Spolenost Vtkovice Steel m kvli vlce na Ukrajin zablokovan majetek

Firma me dl fungovat, platit zamstnance, kontrakty, ale nesm vyvdt finann prostedky ven, peprodvat podly ppadn poslat zisk majitelm. V souvislosti s pedbnm opatenm je v obdobnch firmch obecn zven dohled, kter by podobnm krokm zabrnil, jinak mohou fungovat normln, ekla v ter redakci iDNES.cz Lagronov.

Finann analytick ad vydal pedbn opaten, kter zmrazuje stoprocentn podl spolenosti Vtkovice Steel v Moravskoslezskm kraji v souvislosti s provdnm sankcemi Evropsk unie vi osobm a subjektm z Rusk federace a Bloruska, uvedl mluv ministerstva financ Tom Weiss.

Podle Weisse je tak celkov objem zmraenho majetku ruskch subjekt a osob v esku ve vi nkolika miliard korun.

Pedseda pedstavenstva spolenosti Vtkovice Steel Radek Strouhal v T ekl, e je to pro firmu pekvapenm. Pro ns je to obrovsk pekvapen, nedovedu si logicky vysvtlit i v ppad na firmy, kter zamstnv 900 lid, co se mohlo stt, oznmil. Dodal, e se nelze divit, e to vnm jako pm ohroen ivota firmy.

Veden Vtkovice Steel tvrd, e stt jej majetek nezablokoval. Douf, e se situace vysvtl a nepostihne firmu. Podnik vyrb, m dost zakzek.

Vtkovice Steel jsou tradinm evropskm vrobcem vlcovanch vrobk z oceli, 70 procent produkce vyvej. Podnik m tm 900 zamstnanc. Firmu vlastn nadnrodn investin fondy ze zem bvalho Sovtskho svazu. Server Info.cz letos v beznu uvedl, e akcionsk ovldn Vtkovice Steel vede k rusk sttn rozvojov bance VEB.

Mluv spolenosti ale ji dve informaci o ruskch vlastncch odmtla, za ptic kyperskch akcion stoj podle n podnikatel z postsovtskch republik, nikoliv z Ruska.

Podobn se v ter vyjdil tak Strouhal. Vme, e nae spolenost je njakm zpsobem s Ruskem spojovan historicky, pipustil. Dodal ale, e akcioni spolenosti nejsou rusk subjekty.

Vlastn ns pt kyperskch spolenost. Ty jsou pak skrze dal spolenosti vlastnn fyzickmi osobami, kter jsou ze zem bvalho Sovtskho svazu. Nejsou vak z Ruska, zdraznil Strouhal.

Zmrazovn ruskho majetku je soust sankc vi Rusku za jeho invazi na Ukrajinu. Se zmrazenm majetkem jeho majitel nemohou nakldat. Ministr financ Zbynk Stanjura na konci dubna uvedl, e R zmrazila rusk majetek v zemi za tm miliardu korun. Bude-li tento majetek oznaen jako mon podpora vlench zloin Ruska, je podle ministra do budoucna ve he i jeho konfiskace.

Spolenost Vtkovice Steel

  • Vyrb pedevm tlust plechy, ttovnice a vpalky. Plechy ze spolenosti se pouvaj napklad na mosty, ttovnice jsou vyuvny pro ocelov a mostn konstrukce nebo jako konstrukce pro vodn hospodstv a protipovodovou ochranu.
  • Firmu vlastn nadnrodn investin fondy ze zem bvalho Sovtskho svazu.
   • Server Info.cz letos v beznu uvedl, e akcionsk ovldn Vtkovice Steel vede k rusk sttn rozvojov bance VEB. Mluv spolenosti Jana Dronsk ale informaci o ruskch vlastncch odmtla, za ptic kyperskch akcion stoj podle n podnikatel z postsovtskch republik, nikoliv z Ruska.
   • Tradice Vtkovic sah a do roku 1828, kdy byla zaloena Rudolfova hu, v n bylo o dva roky pozdji vyrobeno prvn zkujnn elezo.
   • Hutn a strojrensk spolenost Vtkovice v roce 1998 po 162 letech skonila s vlastn vrobou surovho eleza. Posledn ze t vysokch pec vyhasla 30. z 1998.
    • Skupina investor, skrytch za spolenostmi se sdlem na Kypru, koupila spolenost v roce 2014. Rusk skupin Evraz za jej eskou divizi zaplatili celkem 287 milion dolar (pes 5,7 miliardy korun).
    • V roce 2015 spolenost uzavela ocelrnu. Veden spolenosti se dohodlo s krajskm adem, e se neprodlou platnost integrovanho povolen, ocelrna u neplnila zpsnn ekologick podmnky R a EU.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts