Rusk dezinformace to na vchod Evropy, rozdmchvaj nespokojenost z krize

V Bulharsku Kreml platil novinm, politickm analytikm a dalm vlivnm lidem 2 000 eur (asi 49 tisc korun) msn, aby zveejovali prorusk obsah, upozornil podle AP tento msc vysoce postaven bulharsk initel.

Vzkumnci tam tak odhalili promylenou s falench t, troll a internetovch bot neboli potaovch program, kter mly v zemi it dezinformace a proruskou propagandu. Podobnou snahu Rusko vyvj i v dalch sttech regionu, podotkla AP.

Pro rusk veden je en dezinformac finann vhodn alternativa k tradinm nstrojm diplomacie nebo vlky, domnv se Graham Brookie, editel Digitln forenzn vzkumn laboratoe Atlantick rady (DFRLab), kter se dlouhodob zamuje na rusk dezinformace.

Rusk sttn mdia si dlaj lep analzu publika ne vtina medilnch spolenost na svt, k Brookie. Ruskem en dezinformace jsou podle nj spnj tam, kde je polarizovanj mediln trh.

Bulharsko bylo dlouho povaovno za sklopevnho ruskho spojence, pestoe zem v poslednch desetiletch obrtila svoji pozornost k Zpadu, v roce 2004 vstoupila do NATO a o ti roky pozdji do Evropsk unie.

Kdy se Bulharsko, Polsko a dal zem bval Varavsk smlouvy postavily na stranu NATO v podpoe Ukrajiny, Rusko zareagovalo vlnou dezinformac a propagandy. Clem bylo vytit co nejvc z veejn debaty o globalizaci a poplatnosti zpadnmu stylu ivota.

V Polsku se to projevilo konspiranmi teoriemi. Jedna z nich, en hackerskou skupinou napojenou na Rusko, ve snaze rozdlit Polsko a Ukrajinu hlsala, e polsk gangy obchoduj s orgny ukrajinskch uprchlk.

Rusk informan tok pichz v dob, kdy se vchodoevropsk vldy stejn jako vldy ostatnch zem svta potkaj s nespokojenost oban zpsobenou rostoucmi cenami pohonnch hmot a potravin.

Prv Bulharsko, kde prozpadn premir Kiril Petkov neustl minul msc hlasovn o nedve, je ve velmi zraniteln pozici. Klovou roli v en rusk dezinforman kampan zastvaj rusk ambasdy.

V ervnu proto Bulhai vyhostili destky ruskch diplomat s vysvtlenm, e pracovali pro rusk tajn sluby. Moskva nsledn zaala vyhroovat peruenm diplomatickch styk a rusk ambasda v Sofii vyzvala bulharsk obany, aby pispli na ruskou armdu, co dl pobouilo bulharskou vldu. Jeden z ministr vzvu oznail za skandln.

Velvyslanectv tak ilo vyvrcen konspiran teorie, podle nich mly USA na Ukrajin provozovat tajn biolaboratoe. Falen a anonymn ty tak dl zstvaj vznamnou soust rusk dezinforman kampan. Nejene prorusk obsah, ale navc verbln to na Bulhary, kte vyjd svou podporu Ukrajin.

Nkter toky jsou pitom zejm koordinovan, domnvaj se odbornci z neziskov organizace DSC, kter zkoum dezinformace na internetu. Tato zastraovac taktika nen nov, ale vlka na Ukrajin pinesla st tohoto koordinanho sil do veejnho prostoru, uvedla organizace.

Ta identifikovala ti ty, kter ily ruskou propagandu. Vyetovn ze strany Facebooku nsledn ukzalo, e je vechny obhospodauje jedin Bulhar se zlibou k Rusku. Ten pot, co vyly najevo informace o zaplacench analyticch a novinch, kauzu okomentoval slovy:

Dkuji vm, pane Putine, za toto gesto, ale j nepotebuji tyi tisce leva na to, abych ml rd Rusko. Mm ho rd i zadarmo.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts