Samy jste to chtly. Znsilnn Ukrajinky el stigmatm, radji emigruj

0
64

Dvaatyicetilet Viktorija z Kyjevskho oblasti je jedna z mla peivch, kter je ochotn o svm hrznm zitku mluvit. Rut vojci ji znsilnili spolu s jej sousedkou, jejho mue pedtm zastelili. Viktorija se dodnes tese. Vpadky elektiny v n vyvolvaj paniku, e se Rusov vrtili.

Bolestnm je pro ni i postoj nkterch soused z vesnice. Klevet o mn. Vtinou zstvm doma, popisuje, jakm zpsobem vlka a sexuln nsil, jemu byla vystavena, zmnily jej ivot.

Druh znsilnn ena, Natalija, nemohla odsuzujc pohledy snst a uprchla do zahrani. Jej patnctilet syn spchal nkolik tdn po inu ruskch vojk sebevradu.

Pbhy Viktorije a Natalije jsou jednmi z 154 ppad sexulnho nsil, kter zaznamenal speciln vyetovac tm ukrajinskho sttnho zstupce pod vedenm Iryny Didenkov. Podle n je vak poet ppad znsilnn mnohem vt, uvd list The New York Times.

Na ukrajinskm venkov stle petrvv nboensk konzervatismus, jen pojm znsilnn jako spoleensk stigma. Zrove na Ukrajin zstv vysok nedvra vi adm, kter maj tendenci ignorovat poteby obt a svdt na n vinu, vyjmenovv Didenkov obte, kterm znsilnn lid el.

Podezvavost a nedvra

Obti nkdy el podezenm, e s okupanty mly sexuln styk ve skutenosti dobrovoln. Objevuj se tvrzen, e to eny dlaj za penze, e jsou zapleten v prostituci… Ale kdy mte u spnku pitisknutou zbra, nic z toho opravdu nen vae volba. Jene tomu stle mnoho lid na Ukrajin v, popisuje v rozhovoru pro iDNES.cz nkter petrvvajc stereotypy na Ukrajin Julija Spory, zakladatelka ukrajinsk organizace Divata, kter dl osvtu o genderov podmnnm nsil.

Pesn takov spekulace krouily kolem Mily, kterou znsilnil devatenctilet vojk ve vku jejho syna. Nkte obyvatel jej vesnice si mysl, e Mila sama vyadovala po Rusech sex.

Kdy nahlsila sv znsilnn adm, ptaly se j, pro se nebrnila, uvd neziskov organizace pro pomoc obtem sexulnho nsil Women for Women. Mila se svila, e te radji plnuje opustit zemi a odejt do Nmecka.

Jin ena, kterou Rusov opakovan znsilovali, po svm osvobozen ekla svm ptelm, e ek s manelem dt. Velmi ji zranilo, kdy nkte pochybovali o pravm otci.

Podle Anny Orelov z humanitrn organizace Andreev Foundation se u nkterch obt rozvinul strach z uniforem a boj se i ukrajinskch vojk. ast jsou t sebevraedn tendence. Jedna dvka uvedla, e si chtla uznout vlastn ki. Nemohla snst vni pnskho parfmu.

Znsilnn nkdy probhalo ped oima rodinnch pslunk obt. Vyetovatel OSN ve sv jnov zprv uvd, e vk zneuitch en se pohyboval v rozmez od ty a do 80 let.

Znsilovn mu

Pslunci ruskch ozbrojench sil znsilovali i mue. Osm ruskch vojk napklad zastavilo zneuilo mue na kontrolnm stanoviti, uvd Didenkov. Znsilovn mu probhalo zvlt v mucch centrech zzench Rusy k zlomen odporu v Chersonu a dalch mstech.

Podle vyetovatel rut velitel o sexulnm nsil vdli a dokonce k nmu vybzeli vojky. Povzbuzovali je, a se pobav. Podle svdk a peivch rut vojci vyvovali na domy en, kter plnovali zneut, bl hadr. Jejich iny tak byly podle vyetovatel systematicky plnovan.

Didenkov upozoruje, e Rusov vdy nsledovali stejn vzorec. Po pchodu vojsk do okupovan sti zaalo znsilovn hned druh i tet den. Podle vyetovatel k sexulnmu nsil dochzelo na vech zemch, kde se Rusov vyskytovali.

e si jsou rut velitel sklon svch vojk k sexulnmu nsil vdomi, naznauj i slova zakladatele oldnsk Vagnerovy skupiny Jevgenije Prigoina k vzm proputnm zpt do rusk spolenosti za est msc bojov sluby na Ukrajin. Nepijte, neuvejte drogy, neznsilujte eny, kladl jim na srdce.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno