Rusko mobilizuje zlohy z cel zem a chyst ofenzivu, tvrd Britov

Navzdory tvrzen prezidenta (Vladimira) Putina ze 7. ervence, e nic vnho na Ukrajin nezaalo, mnoho ruskch posil jsou ad hoc seskupen a nasazuj zastaral nebo nevhodn vybaven, uvd ministerstvo ve sv pravideln zprv.

st zlonch sil podle ministerstva pro pepravu vyuv obrnn transportry MT-LB, kter pvodn Rusko nechvalo ve skladech. Donedvna hrly tyto transportry na obou stranch pevn podprnou roli. Rusko je dlouhou dobu povaovalo za nevhodn pro jakkoli transport pchoty na frontov linii.

Transportr byl pvodn navren v 50. letech minulho stolet jako dlosteleck taha, m velmi omezen pancovn, uvd zprva. Vzbroj tvo kulomet.

Ukrajinsk sly se v sobotu nadle snaily zablokovat postup ruskch jednotek v oblasti Donbasu na vchod zem, uvedl guberntor Luhansk oblasti Serhij Hajdaj. Na frontov linii na vchod hls ukrajint pedstavitel intenzivn ostelovn mst a vesnic. Rusov tam to z nkolika smr.

Rusov stlej podl cel frontov linie, napsal Hajdaj na sociln sti telegram. Neptel se sna postoupit z Luhansk oblasti do vesnic Donck oblasti, dodal. Bhem noci rut vojci podle nj podnikli v Luhansk oblasti pes 20 dlosteleckch, minometnch a raketovch tok. Sname se rusk obrnn formace zadret podl cel frontov linie, uvedl Hajdaj.

Rusov se ji dve nechali slyet, e chtj zskat kontrolu nad celm Donbasem. Pot, co se jim minulou nedli podailo dobt msto Lysyansk a upevnit kontrolu nad Luhanskem, dali jasn najevo, e maj v plnu obsadit i sti sousednho regionu.

Nkte analytici pedpovdali, e po dobyt Lysyansku bude Rusm njakou dobu trvat, ne se pezbroj a peskup. V Luhansk oblasti ale dnou operan pauzu nezaznamenali. Stle to a osteluj nai zemi se stejnou intenzitou jako pedtm, uvedl Hajdaj.

Mstopedsedkyn ukrajinsk vldy Iryna Vereukov vyzvala obyvatele Ruskem obsazench oblast na jihu zem, aby odcestovali. Jinak podle n hroz, e okupan sly je mohou vyut jako lidsk tty v ppad ukrajinsk protiofenzivy. Na pten tiskov konferenci oznmila, e evakuace civilist probhaj v sti Chersonsk a Zporosk oblasti. Z bezpenostnch dvod odmtla uvst dal detaily.

Severodoncku hroz humanitrn katastrofa

Ukrajinsk Severodonck je podle Hajdaje bez vody, bez elektiny i bez fungujc kanalizace, piem tla mrtvch se rozkldaj v bytovch domech, pe agentura AP.

Rusov podle guberntora bezhlav stlej z dl ve snaze pojistit si zisky v Luhansk oblasti. Moskva tento tden oznmila, e m region pln pod kontrolou, ale guberntor a dal ukrajint pedstavitel tvrd, e ukrajint vojci malou st regionu udreli.

Luhansk oblast nebyla zcela dobyta, i kdy Rusov nasadili veker svj arsenl k dosaen takovho cle, ekl Hajdaj agentue AP v ptek. Prudk boje pokrauj v nkolika vesnicch na hranicch regionu. Rusov se pi postupu spolhaj na tanky a dlostelectvo a zanechvaj za sebou splenou zemi, pokraoval Hajdaj.

Podle nj rusk sly to na kadou budovu, o n se domnvaj, e by mohla bt opevnnm mstem. Nezastav se ped skutenost, e tam zstali civilist, kte umraj ve svch domech a dvorech. Stlej dl, dodal Hajdaj.

Guberntor na socilnch stch napsal, e okupovan Severodonck je na pokraji humanitrn katastrofy. Rusov zcela zniili vekerou kritickou infrastrukturu a nejsou schopni cokoli opravit, upozornil regionln politik. Minul tden uvedl, e ve mst zstalo na 8 000 lid z pedvlench 100 tisc obyvatel.

Tajemnk ukrajinsk bezpenostn rady Oleksij Danilov agentue Reuters ekl, e Ukrajin pomhaj zpomalovat ruskou invazi zpadn dodvky pesnch zbran, ale jejich objem je nedostaten a vojci potebuj as na to, aby se s nimi nauili zachzet. Kdy dorazily, rusk vojensk mainerie okamit poctila jejich inek, ekl Danilov. To, co chtli udlat za ti dny, jim nyn zabere dva nebo jeden a pl tdne, dodal Danilov.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts