sporn tarif dostv obrysy. Stt pispje a 20 tisc na odbrn msto

Obchodnci s plynem a elektinou budou muset pspvek zeteln uvst ve vytovn domcnostem. Jak pesn bude pspvek vypadat a komu se bude vyplcet, rozhodne a vlda svm nazenm.

Clem navrhovan prvn pravy je snit cenu elektiny a zemnho plynu konenm zkaznkm pi mimodnch trnch situacch, napsala vlda v dvodov zprv. Mimodnou trn situac se podle n rozum stav, kdy se podstatn st oban dostv do finannch pot kvli vysokm cenm energi, a nen jej mon eit teba socilnmi dvkami.

Komu a kolik bude nleet, vlda teprve ur

Komu pesn bude pspvek nleet, ur a vlda svm nazenm. Skupina podpoench zkaznk se bude odvjet podle distribun sazby, spoteby plynu a ppadn dalch podmnek. Nvrh hovo o zkaznkovi, nikoli o spotebiteli.

Pspvek je uren na platbu za plyn nebo elektinu, kterou obchodnk dod na odbrn msto zkaznka v domcnosti. Stejn tak vlda svm nazenm vymez vi pspvku, kter ze sttnho rozpotu poputuje obchodnkm. Nicmn podle dvodov zprvy bude koncovm pjemcem pspvku zkaznk.

Pspvek by neml podlhat zdann a bude osvobozen podle zkona od dan z pjm. Nvrh pot s tm, e pspvek na elektinu a plyn se nebude zapotvat do pjm pro ely souvisejc s vplatou socilnch dvek a naopak se na nj bude v tto souvislosti hledt, jako kdyby ho domcnost zaplatila sama. Na pomoc firmm a domcnostem pro nadchzejc topnou seznu vyhrad vlda 66 miliard korun.

Ministr prmyslu a obchodu Jozef Skela ji dve ekl, e sporn tarif se nebude vztahovat na vkendov nemovitosti. Vlda nechce ani podporu tarif, kter v sob zahrnuj dobjen elektromobil. Pro plynov kotelny v bytovch domech nebo dlkov dodvky tepla z teplren stt pot s jinou podporou. Krom spornho tarifu chce vak vlda pro firmy i domcnosti odpustit poplatek na podporu obnovitelnch zdroj.

Komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

Související články

Latest Posts