nizozemsk firm Gasterra a firm Shell do Nmecka, protoe vichni odmtli rusk poadavek pejt na platby v rublech, upozornila agentura Reuters.

Putin uvedl, e situace v ruskm palivovm a energetickm sektoru zstv navzdory zpadnm sankcm stabiln. Upozornil ale, e rusk energetick spolenosti by se mly pipravit na ropn embargo Evropsk unie, kter zane platit koncem roku.

Vlda v souasnosti zvauje monosti rozvoje eleznin a potrubn infrastruktury pro dodvky rusk ropy a ropnch produkt do sptelench zem, uvedl Putin.

Rusko vyhrouje opatenmi proti Litv i EU

Moskva v ptek zrove varovala Litvu a Evropskou unii ped monmi tvrdmi opatenmi, pokud nebude umonno obnoven pepravy nkterho zbo mezi Kaliningradskou oblast, kter je ruskou exklvou u Baltskho moe, a zbytkem Ruska.

Pokud se situace nestabilizuje v nadchzejcch dnech, Rusko pijme tvrd opaten vi Litv a Evropsk unii, uvedla v prohlen mluv ruskho ministerstva Marija Zacharovov. een zleitosti trv pli dlouho, dodala.

Litva minul msc zakzala pes sv zem do Kaliningradsk oblasti a z n pepravovat zbo, na kter se vztahuj protirusk sankce. Rusko u dve varovalo, e podnikne odvetn opaten. Na konci ervna se objevily z diplomatickch kruh informace, e pedstavitel EU smuj ke kompromisn dohod s Litvou s clem zmrnit spor s Moskvou.

Kaliningradsk oblast, vklnn mezi Polsko a Litvu, dostv dodvky zbo z Ruska po eleznici a po silnici pes litevsk zem. Sedmadvactka zavedla nkolik balk sanknch opaten proti Rusku v reakci na jeho invazi na Ukrajinu z 24. nora.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts