Spor o Euro 7 rozhodne postoj Francie, esko chce zmrnn do konce roku

0
78

Nov emisn norma Euro 7 zpsuje limity vypoutnch exhalac, nov zavd i men rozptlench stic vznikajcch pi otru brzd nebo pneumatik. Zavd navc takzvan On Board monitoring, tedy povinn monitoring emis bhem jzdy a povinnost splovat limity bhem cel jzdy napklad pi studenm startu, nebo pi jzd do prudkho kopce.

Tisce stran textu

Nvrh normy navc pedstavuje bezmla sedm tisc stran nronho prvnickho textu. Aby strojai a technici vdli, co pesn z textu vyplv, bylo nutn nechat prvnky vypracovat reeri, kter podle konstruktra Martina Hrdliky ze kody Auto stle nen hotov. Zrove ale upozornil, e v souasnosti neexistuj technick een, kter by zvldla do praxe uvst poadavky, kter chce Evropsk komise jako zvazn u od roku 2025.

Naprosto klov bude, jakou pozici zaujmou Francouzi a Emmanuel Macron, uvedl Alexandr Vondra (ODS), kter v Evropskm parlamentu m tuto problematiku na starosti jako zpravodaj. Podle nj proto bude nutn pistoupit na kompromis, kter budou zejm Francouzi poadovat, aby se ke skupin revoltujcch stt pipojili.

Podle ministra dopravy Kupky stoj nynj iniciativa eska na nkolika pilch. Prvnm je snaha innost oddlit ideln o tyi roky. Druhou je snaha zmrnit nebo zruit nkter parametry a v neposledn ad i stanovit jasn metodiky, jak budou jednotliv emise meny.

Musej bt zrueny podmnky pro nov vozidla, kdy by bylo nutn doshnout v podstat poruen fyziklnch zkon. Aby stejn limity splovala vozidla v idelnch podmnkch, pi jednadvaceti stupnch na rovn maarsk dlnici a v ppad, kdy m do horskho prsmyku se studenm motorem uprosted zimy, uvedl Kupka.

Podle Vondry je pro zskn podpory Francouz nutn ustoupit od tlaku na vyazen nvrhu na men otru pneumatik a brzd. Francouzi s tm potaj, maj firmu, kter m inovativn een, uvedl europoslanec. Podobn i v ppad otru z pneumatik pracuje francouzsk prmysl na technologii, kter by tyto podmnky splnila.

Toto sice podle Hrdliky mon je, je ale iluze myslet si, e se doshne nulovch emis.

Pokud se omez rozptyl stic vypoutnch do ovzdu z otru pneumatik, kter jsou prokazateln karcinogenn, vzrostou naopak emise z otru vozovky. Podobnm zpsobem kritizuje krtkozrakost evropskho nazen cel ada lid.

Havana efekt

V ppad normy Euro 7 se podle dostupnch scn pot se zlepenm emis u osobnch aut o zhruba tyi procenta a u nkladnch o dv procenta, uvedl Zdenk Petzl, vkonn editel Svazu vrobc automobil Auto SAP. Ve srovnn s tm by podpora stvajc normy Euro 6 a vyazen starch vozidel z provozu mohlo parametry emis vylepit a o 80 procent.

Prv zastarvn vozidlovho parku spojen se skokovm zdraenm novch aut (nazvan podle sloen vozidlovho parku na Kub bhem ekonomick blokdy jako Havana Efekt) podle Vondry zpsob, e se ovzdu v polovin Evropy naopak zhor.

Snahy eska a dalch stt, jako jsou Slovensko, Polsko, Itlie nebo Bulharsko, by mly smovat do obdob od letonho ervence do prosince, kdy bude Rad EU pedsedat panlsko, kter je rovn ze zem s vznamnm autoprmyslem. Nsledujc obdob pod zenm Belgie by toti pravdpodobn nebylo iniciativ za zmrnn pravidel tak pzniv naklonno.

Uvdomujeme si existenci klimatick zmny a poteby s n bojovat. Orgny EU ale pijmaj rozhodnut, kter mohou vst k vznamnmu snen konkurenceschopnosti Evropy jako celku ve srovnn s jinmi regiony svta, uvedl prezident Hospodsk komory Vladimr Dlouh.

Stle psnj normy – pro benzinov motory v g/km
Rok Norma Oxid uhelnat Oxidy dusku Pevn stice
1993 Euro 1 2,72
1997 Euro 2 2,20
2001 Euro 3 2,30 0,15
2006 Euro 4 1,00 0,08
2011 Euro 5a 1,00 0,06 0,0050
2013 Euro 5b 1,00 0,06 0,0045
2015 Euro 6b 1,00 0,06 0,0045
2018 Euro 6c 1,00 0,06 0,0045
2019 Euro 6d – TEMP 1,00 0,06 0,0045
2021 Euro 6d 1,00 0,06 0,0045
Zdroj: portalridice.cz; motofocus.cz

Stle psnj normy – pro naftov motory v g/km
Rok Norma Oxid uhelnat Oxidy dusku Pevn stice
1993 Euro 1 2,72 0,1400
1997 Euro 2 1,00 0,0800
2001 Euro 3 0,66 0,50 0,0500
2006 Euro 4 0,50 0,25 0,0250
2011 Euro 5a 0,50 0,18 0,0050
2013 Euro 5b 0,50 0,18 0,0045
2015 Euro 6b 0,50 0,08 0,0045
2018 Euro 6c 0,50 0,08 0,0045
2019 Euro 6d – TEMP 0,50 0,08 0,0045
2021 Euro 6d 0,50
Zdroj: portalridice.cz; motofocus.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno