Sklo zaal brousit nhodou. K maturit si pidal i titul mistra svta

Ti msce milimetrov pesn prce, kde jeden chybn tah me celou snahu zhatit. Vsledek ale stoj za to. Mladmu brusii skla z tebosk Obchodn akademie, SO a SOU Alei Lustovi se za tu dobu podailo ve kolnch dlnch vybrousit vzu, s n soutil na zatku ervna na mistrovstv svta v Niboru nedaleko Berouna ve Stedoeskm kraji. A se svm vrobkem zaujal natolik, e si odvezl titul mistra svta v kategorii stedokolskch student.

Jel jsem tam s tm, e chci zvtzit, ale kdy jsem na mst vidl konkurenci, hodn jsem znejistl. Nkterm z nich jsem dokonce i fandil, moc se mi jejich prce lbila. O to vc m nakonec pekvapilo, e jsem vyhrl, i kdy jsem vdl, e jsem souti obtoval spoustu asu, piznv 19let student, kter bydl v Olenici na eskobudjovicku.

V jeho kategorii se zastnilo celkem 27 soutcch, mezi nimi byli i studenti ze sklskch kol v Rumunsku a Velk Britnii.

astnci stedokolsk kategorie mohli pedem volit mezi dvma stmi, a to povinnou a volnou tvorbou, v n soutil tak Lust. Letos ovem kvli covidov situaci mohli studenti brousit vzy na svch kolch nebo v atelirech.

Jindy se tvoilo pmo na mst. Volnou tvorbu jsem si vybral dky tomu, e jsem mohl pracovat se velijakmi tvary. Mli jsme jedinou podmnku, pouit brusiskho emesla, pibliuje podmnky sklskho mistrovstv.

Jak sm k, brouen vtzn vzy mu trvalo piblin dva tdny istho asu. Kvli kolnm povinnostem a pprav na maturitu na n zaal pracovat jet v zim. Na samotnm zatku ml v ruce pouze tlustostnn vlec z olovnatho skla. Pot zaal pemlet nad vzorem, kter vybrous.

Chtl jsem vyut sly a majesttnosti skla, take jsem zvolil vzor pletence sval, abych vce zdraznil slu vzy. Fixou jsem si naznail, kudy povedu hlavn ezy, pot jsem si diamantovm kotouem odebral hmotu, a pak jsem ji zaal tvarovat. Detaily jsem dodlval run karbidovm kotouem, pak se to cel proleovalo a nakonec jsem to jet pejel karbidem, aby to zskalo zvrsnnou strukturu, jakou m sval, popisuje Lust detaily.

Kvli blc se maturit si musel tak vechno plnovat tak, aby stihl vzu vas dokonit. astokrt zstval po kole v dln, kde pracoval na mistrovskm dle.

Jinak to ani nelo, dlal jsem tu soubn i maturitn vzu, take se mi to cel docela dobe prolnalo a nakonec jsem ve stihl celkem bez problm. Moc mi pomohli i uitel a misti, kte tu se mnou po kole zstvali, v si Lust jejich pomoci.

Chce bt uitelem

Na samotnm zatku jeho pbhu vak stla velk nhoda. K brouen toti jet v devt td zkladn koly neml vbec dn vztah. Vidl jsem to poprv zde na dni otevench dvech a hned m to chytlo. Na jinou kolu jsem se nakonec ani nehlsil, a jak se ukazuje, udlal jsem dobe. Prce se sklem je mimodn zajmav a lb se mi, kdy mohu sledovat, jak cel dlo pod mma rukama vznik, vysvtluje.

Zrove pidal jednu nepjemnou historku, kter vak k emeslu pat. Jednou jsme vyrbli trofeje pro sportovce, a kdy jsem je hotov zarovnval na poliku, tak se mi jedna v ruce zlomila na dv plky. Pak se ukzalo, e ve vech tch trofejch bylo velk pnut, kvli kterm jsme je museli vyhodit. Stalo se mi to hned pi prvnm roce studia, take to pro m byl velk ok, neml jsem s tm dn zkuenosti. Museli jsme pak vymyslet pln jin ceny, vyprv Lust.

Mlad absolvent vak pipomn, e jeho studium nebylo jen o brouen skla, ale tak o kresb, modelaci a dalch umlecky zamench pedmtech. Nyn u po spn zvldnut maturit peml hlavn nad studiem na Pedagogick fakult Jihoesk univerzity v eskch Budjovicch, kde by se chtl vnovat studiu vtvarn vchovy a anglickho jazyka.

Rozhodn ale nechci skonit s brouenm. Pi kole bych si rd podil stroj, abych si mohl zaloit vlastn ivnost. Bylo by skvl si najt njakou men klientelu a zdokonalovat se ve svm oboru. Ale zklad je si na zatku vbec sehnat stroj. Teba mi s tm pome i tebosk kola, to by bylo moc fajn, peje si erstv mistr svta.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts