Psala jsem fikci, soud z n dl realitu, k autorka Pbhu sluebnice

Autorka ve lnku ze zatku kvtna pro The Atlantic uvd, e kdy pbh psala, myslela, e pe fikci. Romn se ml odehrvat na Harvardov univerzit a v jejm okol. V instituci, kter byla v osmdestch letech vyhlen svm liberalismem, ale vznikla o ti stolet dve jako kola pro vchovu puritnskch duchovnch.

Ve fiktivn teokracii Gileadu mly eny jen mlo prv, podobn jako v Nov Anglii sedmnctho stolet. Zakladatel Gileadu si z Bible vybrali jen to, co se jim hodilo, a pak to doslovn interpretovali. Podle knihy Genesis, konkrtn rodu Jakobova, tak mohly mt manelky vysoce postavench hodnost sv otrokyn, sv sluebnice. A mohly svm manelm nadit mt s nimi dti a nsledn si je nrokovat jako vlastn, vysvtluje spisovatelka sv dlo pro The Atlantic.

I kdy Atwoodov romn nakonec dopsala a nazvala ho Pbh sluebnice, k, e si nkolikrt pi psan musela dt pauzu, protoe ho povaovala za pli pitaen za vlasy.

J hloup. Teokratick diktatury nenajdeme jen ve vzdlen minulosti, nkolik jich je na na planet i dnes. A co brn Spojenm sttm, aby se j rovn nestaly? ekla jet pedtm, ne federln prvo na potrat soudci stavnho soudu USA po 49 letech v pomru 6:3 zvazn zruili.

Nyn jsme v polovin roku 2022 a prv jsme si mohli pest unikl stanovisko americkho Nejvyho soudu, kter by zvrtil padest let star klov precedens, protoe potrat nen zmnn v stav a nen hluboce zakoenn v na historii a tradicch, k.

Reprodukn orgny pat sttu

Rozhodnut Nejvyho soudu ve vci Buckov v. Bell z roku 1927 stanovilo, e stt me sterilizovat lidi bez jejich souhlasu. Pestoe toto rozhodnut bylo nsledujcmi ppady anulovno a zkony jednotlivch stt, kter sterilizaci ve velkm mtku povolovaly, byly zrueny, rozhodnut soudu stle plat, vysvtluje Atwoodov.

Tento druh mylen byl kdysi podle n povaovn za pokrokov a ve Spojench sttech tak dolo asi k 70 tiscm sterilizac. Mu i en, vtinou vak en. Hluboce zakoenn tradice tkv tud v tom, e reprodukn orgny nepat enm, kter je vlastn. Pat sttu.

Spisovatelka Margaret Atwoodov

kte si, nejde pece o orgny, jde o dti. To vak vyvolv rzn otzky. Je u ika vzrostl smrk? Je slepi vejce kue? Kdy se oplodnn lidsk vajko stv plnohodnotnou lidskou bytost nebo lovkem?, pt se.

Podle Atwoodov dnen protipotratov hnut vytvej hranici pi poet, co m bt tehdy, kdy do shluku bunk vstupuje due. Ale jakkoliv takov sudek se odvj od nboensk vry, od vry v dui. Ne kad takovou vru sdl. Ale zd se, e vem hroz, e budou podlhat zkonm formulovanm tmi, kdo ji maj. To, co je hchem v rmci uritho souboru nboenskch pesvden, se m nyn stt zloinem pro vechny.

Na cest ke sttnmu nboenstv

Atwoodov vybz podvat se na prvn dodatek stavy, kter pojednv o svobod vyznn, tisku, projevu, prvech lidu pokojn se shromaovat a podvat sttnm orgnm dosti o npravu kivd.

Podle n by to tedy mlo bt jednoduch. Pokud vte v oduevnn pi poet, nemli byste jt na potrat, protoe takov in je podle vaeho vyznn hch. Pokud v to nevte, nemli byste bt podle stavy vzan nboenskm pesvdenm ostatnch.

Pokud se vak potratov stanovisko stane nov ustlenm prvem, Spojen stty jsou zejm na dobr cest k zaveden sttnho nboenstv, dodv.

Jako vyvracen arodjnictv

Stanovisko se podle spisovatelky opr o anglickou judikaturu ze 17. stolet, tedy z dob, kdy vra v arodjnictv usmrtila mnoho nevinnch lid. arodjnick procesy v Salemu byly soudnmi procesy, mly soudce a porotu, ale uznvaly pzran dkazy v domnn, e arodjnice me poslat do svta svoji dvojnici nebo pzrak, aby pchaly kody.

Pokud jste tedy za ptomnosti mnoha svdk klidn spali v posteli, ale nkdo nahlsil, e dajn provdte zlovstn vci krv vzdlen nkolik mil, byli jste vinni z arodjnictv. Nemli jste monost dokzat opak, k Atwoodov a dopluje, e podle n bude obdobn obtn vyvrtit falen obvinn z interrupce.

Samovoln potrat nebo pouh tvrzen nespokojenho bvalho partnera, vs snadno ozna za vraedkyni. Obvinn pramenc ze msty a zloby se budou mnoit stejn, jako tomu bylo u naknut z arodjnictv ped 500 lety, dodv.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts