Sklapni a makej. Šest signálů toxického pracovního prostředí a jak to řešit

0
53

Firmy teď prochází obdobím, které je dlouhodobě náročné nejen pro zaměstnance, ale i manažery. To může vést k prostředí, které se vyznačuje celou řadou toxických vlastností. Šest signálů, které by nás měly varovat, popisuje HR specialista Milan Rataj.

1. Konflikty a neustálé hádky

Pokud se na vašem pracovišti často vyskytují konflikty, hádky, rozepře a trvale převládá negativní atmosféra, může to být známkou, že se nacházíte v toxickém prostředí. Někdy jsou konflikty v práci nevyhnutelné, ale určitě by nemělo jít o denní chléb. Jestliže ráno vstáváte s obavami, co zase přijde, je to ukázkový alarm.

2. Nedostatek komunikace

Nevíte, co se ve firmě děje, trvale vám chybí informace, máte pocit, že jste vyloučeni z důležitých diskuzí i rozhodnutí a netušíte, co se od vás očekává. Nedostatek komunikace je jedním z ukazatelů toxického pracovního prostředí.

3. Chybějící podpora a uznání

Každý chceme a potřebujeme cítit, že má naše práce smysl. Pozitivní zpětná vazba, chvála a ocenění jsou důležité. Nedostatek podpory, neuznání či trvalé znevažování pracovního úsilí bývá dalším příznakem toxického prostředí.

4. Převažující kritika

Konstruktivní kritika je běžnou součástí každodenní práce. Příliš častá a nekonstruktivní kritika ale zdravá není, naopak často vede k pocitům beznaděje, frustrace a velkému snížení motivace.

5. Nerovnováha mezi prací a soukromím

Nutí vás šéf odpovídat na e-maily, SMS nebo zprávy ve firemním chatu i po pracovní době, o víkendech či na dovolené? Nerespektuje hranice mezi prací a osobním životem a tlačí do toho i vás? Další z možných znaků nevyváženého a nezdravého pracovního prostředí.

6. Mobbing a bossing

Napadáni, zesměšňováni, manipulování. Nevhodné chování nadřízeného směrem k podřízeným je označováno jako bossing, tam můžeme zařadit třeba i nepřiměřený tlak nebo vytváření zbytečně stresových situací.

Šikany se mohou dopouštět i kolegové a spolupracovníci, pak hovoříme o mobbingu, projevuje se ignorováním, vylučováním z kolektivu nebo pomluvami a naschvály. Tady je namístě se bránit.

Důležité je se ozvat

Toxické pracovní prostředí výrazně zvyšuje stres, negativně ovlivňuje duševní stav a přímo útočí na naše zdraví. „Je to obrovská zátěž na psychiku, kterou není jednoduché ustát. Má přímou souvislost s naší sebedůvěrou a může být také příčinou syndromu vyhoření, úzkostí či depresí,“ říká psycholožka a koučka Radka Loja.

Jak tedy toxicitu v práci řešit? Klíčové je se ozvat. „Češi mají někdy tendenci sklopit hlavu, zakousnout se a vydržet. Základem ale má být otevřeně poukázat na to, co se děje, co se vám nelíbí, v čem se necítíte dobře a co by se mělo změnit,“ radí Milan Rataj z personálního startupu Sloneek. Někdy totiž opravdu může dojít k sebereflexi a zpětná vazba šéfovi nebo kolegům celou situaci vyřeší.

Zpětná vazba je pro každou firmu a vztahy na pracovišti důležitá, bez ní vzniká ukázkové podhoubí pro toxické prostředí. Navíc dnes k tomu existuje i řada nástrojů, od nejrůznějších aplikaci, přes online formuláře až po jednoduché schránky důvěry.

„Jsou samozřejmě i situace, kdy zpětná vazba nepadne na úrodnou půdu nebo jsou problémy natolik závažné, že ani nemá smysl se o ni pokoušet. Pak doporučuji začít rychle hledat novou práci,“ uvádí Rataj.

„Nezdravé pracovní prostředí je podobné toxickému vztahu. Ať děláte, co děláte, vztahy na pracovišti se nelepší. Máte pocit, že neustále chodíte po tenkém ledě a kdykoli se můžete propadnout, což je velmi frustrující. Z toxických vztahů je potřeba odejít,“ souhlasí Loja.

Jak v práci skončit

Právo zná vícero způsobů skončení pracovního poměru, v podobných situacích jsou v podstatě dvě možnosti, dohoda o rozvázání pracovního poměru nebo výpověď.

„Ať už je situace jakkoli napjatá, doporučuji emoce držet na uzdě a pokusit se o skončení pracovního poměru dohodou. Ve výsledku vám to ušetří mnoho starostí a také energie,“ radí advokátka Gabriela Donati.

Dohoda je vždy lepší, protože si například můžete stanovit konkrétní den, ke kterému bude pracovní poměr skončen, je tedy možné odejít prakticky hned. „Také si můžete dohodnout speciální finanční a další podmínky ukončení vašeho působení, pokud k tomu zaměstnavatele přesvědčíte,“ dodává advokátka. Dohoda musí být vždy písemná.

Druhou variantou skončení pracovního poměru je výpověď. Jde o jednostranné právní jednání, ke kterému tedy nepotřebujete souhlas zaměstnavatele. Pracovní poměr končí v takovém případě uplynutím výpovědní doby.

„Zaměstnavateli je třeba výpověď doručit, její převzetí si nechte potvrdit. Pokud odmítne výpověď převzít, zákon považuje tuto událost jako za fikci převzetí, tzn. že se na výpověď hledí, jako kdyby byla převzata dnem, kdy její převzetí zaměstnavatel odmítl,“ uzavírá Donati.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno