Rektorka Nerudov doporuila nstupci rezignovat kvli vdeck kauze

Nerudovou mrz, e nyn je kvli kauze v szce dobr jmno univerzity, ktermu vnovala tyi roky usilovn prce, napsala ve vyjden.

Adam se ml dnes zastnit jmenovn novch rektor na Praskm hrad, ale kvli nemoci nebyl ptomen. Funkce se ml ujmout od 1. nora. Prezident Milo Zeman uvedl, e mu Hrad pole jmenovac listinu potou.

Udlala jsem vechny kroky k tomu, aby obvinn Vojtcha Adama byla dn proetena. Osobn jsem mu doporuila, aby vzhledem k zvrm komise zodpovdn zvil rezignaci, uvedla Nerudov.

Oteven dopis Adamovi zaslal pedseda spolku Uen spolenost R Pavel Jungwirth a tak ho vyzval k rezignaci.

Komise uvedla, e zjitn problmy sahaly od hrub nedbalosti pi kontrole kvality a po jasn znmky manipulace s daty. Zprvu komise vzal v pondl na vdom akademick sent univerzity a vyzval k nprav pochyben.

Adam se za zjitn pochyben omluvil. Pesto za podstatn povauji, e u dnho z lnk nemly vytkan chyby signifikantn dopady do hlavnch zvr naich prac, ekl v ter.

Znepokojen je tak esk konference rektor (KR).Pedsednictvo oekv jasn vysvtlen ze strany hlavnho autora dotench publikac, a to i v kontextu toho, e se m v dohledn dob ujmout zen jedn z 26 veejnch vysokch kol v esk republice, stoj ve stanovisku pedsednictva.

Tko si lze pedstavit, e by takov pstup k vkonu rektorsk funkce, a tm i k lenstv v KR, sdruen rektorek a rektor, len KR, mohlo bez jasnho vysvtlen akceptovat, dodali rektoi.

Akademick sent Mendelovy univerzity, kter rektora vol, a ppadn odvolv, o pochybnostech jednal toto pondl. Jehopedseda Ji Skldanka po jednn ekl, e podle jeho osobnho nzoru nelo o zmrn i mysln pochyben. Sent tak vyzval autorsk kolektiv k nprav.

Te se ale nejsp bude schzet znovu. Sm buduc rektor chce akademick sent informovat a sejt se s nm v tto zleitosti, doplnil pro iDNES.cz Skldanka. Konc rektorka Nerudov ekla, e nechce pedjmat kroky akademickho sentu.Stle vak plat, e budu vdy dlat maximum pro dobr jmno fakulty, dodala.

Nyn zle na Adamov postoji a rozhodnut, zda se rektorem i tak chce stt, nebo rezignuje, ppadn i postoji Akademickho sentu. Pokud by rezignoval, nebo byl odvoln, musela by se volba opakovat. To me zabrat nkolik msc.

V ppad, e by uplynul mandt stvajc rektorce a jej nstupce se funkce nakonec neujal, povilo by ministerstvo kolstv nkoho, kdo kolu doasn povede, vysvtlil mluv univerzity Filip Vrna.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts