Stromy znien studentkou jsou po odbornm oeten, vyhrno vak nemaj

0
55

Nechali jsme stromy oetit odbornou firmou, abychom zabrnili zhoren stavu, potvrdil Ji Stejskal, pedseda mstnho spoleenstv vlastnk byt, kter u strom zaizovalo i pvodn zkrok ped pr dny.

Snaili se sehnat odbornou firmu, kter by zhruba patnct strom proezala a oetila, jene nepochodili. Nakonec se jim ozvala studentka zahradnick koly, e stromy proee. Holka ale asi pecenila sv schopnosti a j jsem z toho naprosto vyzen, doplnil Stejskal.

Redakce iDnes.cz opt oslovila experta Jiho Rozsyplka z stavu ochrany les a myslivosti Mendelovy univerzity, kter stav strom okomentoval u po prvnm ezu a prohlsil o nm, e ten, kdo to dlal, by se u nikdy dnho stromu neml dotknout.

Zda to stromy peij po druhm zchrannm ezu, je podle nj velmi obtn ci. Je teba si uvdomit e v dsledku ezu pily o vce ne 80 procent pvodn plochy koruny, co je pro strom obrovsk ok, nebo je pro jeho sprvn fungovn velmi dleit rovnovha mezi podzemn st (koeny) dodvajc vodu a iviny a st nadzemn (koruna s listy) vyrbjc cukry, kter devina potebuje pro svou obivu, vysvtlil Rozsyplek.

Kvli odstrann tak velk sti koruny podle nj dojde pravdpodobn k odumen i sti koenovho systmu. Standardn by se pi ezu nemlo z tchto ve popsanch dvod odstranit vce ne 30 procent pvodn koruny, dodal.

Pokud to stromy peij, protoe jsou mlad a vitln, bude podle nj velk problm napravit kody napchan v architektue koruny. Na takto masivn ez toti pravdpodobn zareaguj mohutnou tvorbou novch vtv, v dsledku eho vznikne v korun velk mnostv defekt.

To povede k nutnosti se ke stromm kad rok vracet a provdt dal vchovn ezy. Jinak sta vchovn ez provdt jednou za ti a pt let, podotkl.

Aby se takovm ppadm pedchzelo, doporuuje Rozsyplek dobe si pedem provit, komu se oeten strom zadv, nebo dn ez nelze vzt zpt.

Te mohou lid tmto stromm pomoci pedevm eliminac dalch monch stresor, kter by je mohly jet vce oslabit: teba mechanick pokozen bze kmene napklad pi sekn trvy nebo zasaen ps mo. Pomoci me zvlaha v suchch obdobch, vyjmenoval expert, co pro stromy mohou udlat mstn.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno