Rusk armda utahuje smyku kolem Kyjeva. Snahy o pm troskotaj

0
231

Kritick situace trv pedevm v Mariupolu na jihovchod zem. V boji u padlo 1 300 ukrajinskch a pes 12 tisc ruskch vojk. K okamitmu pm se Moskvu snaily pimt Berln a Pa. Nespn.

Rusk jednotky postupuj k ukrajinsk metropoli ze severu, ze zpadu i z vchodu a jsou zhruba ve ticetikilometrov vzdlenosti. Pi pokusu o evakuaci civilist z Peremohy nedaleko Kyjeva v sobotu podle ukrajinsk rozvdky kvli rusk palb zemelo sedm lid vetn dtte.Po toku okupanti donutili zbytky kolony vrtit se zpt a nepoutj je z vesnice, uvedla zpravodajsk sluba v prohlen a dodala, e poet zrannch nen znm.

Rusk ministerstvo obrany naopak prohlsilo, e Ukrajina opt odmtla otevt humanitrn koridory pro civiln obyvatelstvo.

Jin od hlavnho msta byla pi rannm raketovm zsahu zniena leteck zkladna Vasylkiv. Rusko rovn zashlo letit v Kropyvnyckm v centru Ukrajiny. V obklen jsou msta Charkov, ernihov a Sumy. Podle britskch zdroj boje u Charkova vznou a Rusm se nepodailo postoupit ani u Mykolajiva a Zporo.

Vn je nadle situace v obklenm Mariupolu, kde strd 400 tisc lid, kter se neda evakuovat. Nkte, vetn 86 Turk, se snaili ukrt v meit sultna Sulajmna, kterou rusk sly ostelovaly.

V Melitopolu, kter Rusov u obsadili, vojci podle Kyjeva unesli starostu Ivana Fedorova, kter odmtl spolupracovat s neptelem. Jeho proputn ve mst dalo na dva tisce demonstrant. V jihoukrajinsk Chersonsk oblasti chtj podle jednoho z mstnch politik Rusov uspodat referendum a vyhlsit novou odtpeneckou republiku.

Podle Zelenskho, kter uvedl, e ob strany konfliktu zaaly jednat o konkrtnch tmatech, a nikoli jen o ultimtech, si vlka na rusk stran vydala nejvy ztrty za posledn desetilet. Zelenskyj tak tvrd, e Rusko na Ukrajinu posl dal jednotky, a ukrajinsk armda proto neme snit intenzitu boj. Podle prezidenta zahynulo 1 300 ukrajinskch vojk, ale na rusk stran vce ne 12 tisc. Tato sla ovem nelze ovit.

Pozorovatel spekuluj o patn bojov morlce Rus a petrvvajcch potch se zsobovnm invaznch jednotek.

Podle americkho Institutu pro studium vlky (ISW) rusk prezident Vladimir Putin kvli vojenskm nespchm zahjil istky v armd i v tajnch slubch. Vymnil dajn osm generl a podle ukrajinskch zdroj se v domcm vzen ocitli nejmn dva vysoc pedstavitel rusk kontrarozvdky. Moskva tak podle jednoho ze zajatch Rus obnovila praxi popravch et, kter nsleduj hlavn sly a likviduj ty, kte chtj dezertovat.

USA poskytnou Ukrajin dal pomoc

Americk prezident Joe Biden povil ministerstvo zahrani, aby Ukrajin poskytlo dal pomoc ve vi a 200 milion dolar (4,6 miliardy korun). Prostedky budou pouity na zbran, vojensk vzdlvn i vcvik, uvedla agentura AP.

Pomoc je soust ir americk podpory, do n pat i irok protirusk sankce. Kdy v noru Rusko zatoilo, uvedl americk ministr zahrani Antony Blinken, e jeho zem dosud poskytla Kyjevu podporu ve vi miliardy dolar (23 miliard korun).

Kongres tento tden v souvislosti s rusko-ukrajinskou vlkou schvlil dal balk podpory ve vi 13,6 miliardy dolar (asi 310 miliard korun) uren zhruba 44milionov zemi. Penze pjdou na humanitrn, vojenskou a ekonomickou pomoc Ukrajin i spojencm USA v Evrop.

Diplomatick snahy pokrauj

V diplomatickch snahch v sobotu pokraovali nmeck kancl Olaf Scholz a francouzsk prezident Emmanuel Macron, kte Putina telefonicky vyzvali k okamitmu pm a ukonen oblhn Mariupolu. Putin, kter zpadn sttnky podle Kremlu informoval o vyjednvn s Kyjevem, vak podle initele Elysejskho palce nedal najevo ochotu vlku ukonit. Ukrajina popela zprvy, podle nich izraelsk premir Naftali Bennett v ternm telefontu doporuil Zelenskmu pijmout Putinovy podmnky.

Ukrajina chtla v sobotu podle vicepremirky Iryny Vereukov otevt 15 evakuanch a humanitrnch koridor. Kvli ostelovn ale evakuace vzne, v ptek se podailo z oblhanch oblast dostat jen 7 tisc lid. Z Ukrajiny u uprchlo pes 2,5 milionu lid, hlavn en a dt.

Konvoje se zpadnmi zbranmi dodvanmi na Ukrajinu jsou pro rusk letectvo legitimnm clem, ekl nmstek ruskho ministra zahrani Sergej Rjabkov. K pohrkm, ktermi reaguje na zpadn sankce, Rusko pipojilo i hrozbu, e naruen vztahy se zpadnmi partnery mohou pivodit pd Mezinrodn vesmrn stanice. Rusk jadern spolenost Rosatom oznmila, e s obnovenm dodvek elektrick energie do odstaven ernobylsk jadern elektrrny pomh tm ruskch odbornk. Provoz elektrrny v ernobylu i v Zporo nadle zajiuje ukrajinsk personl.

V Banja Luce pilo nkolik destek bosenskosrbskch nacionalist podpoit ruskou invazi na Ukrajinu. Chorvatsko kritizovalo NATO za reakci na zcen dronu rusk vroby v chorvatsk metropoli, kter byla podle Zhebu pli pomal. Italsk ady zabavily v Terstu jachtu rusko-bloruskho miliarde Andreje Melnienka.

Pod palbou se ocitli i turet mui a eny

Rut vojci podle ukrajinskho ministerstva zahrani citovanho agenturou Reuters ostelovali meitu v oblhanm mst Mariupol na jihovchod Ukrajiny. V objektu se podle ukrajinskho velvyslanectv v Turecku skryla i skupina 86 tureckch oban, vetn 34 dt, uvedla agentura AP. Ta pozdji napsala, e se objevila informace, podle kter meita zasaena nebyla. O situaci zatm nejsou k dispozici oven zprvy.

Mluv velvyslanectv s odvolnm na starostu Mariupolu oznmila, e turet oban se ukryli v meit spolu s dalmi lidmi, kte hledali toit ped ostelovnm pstavnho msta u Azovskho moe. Podle n jsou v Mariupolu opravdu velk komunikan problmy a nen monost se k nim dostat.

Na sociln sti Instagram se pozdji objevil neoven pspvek mue, jen se oznail za fa sdruen napojenho na meitu a tvrdil, e svatostnek byl ostelovn ueten, napsala AP. Bomba podle tohoto mue dopadla na msto vzdlen od meity asi 700 metr.

Civilist ve mst s pedvlenou populac pes 400 tisc lid jsou v mrazivch teplotch uvznni ji vce ne tden bez jdla, vody, tepla a elektiny. Pokusy o uzaven pm, kter by jim umonilo odejt, opakovan selhaly.

Turet pedstavitel na dost o koment nereagovali. Ministr zahrani Mevlt avuoglu v sobotu uvedl, e Turecko evakuovalo z Ukrajiny tm 14 tisc svch oban. Ankara se dosud odmt pipojit k zpadnm sankcm proti Rusku a sna se vystupovat v roli prostednka mezi Kyjevem a Moskvou.

Zemelo u tm 600 civilist

ad vysok komisaky OSN pro lidsk prva od potku rusk invaze na Ukrajinu potvrdil mrt 579 civilist, z toho 42 dt. Informovala o tom agentura AP. Podle OSN vtina obt zemela nsledkem pouit vbunch zbran s irokou dopadovou plochou vetn dlosteleckho nebo raketovho ostelovn. Dalch vce ne tisc lid utrplo zrann, porannch dt OSN zatm zaznamenala 54.

O den dve ad vysok komisaky OSN pro lidsk prva informoval o 564 mrtvch a 982 zrannch civilistech.

ad OSN zveejuje pouze daje o civilnch mrtch a zrannch, kter sm nezvisle ovil. Jejich skuten poet bude podle nj mnohem vy, protoe pjem informac se opouje a mnoho ohlench ppad jet nebylo potvrzeno.

Ukrajinsk ombudsmanka Ljudmyla Denisovov v sobotu uvedla, e od zatku rusk invaze na Ukrajinu bylo zabito 79 dt. O den dve sdlila, e vce ne 100 dalch dt bylo zranno. Kolik obt si vydaly boje ve mstech Mariupol, Volnovacha na vchod zem a Irpi v Kyjevsk oblasti, nebylo mon stanovit, poznamenala v ptek agentura Interfax-Ukrajina.

Denisovov dle ekla, e 4 769 dt ze specilnch stav bylo odvezeno do jinch zem, zatmco 2 033 nezletilch zstv v tchto zazench na okupovanch zemch.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno