Rusov a Ukrajinci na jedn lodi. Vlka je tabu, nmonci o n radji ml

Ptaticetilet nmonk z Kyjeva Andrijan Kudelja byl rd, kdy v dubnu zakotvil v Nmecku. Nejen proto, e konen mohl vidt svou thotnou enu a syna, kte uprchli z Ukrajiny ped vlkou. I proto, e pi vykonvn sv prce musel elit velmi nepjemn situaci.

Na jeho lo toti nastoupili i rut nmonci. A rozhodli se ci svm ukrajinskm kolegm sv nzory na vlku. Sdlili jim, e Ukrajina je pln nacist a e vlen konflikt rozpoutaly USA. Opakovali tedy tvrzen en ruskou propagandou.

Nemohl jsem tuhle le poslouchat, piznv Kudelja. A bylo tk se kontaktu s tmito chlapy zcela vyhnout.

Otzku monch rozbroj mezi obsluhou ze zem, kter jsou v souasnosti v krvav vlce, mus nyn eit vce lodnch spolenost. Ukrajinci a Rusov jsou zkuen moeplavci, kte dohromady tvo asi 15 procent celkovho potu svtovho nmonictva. Na ad lod se proto ocitaj vedle sebe, pe list The New York Times.

Na lodi se politika neprobr

Ne tak ale u jedn z nejvtch lodnch spolenost A.P. Moller-Maersk. Jako preventivn opaten jsme se rozhodli, e na palub stejn lodi nebudou nmonci z Ukrajiny a Ruska, rozhodla se v noru firma pedejt potencilnm konfliktm.

Dal spolenosti zaujmaj jin pstup. Jedna z Pobalt napklad dala svm pracovnkm podepsat dokumenty, v nich se zavazovali, e se o politice nebudou bavit.

Tento zkon nmonka vak v praxi nemus pln fungovat, podotk Oleksej Salenko, jen zmnn formul podepsal. Na lodi slouil pod ruskm kapitnem, kter dve psobil v armd. Ten jej ikanoval, osooval ho z neschopnosti a zadval mu limity pro splnn nronch kol, kter tak rychle nebylo mon dokonit. Salenko se rozhodl pedasn skonit.

Na jin lodi rozilen ukrajint nmonci napsali stnost nizozemsk spolenosti, je ji provozovala, v n dali vmnu ruskho kapitna zpochybujcho ostelovn a nien ukrajinskch mst a nadvajcho jim do faist. Spolenost jej vymnila za jinho Rusa, kter s utrpenm Ukrajinc projevoval soucit.

Nkte ukrajint nmonci pipoutj, e jejich rut kolegov jsou ochotni vyslechnout ukrajinsk pohled na vc. Kdy tyiadvacetilet nmonk z Odsy Roman Zelenskyj ukzal Rusm fotky znienho Charkova a Mariupolu, byli okovni a stydli se.

Radji se vak moeplavci na palub o politice a vlce nebav, jinak by se pr stala dalm bojitm. Vichni vame ve stejnm hrnci. Tady jsme kolegov. Politika se ns netk, k rusk nmonk Edward Viktorovi.

Nebezpen vody a pstavy

Na nmonky ale smutn realita vlky dopad, i kdy se zmnce o n vyhbaj. Nkte ukrajint moeplavci se setkali s tm, e je v ruskch pstavech vyslchali a prohledvali. Aby se poniujc zkuenosti vyhnuli, ped nutnmi nvtvami Ruska ekaj v nejblich pstavech, odkud je pak lo vyzvedne.

Nmonci byli vtinou na lodch jet ped vypuknutm vlky, a proto nevyslyeli vzvy k obran vlasti. Nkte se vak pozdji chopili zbran a lod pociuj jejich neptomnost.

V neposledn ad vlka uinila nmonick emeslo mnohem nevyzpytatelnjm a nebezpem. Rusk toky na cenn ukrajinsk pstavy zashly i lod cizch zem. V Mariupolu Rusov plavidla i zabavili.

Rusk rakety dopadly na pstav Odsu i pot, co se Rusko, Turecko, Ukrajina a OSN dohodly na umonn volnho prplavu lod s obilm. Ty nmon spolenosti, kter se chtj na obchodu a transportu s obilm podlet, nyn e nronou otzku, zda vit Rusm, a maj na sv palub ukrajinsk nmonky i ne.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts