Rusov bojuj hloup, jejich tla nechme psm, kaj obrnci Charkova

0
299

Prvn obt vlky je as, uvdve sv reporti zpravodajstv BBC. Pokud se zeptte mladho vojka na front, kdy dolo k toku, nebo star pan na nemocninm lku, kdy byl jej dm bombardovn, budou zmaten. Bylo to ped 24 hodinami, nebo ped 48? eknou, e se jim dny slilydo jednoho.

as je v druhm nejvtm ukrajinskm mst Charkov elastick. Non ostelovn ruskm dlostelectvem a vlenmi letadlyneumouje obyvatelm aglomerace, kter stoj blzko ruskch hranic, aby si odpoinuli. Uplynul dva tdny vypadaj jako cel vnost. I tak se d na mr vzpomnat, jako by to bylo vera.

Jednadvacetilet poruk Jevgenij Hromadskyj mvrukamanad zkopy v zamrzl pd na severovchodnm okraji msta. Pravou ukazuje, kdy pl obrnci, levou kdy to Rusov. Z jejich pozic vzdlench 900 metr piltvaj pes zasnen pole granty a s rachotem exploduj.

Je to tden, co pi obran msta zahynul jeho otec Oleg. Poruk Hromadskyj pat k ji sedm generaci vojk v rodin. Plnuje zplodit osmou, a bude Ukrajina svobodn.

Podle nj Rusov testuj ukrajinsk postaven. Naped odpaluj minometn granty, pak na jejich pozice stl tanky.

Pi projcepodl frontov liniev obrnnm vozidle, u jeho stropu vis rusk vojensk epice trofej po prvnm zajatci pokrauje: Optujeme stelbu protitankovmi zenmi stelami a tak normlnmi runmi zbranmi. Rusov podle nho sesedaj z vozidel, rozptyluj se po ternu a vdycky jich je hodn.

Dlaj, e se vzdvaj, pak stlej

Uvnit vozu m mexick osvovae vzduchu. Zatmco sebou stroj hz po rozjedn cest, klebc se lebky oslavujc tradici Dne mrtvch sev rozch kabinyzmtaj. Na podlaze se pevaluj sem a tam grantomety.

Nkdy pouvaj tuto taktiku nejdv vyvs nad svm vybavenm blou vlajku a pak se pibl k naim pozicm. Kdy se chystme je pevzt jako vlen zajatce, zanou na nae vojky stlet, vyprv.

Na jejich pozice zatoili Rusovdvma tanky a obrnnm vozidlem naposledy v pondl, nebo o den dve. Ukrajinsk obrana to ale v pohod zvldla. Vojk ukazuje na hromadu zench protitankovch stel Javelin americk vroby. Na jejich krabici je napsno Lockheed Martin, Texas. Vedle le britsk lehk protitankov stely nov generace (NLAW). Likviduj i ty nejmodernj tanky, slibuje na svch webovch strnkch jejich vrobce Saab.

Ukrajinci v tto vlce improvizuj. Jejich vlda elila kritice, e nebyla dobe pipravena a e nyn se spch s pesouvnm mu na frontu. Regulrn armda se spojuje s civiln obranou.

Na seadit na vchodnm okraji msta pijdj autobusy se stovkami erstv vybavench vojk. Kde mm neprstelnou vestu? pt se jeden z nich. Dostanete ji na front, ki dstojnk a o chvli pozdji jsou pry.

Bojuj jako v roce 1941

Nkte z nich se pipoj k jednotce poruka Hromadskho a budou pracovat po boku zdravotnka, kter si k Reaper. Slyeli jste o Smrkovi, e jo? zept se. I on vel na obrann linii na okraji vesnice. Mnoho dom tam rusk stelba zniila nebo pokodila.

Bojuj jako hloup zvata, k o RusechReaper. Bojuj, jako by byl rok 1941 nemaj dnou manvrovac schopnost, prost pijdou na frontu a to je vechno. Maj spoustu lid, spoustu tank, spoustu vozidel, ale my bojujeme za svou zemi a chrnme sv rodiny. Nezle na tom, jak bojuj oni, protoe my bojujeme jako lvi a oni nevyhraj, pokrauje.

V tlu umstili poln kuchyni do mstn kavrny. Armdn kucha psob svou irokou postavou uklidujcm dojmem. Na hlav m pletenou epici. Nabz msy s horkm borem, ze kterho vychz jet pra.Pidejte si k tomu zakysanou smetanu, doporuuje. Na stole jsou hromady kol a suenek, kter pro vojky vyrbj mstn provozovny.

U stolu sed ticetilet velitel praporu Sergej. Vidme neptele, zabjme neptele. Nediskutujeme, to je vechno, k.

Na vchod a jihu Ukrajiny Rusov nicmn postupuj. Setkali se sice s rozhodnjm odporem, ne oekvali, ale nkter msta nadle padaj do jejich rukou. Pes vekerou odvahu na front si Ukrajinci uvdomuj, e jejich schopnosti v ternu nemus stait. Nejeden vojk upozoruje, e potebuj protivzdunou obranu a bezletovou znu.

Pokud padne Charkov, padne Ukrajina

Pokud padne Charkov, padne cel Ukrajina, varuje 36let Jevgenij, potetovan mohutn chlapisko s oranovm plnovousem, kter pipomn starobylho Vikinga. Je lenem przkumnho tmu, kter se pohybuje u obytnch dom. Nkter z nich dostalypm zsah. Na parkoviti je auto roztrhan po dalm zsahu raketou Grad.

Co v Charkov nikoho nepekvapilo, je rusk tok. Od roku 2014 jsme vdli, e pijdou, mon za rok, za deset let nebo za tisc let, ale vdli jsme, e pijdou.

A 24. nora, ve 4:55 zavolal Jevgenijovi kamard, e se chyst tok. Pak jsem slyel, jak rakety padaj na nae msto, k. Stejn jako vichni ostatn nebyl od t doby vbec doma.

Opustit frontu a vrtit se do centra msta je tm jako vstoupit do jinho svta. Neustl rusk bombardovn zpsobilo, e vtina z 1,5 milionu jeho obyvatel uprchla. Jen mlokter tvr nebyla njak pokozena.

Brzy rno je stle jet mon vidt fronty v lkrnch, bankch, supermarketech a na erpacch stanicch, protoe ti, kte zstali, si dlaj zsoby. Pokrauje obrovsk logistick a humanitrn sil, aby Charkov zstal nadle v provozu.

V mstsk nemocnici je primem na dtskm oddlen Alexandr Duchovskyj. Pod nemocnin blm pltm m triko s npisem Miami Beach 2015 a americkou vlajku. Ani on u nkolik tdn nebyl doma.

Smje se ruskmu tvrzen, e neto na civilisty. Mlky ukazuje chodbu za chodbou s obtmi ruskch tok. Le na chodbch, protoepacienti by na oddlench s velkmi okny nebyli v bezpe. Vude jsou stopy po ruskch grantech.

Dtsk jednotka intenzivn pe je v pzem. Na posteli le osmilet Dmitrij. Zpod pikrvky mu vykukuj prsty na nohou a tak zakrvcen ruka. Obliej m zjizven, prav oko pln nedovr. Ped nkolika dny mu lkai zpod lebky a obratl vyndali kulku. Doufaj, e se pln uzdrav, ale zatm je v alostnm stavu.

A na okraji fronty le ve snhu asi tucet zmrzlch mrtvch ruskch vojk. Vypadaj jako voskov figurny, nkte maj nataen ruce, jejich matn vousy ztuhly mrazem.

Vnitnosti jednoho z nich jsou rozplizl po zemi. Kolem jeho tlajsou krvav rud stopy. Zbran jim byly odebrny. Co bude s tly?Co mysl, e se stane? Nechme je psm, pokr jeden vojk rameny.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno