Soudy stly mstskou firmu miliony, za prodlen wellness ale nic nevymohla

0
31

Nejvy soud potvrdil rozhodnut pedchozch soud vetn vrchnho. Vychzel z toho, e pokyn ke stavb dal akcion, jm je msto.

Nzor odvolacho soudu, e alovan nejednali v rozporu s p dnho hospode, je v souladu s ustlenou judikaturou, sdlil pedseda sentu Petr uk.

Je to pro m po dlouhch dvou letech velk satisfakce, by jsem si byla od zatku jist, e jin zvr tato pseudokauza ani mt neme, komentovala verdikt Ponechalov.

Podle n od zatku probhalo ve kolem investice transparentn. Valn hromada dostala veker potebn informace a na jejich zklad se mohla rozhodnout. Nikdy jsme neskrvali, e mstsk wellness centrum me bt ztrtov, ale i ziskov, podotkla.

Stejn to vid bval pedseda pedstavenstva Kalous. Vstavba byla schvlena radou msta v psobnosti valn hromady. Nic jsme neporuili, uvedl.

Centrum je u roky ztrtov

alobu podaly technick sluby v dob, kdy byl pedsedou pedstavenstva Roman tencl.

Nezbv ne respektovat rozhodnut Nejvyho soudu, nicmn se s nm neztotouji, ekl. Podle nj se ukzal odlin pohled na akciov spolenosti vlastnn privtnmi subjekty a samosprvami.

Pedstavenstvo je ze zkona zodpovdn za fungovn spolenosti. Tady to ale vypad, e pedstavenstvo TSJ je od tto odpovdnosti osvobozeno, poznamenal tencl.

Nov veden TSJ se domnvalo, e jejich pedchdci zpsobili kodu tm 27 milion, kdy rozhodli o stavb velkorysho mstskho wellness, je je soust arelu koupalit. Centrum bylo toti od zprovoznn v z 2018 vysoce ztrtov a podle novho veden nemla stavba opodstatnn.

Ekonomick rozvaha byla podle firmy nereln

Efektivitu investice dokonce dve posuzoval i znaleck stav. Dospl k nzoru, e tm ti destky milion byly vynaloeny bez vtho efektu pro spolenost. Z pohledu hospodskch vkon znalci hovoili dokonce o znehodnocen majetku spolenosti, upozornil loni souasn f technickch slueb Patrik Tom Pavlek.

koda byla vyslena v hodnot cel stavby. Proto bylo rozhodnuto o podn aloby na osoby, kter podle zvr prvn analzy za jej vznik odpovdaj, zdvodnil tencl.

Bval veden spolenosti podle nj nevyvrtilo pochybnosti, zda pi rozhodovn jednalo s p dnho hospode a v zjmu TSJ, a rovn pochybnosti, je-li wellness podnikatelskm projektem, kter m anci pinet zisk, nebo aspo negenerovat ztrtu.

Ekonomick rozvaha vbec nepotala s nvratnost penz, ziskovost se zmrn zlepila tm, e nebyly brny v vahu budouc nklady na opravy objektu, uvd se v dvj zprv TSJ.

Byla to racionln volba, k bval pedseda

Odpovdnost podle technickch slueb maj z tehdejch len pedstavenstva prv jeho tehdej pedseda a bval jesenick radn Kalous (ANO) se lenkou a souasn zastupitelkou Ponechalovou (dve Jesenk srdcem, nyn Jesenit 2022). Oba se podle prvn analzy podleli na klovch rozhodnutch vedoucch k uskutenn investice.

Dal exlen pedstavenstva a bval zastupitel msta Milan Marcinov (ODS) se pi hlasovn zdrel, proti nmu tak aloba nesmovala.

Nakonec ovem wellness stlo mstskou firmu dodaten jet dalch zhruba pt milion korun. Tolik toti in celkov nklady spojen s prohranmi soudy.

Roman Kalous alobu povaoval od potku za elovou. Tvrd, e k rekonstrukci budovy koupalit by stejn muselo dojt a u se stavbou wellness, i bez nj.

Spojit nevyhnutelnou rekonstrukci nevyhovujcho socilnho zzem budovy koupalit s vstavbou wellness bylo racionlnm a odvodnnm jednnm, dky ktermu bylo mon provst kompletn stavebn prce v rmci jedn investin akce, je pesvden.

Vstavbu nkladnho wellness podporovala teba i tehdej mstostarostka a nynj starostka Zdeka Blianov (Jesenk srdcem). Zda ct spoluzodpovdnost za nepovedenou investici, neuvedla.

aloba byla v kompetenci pedstavenstva. Na zklad rozhodnut Nejvyho soudu bude svolna valn hromada, kter rozhodne o dalm postupu, reagovala na dotaz MF DNES Blianov.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno