Rusku dochz iv sla, nasazen mldee do vlky je mon, mn rusista

0
255

Ukrajinsk mdia a po nich i nkter dal vetn eskch pinesla zprvu, e rusk ministr obrany Sergej ojgu podepsal rozkaz, podle nj bude moci Rusko do boj na Ukrajin povolat i leny mldenickho hnut Junarmija. Vil byste takov informaci?
Samozejm me bt soust informan vlky ze strany Ukrajiny, na druhou stranu jasn vidme, e se rusk pvodn cle a pvodn pedstava o vlce na Ukrajin nepln. Rusko se sna povolvat jak oldne ze Srie, tak kadyrovce, kte se nakonec ukzali jako nepli vhodn, a krom nich i vojky ze vzdlenjch oblast Ruska. Vbec bych se tedy zapojen Junarmije nedivil. Tvo ji lid, kte jsou od dtstv vychovvan ve vojensk discipln.

Co je to pesn za jednotku a jak je velk?
To nedoku odhadnout, ale sama Junarmija se chlubila a jednm milionem len. Jsou to dti od osmi let, kter maj uniformy a podstupuj vojensk dril.

Je to podobn, jako tady byly oslavy Prvnho mje. Dovolm si ct, e na ruskch oslavch nebyl nikdo, kdo el spontnn. Bylo to secvien.

Peetli jste jen st lnku. Pokraujte s

Akn nabdka prvn msc za 1 K, nsledn za 39 K msn. lenstv mete kdykoliv zruit a je bez zvazk.

Ji mte pedplatn? Pihlaste se a tte dl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno